Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ Přípravná schůze

+ - EU-TURKEY JPC

06-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Ukrajina

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE: ROZPRAVA O SOUČASNÉ SITUACI NA UKRAJINĚ A O NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH S PŘEDSTAVITELI ESVČ A S UKRAJINSKOU DIPLOMACIÍ

08-10-2014

14:00

Brusel : ASP - A5E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

17-12-2014

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

18-12-2014

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

13-10-2014

18:00

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Srbsko

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

13-10-2014

18:30

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

13-10-2014

16:30

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Černá Hora

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

13-10-2014

19:00

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

13-10-2014

17:00

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

13-10-2014

19:30

Brusel : JAN - 6Q2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Parlamentním shromážděním NATO

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

09-10-2014

15:00

Brusel : ASP - A1E-2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)