Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DMAS: SETKÁNÍ SE STÁLÝMI ZÁSTUPCI PŘI EU

28-08-2017

16:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

+ s posl. EP

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brusel : ASP - A3E-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brusel : JAN - 2Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Štrasburk : LOW - N3.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Íránem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

13-09-2017

15:00

Štrasburk : LOW - S4.5

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)