График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ - ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА НА КПС ЕС - РУСИЯ

24-05-2016

13:30

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Беларус

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH BELARUS

26-05-2016

14:00

Брюксел : ASP - A1G-3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ Редовно заседание

26-05-2016

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ ЗАСЕДАНИЕ DCAM

26-05-2016

14:00

Брюксел : ASP - A3E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Палестина

+ Редовно заседание

+ - DPAL DELEGATION MEETING

26-05-2016

14:30

Брюксел : ASP - A3G-3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Босна и Херцеговина и с Косово

+ Обща координация

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

30-05-2016

16:30

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

+ Редовно заседание

02-06-2016

14:00

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация в комитетите за парламентарно сътрудничество ЕС-Казахстан, ЕС-Киргизстан, ЕС-Узбекистан и ЕС Таджикистан и за връзки с Туркменистан и Монголия

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

15:00

Страсбург : LOW - S4.4

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Корейския полуостров

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Страсбург : LOW - S4.2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Канада

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Страсбург : LOW - S4.5

 
Представяне и правомощия
 

Делегациите поддържат и развиват международните връзки на Парламента.

Съответно дейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане и засилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньори на Европейския съюз, и от друга страна, към подпомагане популяризирането в трети страни на ценностите, върху които се основава Европейския съюз, и по-специално принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципа на правовата държава (член 6 и член 11, параграф 1, пета алинея от Договора за ЕС).

Международните връзки на националните парламенти се ръководят от принципите на международното публично право.

Международните връзки на Парламента са насочени към насърчаване на парламентарното измерение на международните отношения , където това е възможно и целесъобразно.

(Член 3, принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 21 септември 2006 г.)