Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ - USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

16:30

Brusel : JAN - 4Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ - USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

17:15

Brusel : JAN - 4Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

15:00

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

16:30

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

18:00

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ - USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

12:00

Brusel : JAN - 4Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ - USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

18:00

Brusel : JAN - 4Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

09:00

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

09:45

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

02-10-2014

10:30

Brusel : JAN - 6Q2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)