Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ - 9. SMÍŠENÝ PARLAMENTNÍ VÝBOR EU-ISLAND

29-04-2015

14:30

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ ORDINARY MEETING

21-05-2015

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

+ - ORDINARY MEETING

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY SE STŘEDOASIJSKÝMI ZEMĚMI

29-04-2015

15:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ - 7. MEZIPARLAMENTNÍ SCHŮZE EP-KOSOVO

29-04-2015

15:00

Štrasburk : WIC - WIC200

30-04-2015

09:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 17TH IPM

07-05-2015

10:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

07-05-2015

14:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY S IZRAELEM

29-04-2015

15:00

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

20-05-2015

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

07-05-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

07-05-2015

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)