Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - ORDINARY MEETING D-CL

23-04-2015

09:30

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ Přípravná schůze

+ - FOR THE 9TH EU-ICELAND JPC MEETING

16-04-2015

11:15

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

23-04-2015

15:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

16-04-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

07-05-2015

14:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ Mimořádná schůze

+ - IPM EP - BAHREIN

20-04-2015

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Irákem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

16-04-2015

14:00

Brusel : ASP - A3G-3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Íránem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

29-04-2015

17:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ Přípravná schůze

21-05-2015

10:15

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Kanadou

+ Přípravná schůze

20-05-2015

16:00

Štrasburk : LOW - S4.1

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)