Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

05-09-2016

17:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

+ s posl. EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brusel : ASP - A1G-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Štrasburk : LOW - S4.1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

14-09-2016

15:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří

+ Delegace pro vztahy s Irákem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

14-09-2016

16:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Štrasburk : LOW - S4.5

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)