Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

25-06-2015

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-CL ORDINARY MEETING

25-06-2015

09:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DCAM ORDINARY MEETING

25-06-2015

11:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

25-06-2015

10:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

01-06-2015

13:30

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ s posl. EP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

25-06-2015

14:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

25-06-2015

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - 7TH EU-JPC MOROCCO

10-06-2015

15:00

Štrasburk : LOW - N3.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

04-06-2015

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

25-06-2015

11:30

Brusel : ASP - A5E-2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)