Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - PŘÍPRAVNÁ SCHŮZE NA 2. SETKÁNÍ PARLAMENTNÍHO VÝBORU PRO STABILIZACI A PŘIDRUŽENÍ EU-BOSNA A HEZCEGOVINA

30-05-2016

16:30

Brusel : ASP - A3G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Korejským poloostrovem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výborech pro parlamentní spolupráci EU-Kazachstán, EU-Kyrgyzstán, EU-Uzbekistán a EU-Tádžikistán a pro vztahy s Turkmenistánem a Mongolskem

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Kanadou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.5

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se zeměmi jihovýchodní Asie a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - N3.2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Austrálií a Novým Zélandem

+ s posl. EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Indií

+ s posl. EP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Štrasburk : LOW - S4.4

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Spojenými státy

+ Přípravná schůze

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Brusel : ASP - A1G-2

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Brazilskou federativní republikou

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Brusel : ASP - A5E-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)