Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ – 9. MEZIPARLAMENTNÍ SETKÁNÍ EU SE ZÁPADOSEVERSKOU RADOU

29-06-2017

09:00

Brusel : ASP - A1E-1

+ Přípravná schůze

29-06-2017

09:15

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ Přípravná schůze

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

05-07-2017

14:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

05-07-2017

14:30

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Íránem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

05-07-2017

15:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ s posl. EP

+ - 1ST SESSION OF THE 37TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING

05-07-2017

15:00

Štrasburk : LOW - S4.1

06-07-2017

09:00

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Irákem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

05-07-2017

16:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING AND ELECTION OF HE CHAIR OF THE EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-07-2017

09:00

Štrasburk : LOW - N1.3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Štrasburk : LOW - S4.5

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)