Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-CL PREPARATORY MEETING

06-04-2017

10:30

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

11-04-2017

14:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DARP MEETING

24-04-2017

16:30

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

27-04-2017

13:00

Brusel : PHS - P5B001

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DCAM ORDINARY MEETING

27-04-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

27-04-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DMAG MEETING

04-05-2017

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ s posl. EP

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN; JOINT MEETING WITH DKOR AND DROI

04-05-2017

14:30

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

+ s posl. EP

+ - ORDINARY MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

04-05-2017

16:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

04-05-2017

17:00

Brusel : ASP - A1E-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)