Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ Přípravná schůze

+ s posl. EP

+ - XVIII JPC EU-MEX

27-11-2014

09:00

Štrasburk : PFL - F03101

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

+ Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

+ Delegace pro vztahy s Běloruskem

+ s posl. EP

26-11-2014

14:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

08-12-2014

16:30

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán a EU-Uzbekistán a pro vztahy s Tádžikistánem, Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE CENTRAL ASIA DELEGATION

04-12-2014

12:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ Přípravná schůze

+ - FOR THE 43RD EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

27-11-2014

11:00

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 33RD EU-SWITZERLAND INTERPARLIAMENTARY MEETING

02-12-2014

15:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - 12. ZASEDÁNÍ SPOLEČNÉHO PARLAMENTNÍHO VÝBORU EU-BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE

26-11-2014

15:00

Štrasburk : LOW - N1.3

27-11-2014

09:00

Štrasburk : LOW - N1.3

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ Přípravná schůze

+ - EU-CHILE JPC OF JANUARY 2015

11-12-2014

14:00

Brusel : ASP - A5G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ Všeobecná koordinace

+ - 2. ZASEDÁNÍ PARLAMENTNÍHO VÝBORU PRO STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ EU-SRBSKO

26-11-2014

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

27-11-2014

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

+ s posl. EP

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH CAUCASUS

18-12-2014

09:30

Štrasburk : LOW - S4.5

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)