Kalendář schůzí

Kalendář schůzí

 
 

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

16-04-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

ŘÁDNÁ SCHŮZE

07-05-2015

14:00

Brusel : ASP - A5G-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

20-05-2015

15:00

Štrasburk : SDM - SDM-S1

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

Mimořádná schůze

+ - EU-MOROCCO JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

04-06-2015

09:00

Brusel : ASP - A5G-2

04-06-2015

15:00

Brusel : ASP - A5G-2

Delegace pro vztahy se zeměmi Maghrebu a Arabskou maghrebskou unií

25-06-2015

10:15

Brusel : ASP - A5E-2

 
Zásady činnosti delegací
 

Delegace udržují a rozvíjejí mezinárodní kontakty Parlamentu.

Delegace proto svou činnost zaměřují jednak na udržování a posilování kontaktů s parlamenty těch států, které jsou tradičními partnery Evropské unie, a jednak na podporování hodnot, na nichž je založena Evropská unie, zejména zásady svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a zásady právního státu (článek 6 a čl. 11 odst. 1 pátá odrážka Smlouvy o ES) ve třetích zemích.

Mezinárodní kontakty Parlamentu se řídí zásadami mezinárodního veřejného práva.

Parlament v rámci mezinárodních kontaktů usiluje vždy, je-li to možné a vhodné, o posílení parlamentního rozměru mezinárodních vztahů.

(Článek 3 ustanovení týkajících se práce delegací přijatých Konferencí předsedů dne 21. září 2006)