Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Jihoafrickou republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

15-02-2016

16:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Japonskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

15-02-2016

18:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ – USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SPOLEČNÉ PARLAMENTNÍHO VÝBORU EU-TUNISKO

18-02-2016

09:00

Brusel : PHS - P4B001

18-02-2016

14:30

Brusel : PHS - P4B001

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

09:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

10:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Indií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

10:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

11:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

12:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Panafrickým parlamentem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Izraelem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

18-02-2016

14:30

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)