Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ – 14. SCHŮZE VÝBORU PRO PARLAMENTNÍ SPOLUPRÁCI EU-ÁZERBÁJDŽÁN

02-05-2017

14:30

Brusel : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

+ Mimořádná schůze

03-05-2017

09:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ Mimořádná schůze

+ - 24TH MEETING OF THE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-CHILE

04-05-2017

09:00

Brusel : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

04-05-2017

14:00

Brusel : ASP - A1G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DARP MEETING

04-05-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY D-BR MEETING

04-05-2017

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ s posl. EP

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN; JOINT MEETING WITH DKOR

04-05-2017

14:30

Brusel : ASP - A5G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ Delegace pro vztahy s Izraelem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DPAL - MEETING WITH AHMAD TIBI

08-05-2017

17:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

11-05-2017

12:30

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 4TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-05-2017

14:00

Brusel : ASP - A1H-1

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)