Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ Mimořádná schůze

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

17-05-2017

14:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES OF AMERICA WITH COMMISSIONER DIMITRIS AVRAMOPOULOS

17-05-2017

15:30

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

17-05-2017

16:15

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

+ s posl. EP

+ - ORDINARY MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

18-05-2017

09:00

Štrasburk : LOW - S4.5

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)