Kalendář schůzí

 
 
 1. Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - DARP MEETING 
   
  Brusel : ASP - A5E-2  
 2. Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru 
  s posl. EP 

  - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 12TH EU-ICELAND JPC 
   
  Brusel : ASP - A3E-3  
 3. Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem 
  Přípravná schůze 

  - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO SAPC MEETING IN PRISTINA AND AN EXCHANGE OF VIEWS ON BOSNIA AND HERZEGOVINA 
   
  Brusel : ASP - A5G-2  
 4. Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - DCAM ORDINARY MEETING 
   
  Brusel : PHS - P4B001  
 5. Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - PREPARATORY MEETING OF THE 7TH EU-GEROGIA PAC MEETING ON 17-21 SEPTEMBER 2018 IN TBILISI, GEORGIA 
   
  Brusel : SQM - SQM04Y963  
  POSLUCHÁRNA MÍSTNOSTI  
 6. Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
   
  Brusel : SQM - SQM09Y958  
  POSLUCHÁRNA MÍSTNOSTI  
 7. Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN) 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - MEETING OF THE DASE DELEGATION 
   
  Štrasburk : SDM - SDM-S5  
 8. Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - ORDINARY DLAT MEETING 
   
  Štrasburk : LOW - N3.2  
 9. Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou 
  s posl. EP 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
   
  Štrasburk : LOW - S4.5  
 10. Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
  s posl. EP 

  - MEETING OF THE DELEGATION TO THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 
   
  Štrasburk : WIC - WIC200  
 11. Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem 
  s posl. EP 

  - DCAS DELEGATION MEETING 
   
  Štrasburk : LOW - S4.4