Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Běloruskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY S BĚLORUSKEM

26-05-2016

14:00

Brusel : ASP - A1G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

26-05-2016

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ SCHŮZE DCAM

26-05-2016

14:00

Brusel : ASP - A3E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE DPAL

26-05-2016

14:30

Brusel : ASP - A3G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ SCHŮZE DELEGACE DMAS

26-05-2016

14:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

30-05-2016

16:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Kanadou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - N3.2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)