Úvodní stránka

Úvodní stránka

 
Latest news
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017 (see link below)

Statement by Mr Sajjad KARIM, Chairman of the EP Delegation - The Georgian Constitution is an essential tool for all Georgian citizens, to advance their country on the path of democracy and European integration - 5 July 2017 (see link below)
   
 
Sajjad KARIM Předseda Skupina Evropských konzervativců a reformistů Spojené království Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Místopředsedkyně Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Rakousko Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Místopředseda Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Litva Independent
 
Lorenzo CESA Člen Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Itálie Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Členka Poslanecký klub Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) Německo Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Člen Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Rumunsko Independent
 
Heidi HAUTALA Členka Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance Finsko Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Členka Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Německo Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Člen Skupina „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ Polsko KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Členka Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice Česká republika Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Členové
 
Prezentace a pravomoci
 

Vztahy mezi Evropským parlamentem a parlamenty zemí jižního Kavkazu - Arménie, Ázerbájdžánu a Gruzie - jsou uskutečňovány v rámci Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie. Výbory pro parlamentní spolupráci jsou zřízeny v rámci dohod o partnerství a spolupráci (PCA) s Arménií a Ázerbájdžánem, které obě vstoupily v platnost dne 1. července 1999. Tyto společné parlamentní výbory monitorují všechny aspekty dohod o partnerství a spolupráci a představují tak fórum pro parlamentní dohled nad vztahy mezi EU a Ázerbájdžánem a mezi EU a Arménií.

Vztahy s Gruzií jsou dnes ovšem uskutečňovány v rámci dohody o přidružení a o prohloubené a komplexní zóně volného obchodu (AA/DCFTA), která vstoupila v platnost 1. července 2016. Tato nová dohoda nahradila dohodu o partnerství a spolupráci platnou do té doby a má za cíl vytvořit ambiciózní a jasný rámec pro posílení dvoustranných vztahů mezi Gruzií a EU. Vytváří tak základ, na němž může Gruzie stavět svůj reformní program, v souladu se společnými hodnotami zakotvenými v dohodě o přidružení, jimiž jsou demokracie, řádná správa věcí veřejných, právní stát a dodržování lidských práv, a současně vymezuje velmi ambiciózní rámec pro sbližování právních předpisů a rozsáhlou zónu volného obchodu. Nově vzniklá Rada přidružení mezi Gruzií a EU má za úkol provádět dohodu AA/DCFTA, zatímco Parlamentnímu výboru pro přidružení EU-Gruzie byla svěřena parlamentní kontrola. Parlamentní výbor pro přidružení také slouží jako otevřené fórum pro diskuse o všech aspektech vztahů mezi EU a Gruzií a o otázkách společného zájmu. Jeho účelem je dát výrazný podnět k provedení úspěšných demokratických a tržních reforem v Gruzii a k její užší integraci s EU. Podle dohody o přidružení má tento parlamentní výbor rovněž odpovědnost v oblasti dialogu s občanskou společností.

Delegace Evropského parlamentu ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie je tvořena 18 členy a podobným počtem náhradníků. Výbory pro parlamentní spolupráci se setkávají v zásadě jednou ročně a Parlamentní výbor pro přidružení dvakrát ročně, přičemž místem setkání je střídavě hostitelská země a jedno z pracovních míst Evropského parlamentu.

 
 
 
Kontakty
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu