График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

+ Подготвително заседание

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 47TH EEA JPC MEETING

08-12-2016

14:00

Брюксел : ASP - A1E-3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

+ Редовно заседание

+ - DMAG MEETING

08-12-2016

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Южна Азия

+ Редовно заседание

08-12-2016

14:00

Брюксел : ASP - A1E-1

Дългосрочен календар Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

+ Подготвително заседание

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU JPA IN KENYA

08-12-2016

15:00

Брюксел : ASP - A5G-2

+ ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО

Дългосрочен календар Делегация в Съвместна парламентарна асамблея АКТБ-ЕС

+ Подготвително заседание

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU-JPA IN KENYA

08-12-2016

16:00

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Страсбург : SDM - SDM-S5

Дългосрочен календар Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Страсбург : LOW - N3.2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

+ Редовно заседание

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Страсбург : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Страсбург : LOW - S4.2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

+ Редовно заседание

+ - 47TH EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

14-12-2016

15:00

Страсбург : SDM - SDM-S5

15-12-2016

09:00

Страсбург : SDM - SDM-S5

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

14-12-2016

15:00

Страсбург : LOW - S4.5

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)