Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

+ med MEP

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 12TH EU-FYROM JOINT PARLIAMENTARY MEETING

20-11-2014

15:00

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Forberedende møde

+ - FÆLLES PARLAMENTARISK MØDE EU-TYRKIET

06-11-2014

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Forberedende møde

+ med MEP

+ - XVIII JPC EU-MEX

27-11-2014

09:00

Strasbourg : PFL - F03101

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ med MEP

+ - DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE

11-11-2014

15:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

+ Ordinært møde

08-12-2014

16:30

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

17-12-2014

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

18-12-2014

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

+ Ordinært møde

+ - 12TH MEETING OF THE EU-FORMER REPUBLIC OF MACEDONIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

26-11-2014

15:00

Strasbourg : LOW - N1.3

27-11-2014

09:00

Strasbourg : LOW - N1.3

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ Generel koordinering

+ - 2ND EU-SERBIA SAPC

26-11-2014

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

27-11-2014

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova

+ Ordinært møde

06-11-2014

10:30

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med NATO's Parlamentariske Forsamling

+ Ordinært møde

13-11-2014

15:00

Brussels : PHS - P4B001

 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)