Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

+ s posl. EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

11-05-2016

14:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 46TH EEA JPC MEETING

11-05-2016

15:00

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Irákem

+ Delegace pro vztahy s Íránem

+ Společná schůze

11-05-2016

15:00

Štrasburk : LOW - N3.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 36TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING DURING WEEK 20

11-05-2016

15:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

11-05-2016

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S7

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Kanadou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE

11-05-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-KOSOVO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

16:15

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

11-05-2016

16:15

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 12TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

17:15

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

+ Přípravná schůze

+ - IN VIEW OF THE 2ND EU-MOLDOVA PAC, WHICH WILL TAKE PLACE IN CHISIAU (MD) ON 18-19 MAY 2016

11-05-2016

18:00

Štrasburk : SDM - SDM640

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)