Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Enheden for Demokrati- og Valgtiltag

+ Ekstraordinært møde

+ - DEMOCRACY SUPPORT AND ELECTION COORDINATION GROUP EXTRAORDINARY MEETING

29-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

29-05-2017

16:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ekstraordinært møde

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Brussels : PHS - P4B001

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ekstraordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

+ Ekstraordinært møde

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro

+ Ordinært møde

+ - 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-06-2017

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Iran

+ Ordinært møde

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

+ Ordinært møde

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Næste side  
 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)