Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

+ Ordinært møde

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien og EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

+ med MEP

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brussels : ASP - A3E-3

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ordinært møde

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

+ Ordinært møde

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.4

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)