График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико

+ Редовно заседание

+ - ORDINARY MEETING

26-01-2017

09:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Централна Америка

+ Редовно заседание

+ - DCAM MEETING

26-01-2017

10:30

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Палестина

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - ELECTION OF CHAIR

26-01-2017

12:45

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб

+ УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

+

30-01-2017

17:30

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Украйна

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

31-01-2017

14:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Израел

+ Редовно заседание

02-02-2017

14:00

Брюксел : ASP - A3G-2

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

+ Редовно заседание

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Брюксел : ASP - A1G-2

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора

+ Редовно заседание

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с държавите от Андската общност

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Брюксел : ASP - A1E-2

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)