График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция

+ Редовно заседание

+ ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯ

28-02-2017

15:30

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Панафриканския парламент

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието

+ с членове на ЕП

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Арабския полуостров

+ Редовно заседание

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Корейския полуостров

+ Редовно заседание

09-03-2017

11:00

Брюксел : ASP - A1G-1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Афганистан

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Брюксел : ASP - A3E-3

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Сърбия

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING OF THE EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Брюксел : ASP - A5G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на Европейското икономическо пространство

+ Редовно заседание

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Япония

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN

09-03-2017

14:00

Брюксел : PHS - P6B054

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)