Delegationen for Forbindelserne med Palæstina : Medlemmer