График на заседанията

График на заседанията

 
 

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Арабския полуостров

+ - IPM UE-EAU

25-09-2017

16:00

Брюксел : ASP - A1E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки със Съединените американски щати

+ Делегация за връзки с Парламентарната асамблея на НАТО

+ Съвместно заседание

+ - СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ СЪС САЩ И ДЕЛЕГАЦИЯТА ЗА ВРЪЗКИ С ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА НАТО

27-09-2017

13:00

Брюксел : ASP - A1G-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Панафриканския парламент

+ УЧРЕДИТЕЛНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - CONSTITUENT MEETING OF THE AD HOC DELEGATION TO THE AU-EU PARLIAMENTARY SUMMIT IN ABIDJAN 27-28 NOVEMBER 2017

04-10-2017

14:30

Страсбург : SDM - SDM-S5

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Иран

+ Редовно заседание

04-10-2017

15:00

Страсбург : LOW - S4.2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Австралия и Нова Зеландия

+ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ

+ - 38TH EU-AUSTRALIA INTER-PARLIAMENTARY MEETING

04-10-2017

15:00

Страсбург : LOW - S4.1

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Канада

+ Редовно заседание

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

04-10-2017

16:00

Страсбург : LOW - S4.5

Дългосрочен календар Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Чили

+ Редовно заседание

+ - D-CL ORDINARY MEETING

05-10-2017

09:00

Страсбург : LOW - N1.3

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Палестина

+ Редовно заседание

+ - ORDINARY MEETING

09-10-2017

15:30

Брюксел : ASP - A5E-2

Дългосрочен календар Делегация за връзки с Китайската народна република

+ Редовно заседание

09-10-2017

17:15

Брюксел : ASP - A1E-1

Дългосрочен календар Делегация в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС – Молдова

+ Подготвително заседание

+ PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-10-2017

12:30

Брюксел : ASP - A1G-2

 
Представяне и правомощия
 

Делегациитеподдържат и развиват международните връзки на Парламента и допринасят заутвърждаването на ролята и за засилването на видимостта на Европейския съюз посвета.

Съответнодейностите на делегациите са насочени, от една страна, към поддържане изасилване на връзките с парламентите на държави, които са традиционни партньорина Европейския съюз, а от друга страна, допринасят за популяризирането в третидържави на ценностите, върху които се основава Европейският съюз, а именно напринципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основнитесвободи и принципите на правовата държава (член 6 от Договора за Европейскиясъюз).

Международнитевръзки на Парламента се ръководят от принципите на международното публичноправо.

Международнитевръзки на Парламента имат за цел да насърчават, където това е възможно ицелесъобразно, парламентарното измерение на международните отношения.

(Член 3,принципи за дейността на делегациите, приети от Председателския съвет на 29октомври 2015 г.)