Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY UPC MEETING

11-03-2015

17:30

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ Všeobecná koordinace

+ - PPREPARATORY MEETING FOR THE 3RD-EU-SERBIA SAPC

11-03-2015

16:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 8TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

11-03-2015

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Transatlantický legislativní dialog

+ Seminář

+ - PRIORITY PRO 114. KONGRES A CO ZNAMENAJÍ PRO EVROPU

04-03-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ Přípravná schůze

+ - THE 31ST EU-NORWAY IPM AND 44TH EEA JPC MEETING TAKING PLACE IN NORWAY ON 16-18 MARCH 2015

05-03-2015

11:30

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ s posl. EP

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 10TH EU-MONTENEGRO SAPC MEETING

26-03-2015

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

24-03-2015

13:30

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

05-03-2015

09:00

Brusel : ASP - A3G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Arménie, EU-Ázerbájdžán a EU-Gruzie

+ Přípravná schůze

+ - 1ST PREPARATORY MEETING FOR THE 15TH EU-ARMENIA PCC MEETING

05-03-2015

10:15

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

11-03-2015

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)