Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ŘÁDNÁ SCHŮZE

26-01-2017

09:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DCAM MEETING

26-01-2017

10:30

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ Mimořádná schůze

+ - ELECTION OF CHAIR

26-01-2017

12:45

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ - POSSIBLE CONSTITUENT MEETING DMAG (ELECTION OF NEW CHAIR)

26-01-2017

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

02-02-2017

14:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)