Hjem

Hjem

 

! ATTENTION !

For all the documents of the SINEEA Delegation published under the 6th legislature
 
 
Danuta Maria HÜBNER Stedfortræder Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Polen Platforma Obywatelska
 
Rina Ronja KARI Stedfortræder Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre Danmark Folkebevægelsen mod EU
 
Agnès LE BRUN Stedfortræder Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Frankrig Union pour un Mouvement Populaire
 
Morten MESSERSCHMIDT Stedfortræder Gruppen for Europæisk Frihed og Demokrati Danmark Dansk Folkeparti
 
Roberta METSOLA Stedfortræder Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Malta Partit Nazzjonalista
 
Antigoni PAPADOPOULOU Stedfortræder Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Cypern Democratic Party
 
Phil PRENDERGAST Stedfortræder Gruppen for Det Progressive Forbund af Socialdemokrater i Europa-Parlamentet Irland Labour Party
 
Olle SCHMIDT Stedfortræder Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa Sverige Folkpartiet liberalerna
 
Andreas SCHWAB Stedfortræder Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater) Tyskland Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Alyn SMITH Stedfortræder Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance Det Forenede Kongerige Scottish National Party
 
 
Præsentation og beføjelser
 

Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Schweiz blev nedsat i 1981, Delegationen for Forbindelserne med Island i 1987 og Delegationen for Forbindelserne med Norge i 1982. De interparlamentariske delegationer mødes en gang årligt.
 
Delegationen for Forbindelserne med Schweiz, Island og Norge og Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg (SINEEA-delegationen) er desuden ansvarlig for Europa-Parlamentets forbindelser med Nordisk Råd, parlamentarikerkonferencen i det arktiske område og den parlamentariske Østersøkonference og har permanent sæde i disse forsamlinger.
 
Delegationen er endvidere ansvarlig for forbindelserne med Vestnordisk Råd (Færøerne, Grønland og Island).
 
Det Blandede Parlamentariske EØS-Udvalg blev nedsat i januar 1994 med det formål at bidrage til bedre forståelse mellem EU og EFTA-staterne og sikre demokratisk kontrol med de områder, der er omfattet af EØS-aftalen. Udvalget tilkendegiver sine synspunkter i beslutninger, der stiles til EØS' institutioner, Europa-Parlamentet samt til parlamenterne i Island, Norge og Liechtenstein.
 
Det Blandede Parlamentariske EØS-Udvalg er sammensat af et ligeligt antal medlemmer fra henholdsvis Europa-Parlamentet og parlamenterne i Island, Norge og Liechtenstein. Det mødes to gange årligt.

 
 
 
 
Kontakter
 
You can contact the Secretariat of the Delegations Europe by email at the following address:
D-EEA(AT)europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)
+33 3 881 79020 (Strasbourg)