Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

27-02-2017

17:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Ordinært møde

+ DELEGATIONSMØDE

28-02-2017

15:30

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen

+ med MEP

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ekstraordinært møde

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

+ Ordinært møde

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

+ Ordinært møde

09-03-2017

11:00

Brussels : ASP - A1G-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Afghanistan

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Brussels : ASP - A3E-3

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)