Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-07-2017

15:30

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Běloruskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH BELARUS

10-07-2017

17:30

Brusel : ASP - A1E-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-US ANNUAL MEETING WITH US STAKEHOLDERS

11-07-2017

17:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

13-07-2017

09:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - IPM EP-QATAR

13-07-2017

09:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Mercosurem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

13-07-2017

11:00

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)