Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Irákem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

14-06-2017

16:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Kanadou

+ MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

14-06-2017

16:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+

14-06-2017

16:15

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-MX MEETING

14-06-2017

17:00

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-CHILE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

15-06-2017

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

+ - ORDINARY MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

15-06-2017

09:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+

21-06-2017

13:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ Podvýbor pro lidská práva

+ Společná schůze

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+

22-06-2017

14:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+

29-06-2017

09:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ Přípravná schůze

+

29-06-2017

13:30

Brusel : ASP - A1E-1

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)