Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

ŘÁDNÁ SCHŮZE

+ - SCHŮZE DMAG

15-02-2016

15:45

Brusel : ASP - A5E-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

USTAVUJÍCÍ SCHŮZE

+ - EU-TUNISIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE CONSTITUENT MEETING

18-02-2016

09:00

Brusel : PHS - P4B001

18-02-2016

14:30

Brusel : PHS - P4B001

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

Přípravná schůze

+ - D-CL PREPARATORY MEETING FOR JPC TO TAKE PLACE

17-03-2016

09:30

Brusel : ASP - A5E-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

ŘÁDNÁ SCHŮZE

17-03-2016

15:15

Brusel : ASP - A3E-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

ŘÁDNÁ SCHŮZE

28-04-2016

15:15

Brusel : ASP - A3E-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

ŘÁDNÁ SCHŮZE

02-06-2016

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

 
Prezentace a pravomoci
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)