График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

+ Редовно заседание

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Китайската народна република

+ Редовно заседание

05-09-2016

17:00

Брюксел : ASP - A1G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Арабския полуостров

+ Редовно заседание

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

+ с членове на ЕП

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Брюксел : ASP - A1G-1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

+ Редовно заседание

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

+ Подготвително заседание

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Страсбург : LOW - S4.1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ Редовно заседание

14-09-2016

15:00

Страсбург : LOW - S4.5

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

+ Делегация за връзки с Ирак

+ Редовно заседание

14-09-2016

16:00

Страсбург : SDM - SDM-S1

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Страсбург : LOW - S4.5

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)