Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Bývalá jugoslávská republika Makedonie

+ s posl. EP

+ Přípravná schůze

+

20-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Turecko

+ Přípravná schůze

+ - EU-TURKEY JPC

06-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A5E-2

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko

+ Přípravná schůze

+ - PŘÍPRAVNÁ SCHŮZE PŘED ZASEDÁNÍM SMÍŠENÉHO PARLAMENTNÍHO VÝBORU EU-MEXIKO, KTERÁ SE MÁ KONAT V PANAMĚ (V LISTOPADU 2014) V RÁMCI SHROMÁŽDĚNÍ EUROLAT

23-10-2014

09:00

Štrasburk : LOW - N1.3

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chile

+ s posl. EP

+ Přípravná schůze

+

20-11-2014

14:00

Brusel : PHS - P1A002

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Rusko

+ s posl. EP

+ - DELEGACE VE VÝBORU PARLAMENTNÍ SPOLUPRÁCE EU-RUSKO

22-10-2014

15:00

Štrasburk : LOW - N1.3

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy se Švýcarskem a Norskem, ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Island a ve Smíšeném parlamentním výboru Evropského hospodářského prostoru

+ USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

23-10-2014

09:00

Štrasburk : WIC - WIC200

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Bosnou a Hercegovinou a s Kosovem

+ Všeobecná koordinace

+ - 2ND EU-SERBIA SAPC

26-11-2014

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

27-11-2014

09:00

Štrasburk : SDM - SDM-S5

Dlouhodobý kalendář Delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko

+ ŘÁDNÁ SCHŮZE

06-11-2014

10:30

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace v Parlamentním výboru pro stabilizaci a přidružení EU-Albánie

+ Přípravná schůze

+

13-11-2014

15:00

Brusel : ASP - A1E-1

Dlouhodobý kalendář Delegace pro vztahy s Palestinskou legislativní radou

+ Neformální schůze

+ s posl. EP

06-11-2014

14:15

Brusel : ASP - A1E-2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)