Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

20-01-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie a EU-Ázerbájdžán a v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Gruzie

+ s posl. EP

+ 16TH EU-ARMENIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

20-01-2016

14:30

Štrasburk : LOW - S4.5

21-01-2016

09:30

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

26-11-2015

10:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ s posl. EP

+ - 11TH EU-UZBEKISTAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

01-12-2015

09:00

Brusel : PHS - P6B054

01-12-2015

11:00

Brusel : PHS - P6B054

01-12-2015

14:00

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ s posl. EP

+ - MEETING OF THE STANDING COMMITTEE OF PARLIAMENTARIANS OF THE ARCTIC REGION

16-12-2015

15:00

Štrasburk : PFL - F01102

17-12-2015

09:00

Štrasburk : PFL - F01102

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ s posl. EP

10-12-2015

10:15

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

+ Všeobecná koordinace

+ - PREPARATORY MEETING FOR 11TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE

03-12-2015

09:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

26-11-2015

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S7

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ Mimořádná schůze

+ - 14TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP/ALGERIA

03-12-2015

09:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DMAS DELEGATION MEETING

13-04-2016

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)