Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE EP PRO VZTAHY SE ZEMĚMI ANDSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

27-03-2017

16:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ s posl. EP

+ - SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY S IZRAELEM

27-03-2017

17:30

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Mercosurem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

30-03-2017

11:00

Brusel : PHS - P4B001

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

+ s posl. EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ s posl. EP

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Kanadou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

18:00

Štrasburk : LOW - S4.5

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)