Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i MERCOSUR

+ Ordinært møde

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

30-03-2017

11:00

Brussels : PHS - P4B001

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ med MEP

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Canada

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

18:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Ordinært møde

+ - D-CL PREPARATORY MEETING

06-04-2017

10:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-04-2017

10:30

Strasbourg : WIC - WIC200

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)