Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ Přípravná schůze

+ DMX DELEGATION MEETING

08-10-2015

09:30

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY D-CL MEETING

17-09-2015

09:30

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

27-10-2015

15:30

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Moldavsko

+ s posl. EP

+ - 1ST MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE

21-09-2015

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

22-09-2015

09:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTIRES

09-09-2015

16:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ s posl. EP

+ - 45TH MEETING OF THE EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

19-11-2015

09:30

Brusel : ASP - A5E-2

19-11-2015

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

28-10-2015

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

09-09-2015

14:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ Všeobecná koordinace

+ - 4TH EU-SERBIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

07-10-2015

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

07-10-2015

20:00

Štrasburk : -

+ VEČEŘE

+ STRASBOURG RESTO TBC

08-10-2015

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

08-10-2015

13:30

Štrasburk : -

+ OBĚD

+ RESTO: MEMBERS' RESTAURANT, PRIVATE SALON IN LOW

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 9TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

28-10-2015

14:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)