Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (ASEAN)

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEASN)

31-08-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Ordinært møde

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ordinært møde

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

+ Ordinært møde

05-09-2016

17:00

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

+ Ordinært møde

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand

+ med MEP

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brussels : ASP - A1G-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 8TH EU-WEST NORDIC COUNCIL IPM

08-09-2016

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY - DEBRIEFING WINDHOEK,

08-09-2016

15:15

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ordinært møde

14-09-2016

13:30

Strasbourg : LOW - S4.1

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)