Hjem

Hjem

 

! ATTENTION !

For all the documents of the SINEEA Delegation published under the 6th legislature
 
 
Pat the Cope GALLAGHER Formand Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Irland Fianna Fáil Party
 
Anna HEDH Næstformand Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Sverige Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 
Thomas ULMER Næstformand Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Tyskland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Georges BACH Medlem Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Luxembourg Parti chrétien social luxembourgeois
 
Zuzana BRZOBOHATÁ Medlem Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Den Tjekkiske Republik Česká strana sociálně demokratická
 
David CAMPBELL BANNERMAN Medlem De Europæiske Konservative og Reformister Det Forenede Kongerige Conservative Party
 
Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA Medlem Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Polen Platforma Obywatelska
 
Silvana KOCH-MEHRIN Medlem Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Tyskland Freie Demokratische Partei
 
Petru Constantin LUHAN Medlem Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Rumænien Partidul Democrat-Liberal
 
Arlene McCARTHY Medlem Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Det Forenede Kongerige Labour Party
 
 
Præsentation og beføjelser
 

Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Schweiz blev nedsat i 1981, Delegationen for Forbindelserne med Island i 1987 og Delegationen for Forbindelserne med Norge i 1982. De interparlamentariske delegationer mødes en gang årligt.
 
Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg (SINEEA-delegationen) er desuden ansvarlig for Europa-Parlamentets forbindelser med Nordisk Råd, parlamentarikerkonferencen i det arktiske område og den parlamentariske Østersøkonference og har permanent sæde i disse forsamlinger.
 
Delegationen er endvidere ansvarlig for forbindelserne med Vestnordisk Råd (Færøerne, Grønland og Island).
 
Det Blandede Parlamentariske EØS-Udvalg blev nedsat i januar 1994 med det formål at bidrage til bedre forståelse mellem EU og EFTA-staterne og sikre demokratisk kontrol med de områder, der er omfattet af EØS-aftalen. Udvalget tilkendegiver sine synspunkter i beslutninger, der stiles til EØS' institutioner, Europa-Parlamentet samt til parlamenterne i Island, Norge og Liechtenstein.
 
Det Blandede Parlamentariske EØS-Udvalg er sammensat af et ligeligt antal medlemmer fra henholdsvis Europa-Parlamentet og parlamenterne i Island, Norge og Liechtenstein. Det mødes to gange årligt.

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Secretariat of the Delegations Europe by email at the following address:
D-EEA(AT)europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)
+33 3 881 79020 (Strasbourg)