Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Forberedende møde

+ DMX DELEGATION MEETING

08-10-2015

09:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Ordinært møde

+ - ORDINARY D-CL MEETING

17-09-2015

09:30

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ekstraordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

27-10-2015

15:30

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova

+ med MEP

+ - 1ST MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE

21-09-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

22-09-2015

09:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTIRES

09-09-2015

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ med MEP

+ - 45TH MEETING OF THE EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

19-11-2015

09:30

Brussels : ASP - A5E-2

19-11-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ Generel koordinering

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

28-10-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

09-09-2015

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

+ Generel koordinering

+ - 4TH EU-SERBIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

07-10-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

07-10-2015

20:00

Strasbourg : -

+ MIDDAG

+ STRASBOURG RESTO TBC

08-10-2015

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

08-10-2015

13:30

Strasbourg : -

+ FROKOST

+ RESTO: MEMBERS' RESTAURANT, PRIVATE SALON IN LOW

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 9TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

28-10-2015

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)