Vítejte ve světě delegací Evropského parlamentu

Vážení návštěvníci,

každý poslanec Evropského parlamentu pracuje na tom, aby se Evropský parlament stal globální institucí.

Protože jsme všichni volenými zástupci, usilujeme také o to, aby mezinárodní vztahy Parlamentu odrážely zájmy a ideály občanů EU. Náš hlas ve světě je hlasem našich občanů.

Na stránkách tohoto oddílu naleznete více informací o tom, co děláme: naši historii a informace o našich nedávných schůzích v Bruselu a ve Štrasburku, informace o návštěvách v parlamentech našich protějšků, budoucí harmonogramy a důležitá usnesení, která Parlament přijal v oblastech naší činnosti.

Dění ve světě delegací Evropského parlamentu je velmi bohaté. Doufáme, že se vám bude návštěva těchto stránek líbit.

Ines Ayalová Senderová
Předsedkyně Konference předsedů delegací

 • Asie a Tichomoří
 • Kanada a Spojené státy
 • Střední Asie
 • Evropa a severské státy
 • Latinská Amerika a Karibik
 • Středomoří a Blízký východ
 • Subsaharská Afrika

Zobrazit úplný seznam delegací

 
 
 
Příští schůze  
 1. Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko 
   
  Štrasburk : WIC - WIC200  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  10th EU-Serbia SAPC meeting  
   
  Štrasburk : WIC - WIC200  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  10th EU-Serbia SAPC meeting  
 2. Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie 
   
  Štrasburk : SDM - SDM-S5  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Štrasburk : SDM - SDM-S5  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Štrasburk : SDM - SDM-S5  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
   
  Štrasburk : SDM - SDM-S5  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  8th EU-Georgia Parliamentary Association Committee meeting  
 3. Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie 
   
  Štrasburk : SDM - SDM-S1  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  16th D-MK Joint Parliamentary Committee  
 4. Delegace pro vztahy se Spojenými státy 
   
  Štrasburk : LOW - N1.3  
  ŘÁDNÁ SCHŮZE  

  Follow-up - Report from the 83rd IPM/TLD in Washington DC