Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ Přípravná schůze

+

06-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

17-12-2014

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

09-10-2014

15:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - THE EUROPEAN UNION AND THE ARAB PEACE INITIATIVE

13-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ Přípravná schůze

+ JPC MOROCCO

20-11-2014

10:00

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

06-11-2014

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

06-11-2014

11:30

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním shromáždění Euronest

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

25-09-2014

15:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

09-10-2014

16:15

Brusel : ASP - A5G-2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)