Úvodní stránka

Úvodní stránka

 
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017
 
Další informace
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Rebecca HARMS Předsedkyně Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Německo Bündnis 90/Die Grünen
 
Zigmantas BALČYTIS Místopředseda Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Ryszard CZARNECKI Místopředseda Skupina Evropských konzervativců a reformistů Polsko Prawo i Sprawiedliwość
 
Andrea BOCSKOR Místopředsedkyně Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Maďarsko Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Rolandas PAKSAS Místopředseda Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ Litva Partija Tvarka ir teisingumas
 
Daniela AIUTO Členka Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ Itálie Movimento 5 Stelle
 
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Členka Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Litva Lietuvos socialdemokratų partija
 
Michał BONI Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Polsko Platforma Obywatelska
 
Cristian-Silviu BUŞOI Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Rumunsko Partidul Naţional Liberal
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Itálie Unione di Centro
 
 
Členové
 
Představení a pravomoci
 

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (DEPA) vznikla na základě rozhodnutí Evropského parlamentu (EP) ze dne 6. května 2009 a byla ustavena na začátku sedmého volebního období EP (na konci září 2009). K vytvoření Shromáždění vyzval EP již během svého šestého volebního období (2004-2009). Po 18 měsících obtížných jednání s politickými orgány EP a předními poslanci z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny získala delegace potřebnou politickou podporu a dne 3. května 2011 bylo vytvořeno Parlamentní shromáždění Euronest. Z politických důvodů nebyla do Parlamentního shromáždění Euronest dosud přijata běloruská delegace. Shromáždění zastupuje parlamentní rozměr Východního partnerství, což je iniciativa, kterou Evropský parlament vytvořil pro své východní sousedy a která je má přiblížit, aby se zabránilo vytváření nových dělicích čar v Evropě, a sloužit jako rámec pro uzavření rozsáhlých dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu. Parlamentní shromáždění Euronest má nyní 110 členů: 60 poslanců Evropského parlamentu (kteří rovněž tvoří stávající delegaci EP - DEPA a z nichž každý je členem jedné ze stálých dvoustranných delegací EP v zemích, které jsou členy Parlamentního shromáždění Euronest) a 10 poslanců z každé z těchto zemí Východního partnerství: Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Parlamentní shromáždění Euronest se skládá z pléna, předsednictva, čtyř stálých výborů a dvou pracovních skupin a slouží jako fórum pro mnohostranný parlamentní dialog a výměny mezi východními partnery a mezi poslanci EP a jejich protějšky ze zemí východního partnerství a pro sledování uplatňování Východního partnerství v těchto oblastech společného zájmu: stabilita, demokracie, sbližování právních předpisů a norem, obchod, energetika, mezilidské kontakty, kultura, vzdělávání atd.
Parlamentní shromáždění Euronest si postupně vydobylo své místo v interinstitucionální architektuře Východního partnerství: jeho spolupředsedové jsou například pravidelně zváni na summity vedoucích představitelů států a vlád Východního partnerství a na výroční schůze ministrů.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu

Odkazy