Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ Generel koordinering

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Canada

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

+ med MEP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Indien

+ med MEP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

+ Ordinært møde

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

+ - DMAS DELEGATION MEETING

16-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A3G-2

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)