Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DPAL - SETKÁNÍ S PIERREM VIMONTEM

29-09-2016

09:00

Brusel : PHS - P6B054

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DELEGACE PRO VZTAHY SE ZEMĚMI MAGHREBU A ARABSKOU MAGHREBSKOU UNIÍ

29-09-2016

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Čínskou lidovou republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

05-10-2016

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU

+ Přípravná schůze

+ - EP MEMBERS OF THE JPA BUREAU: PREPARATORY MEETING OF THE ACP-EU JPA BUREAU MEETING ON 12-13 OCTOBER

06-10-2016

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

06-10-2016

09:30

Štrasburk : PFL - F01102

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi Andského společenství

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Arabským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Mercosurem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Brusel : ASP - A1E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Brusel : ASP - A1G-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu a přispívají k posílení úlohy a zviditelnění Evropské unie ve světě.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 Smlouvy o Evropské unii) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 29. října 2015)