Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ - 9TH EU-ICELAND JPC

29-04-2015

14:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Ordinært møde

+ ORDINARY MEETING

21-05-2015

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

+ - ORDINARY MEETING

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

29-04-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ - 7TH EP-KOSOVO INTERPARLIAMENTARY MEETING

29-04-2015

15:00

Strasbourg : WIC - WIC200

30-04-2015

09:00

Strasbourg : WIC - WIC200

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ Generel koordinering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 17TH IPM

07-05-2015

10:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

+ Ordinært møde

07-05-2015

14:30

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

29-04-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

20-05-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

07-05-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

07-05-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)