Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ Přípravná schůze

+ s posl. EP

+ - PŘÍPRAVNÁ SCHŮZE NA 76. ZASEDÁNÍ SMÍŠENÉHO PARLAMENTNÍHO VÝBORU EU-TURECKO

05-02-2015

15:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

+ Přípravná schůze

+ s posl. EP

+ - PŘÍPRAVNÁ SCHŮZE NA 1. ZASEDÁNÍ PARLAMENTNÍHO VÝBORU PRO PŘIDRUŽENÍ EU/UKRAJINA (BRUSEL, 24.-25. ÚNORA 2015)

05-02-2015

11:00

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ Přípravná schůze

+ s posl. EP

05-02-2015

15:00

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

24-03-2015

13:30

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

11-02-2015

14:30

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

26-02-2015

15:15

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

26-02-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

05-02-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Irákem

26-02-2015

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - WASHINGTON 101 EVENT ON THE NEW US CONGRESS

04-03-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-3

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)