Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

26-06-2017

17:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Ordinært møde

+ - 9TH EU-WEST NORDIC COUNCIL INTER-PARLIAMENTARY MEETING

29-06-2017

09:00

Brussels : ASP - A1E-1

+ Forberedende møde

29-06-2017

09:15

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Japan

+ Forberedende møde

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING

05-07-2017

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

05-07-2017

14:30

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Iran

+ Ordinært møde

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Irak

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

05-07-2017

16:00

Strasbourg : WIC - WIC200

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-07-2017

16:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

+ Ordinært møde

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Næste side  
 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)