Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Ordinært møde

+ - ORDINÆRT MØDE

26-01-2017

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ordinært møde

+ - DCAM-MØDE

26-01-2017

10:30

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

+ Ekstraordinært møde

+ - VALG AF FORMAND

26-01-2017

12:45

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ KONSTITUERENDE MØDE

+ - EVT. KONSTITUERENDE MØDE DMAG (VALG AF NY FORMAND)

26-01-2017

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ekstraordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ Ordinært møde

02-02-2017

14:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Ordinært møde

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro

+ Ordinært møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

+ Ordinært møde

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

Næste side  
 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)