Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Mercosurem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

+ s posl. EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním shromáždění EU-Latinská Amerika

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Štrasburk : LOW - N3.2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY MEETING

07-07-2016

09:30

Štrasburk : LOW - N1.3

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)