Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ s posl. EP

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 12TH EU-FYROM JOINT PARLIAMENTARY MEETING

20-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ Přípravná schůze

+ - SMÍŠENÍ PARLAMENTNÍ VÝBOR EU-TURECKO

06-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - 75. SCHŮZE SMÍŠENÉHO PARLAMENTNÍHO VÝBORU EU-TURECKO

11-11-2014

09:00

Brusel : ASP - A1G-2

11-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ Přípravná schůze

+ s posl. EP

+ - XVIII JPC EU-MEX

27-11-2014

09:00

Štrasburk : PFL - F03101

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ s posl. EP

+ - DELEGACE VE VÝBORU PRO PARLAMENTNÍ SPOLUPRÁCI EU-RUSKO

11-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

08-12-2014

16:30

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

17-12-2014

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

18-12-2014

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - 12TH MEETING OF THE EU-FORMER REPUBLIC OF MACEDONIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

26-11-2014

15:00

Štrasburk : LOW - N1.3

27-11-2014

09:00

Štrasburk : LOW - N1.3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - 2ND EU-SERBIA SAPC

26-11-2014

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

27-11-2014

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

06-11-2014

10:30

Brusel : ASP - A1E-1

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)