Vítejte ve světě delegací Evropského parlamentu

Vážení návštěvníci,

každý poslanec Evropského parlamentu pracuje na tom, aby se Evropský parlament stal globální institucí.

Protože jsme všichni volenými zástupci, usilujeme také o to, aby mezinárodní vztahy Parlamentu odrážely zájmy a ideály občanů EU. Náš hlas ve světě je hlasem našich občanů.

Na stránkách tohoto oddílu naleznete více informací o tom, co děláme: naši historii a informace o našich nedávných schůzích v Bruselu a ve Štrasburku, informace o návštěvách v parlamentech našich protějšků, budoucí harmonogramy a důležitá usnesení, která Parlament přijal v oblastech naší činnosti.

Dění ve světě delegací Evropského parlamentu je velmi bohaté. Doufáme, že se vám bude návštěva těchto stránek líbit.

Ines Ayalová Senderová
Předsedkyně Konference předsedů delegací

 • Asie a Tichomoří
 • Kanada a Spojené státy
 • Střední Asie
 • Evropa a severské státy
 • Latinská Amerika a Karibik
 • Středomoří a Blízký východ
 • Subsaharská Afrika

Zobrazit úplný seznam delegací

 
 
 
Příští schůze  
 1. Oddělení pro rozšiřování a EHP 
  s posl. EP 

  MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 
   
  Štrasburk : WIC - WIC200  
 2. Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem 
  ŘÁDNÁ SCHŮZE 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Brusel : ASP - A1G-1  
 3. Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří 
  s posl. EP 

  - 15TH PLENARY SESSION OF EUROMED PA UFM / 6TH SUMMIT OF UFM'S SPEAKERS 
   
  Štrasburk : WIC - WIC200  
  - 6TH SUMMIT OF SPEAKERS OF EUROMED PARLIAMENTS