Úvodní stránka

Úvodní stránka

 
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017
 
Další informace
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Siegfried MUREŞAN Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Rumunsko Partidul Mișcarea Populară
 
Norica NICOLAI Členka Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu Rumunsko Independent
 
Tonino PICULA Člen Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Chorvatsko Socijaldemokratska partija Hrvatske
 
Kati PIRI Členka Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Nizozemsko Partij van de Arbeid
 
Georgi PIRINSKI Člen Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Bulharsko Bulgarian Socialist Party
 
Miroslav POCHE Člen Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Česká republika Česká strana sociálně demokratická
 
Tomasz Piotr PORĘBA Člen Skupina Evropských konzervativců a reformistů Polsko Prawo i Sprawiedliwość
 
Bronis ROPĖ Člen Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Litva Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 
Dariusz ROSATI Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Polsko Platforma Obywatelska
 
Jacek SARYUSZ-WOLSKI Člen Nezařazení poslanci Polsko Platforma Obywatelska
 
 
Členové
 
Představení a pravomoci
 

Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest (DEPA) vznikla na základě rozhodnutí Evropského parlamentu (EP) ze dne 6. května 2009 a byla ustavena na začátku sedmého volebního období EP (na konci září 2009). K vytvoření Shromáždění vyzval EP již během svého šestého volebního období (2004-2009). Po 18 měsících obtížných jednání s politickými orgány EP a předními poslanci z Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny získala delegace potřebnou politickou podporu a dne 3. května 2011 bylo vytvořeno Parlamentní shromáždění Euronest. Z politických důvodů nebyla do Parlamentního shromáždění Euronest dosud přijata běloruská delegace. Shromáždění zastupuje parlamentní rozměr Východního partnerství, což je iniciativa, kterou Evropský parlament vytvořil pro své východní sousedy a která je má přiblížit, aby se zabránilo vytváření nových dělicích čar v Evropě, a sloužit jako rámec pro uzavření rozsáhlých dohod o přidružení, včetně prohloubených a komplexních zón volného obchodu. Parlamentní shromáždění Euronest má nyní 110 členů: 60 poslanců Evropského parlamentu (kteří rovněž tvoří stávající delegaci EP - DEPA a z nichž každý je členem jedné ze stálých dvoustranných delegací EP v zemích, které jsou členy Parlamentního shromáždění Euronest) a 10 poslanců z každé z těchto zemí Východního partnerství: Arménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny.

Parlamentní shromáždění Euronest se skládá z pléna, předsednictva, čtyř stálých výborů a dvou pracovních skupin a slouží jako fórum pro mnohostranný parlamentní dialog a výměny mezi východními partnery a mezi poslanci EP a jejich protějšky ze zemí východního partnerství a pro sledování uplatňování Východního partnerství v těchto oblastech společného zájmu: stabilita, demokracie, sbližování právních předpisů a norem, obchod, energetika, mezilidské kontakty, kultura, vzdělávání atd.
Parlamentní shromáždění Euronest si postupně vydobylo své místo v interinstitucionální architektuře Východního partnerství: jeho spolupředsedové jsou například pravidelně zváni na summity vedoucích představitelů států a vlád Východního partnerství a na výroční schůze ministrů.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
depa@europarl.europa.eu

Odkazy