Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med MERCOSUR

+ Ordinært møde

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ordinært møde

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasbourg : WIC - WIC200

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-den tidligere jugoslaviske republik Makedonien

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Irak

+ Ordinært møde

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling

+ Ordinært møde

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasbourg : LOW - N3.2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Ordinært møde

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

+ Ordinært møde

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Næste side  
 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)