Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Ordinært møde

16-04-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Ordinært møde

+ - ORDINARY MEETING D-CL

23-04-2015

09:30

Brussels : PHS - P6B054

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Forberedende møde

+ - FOR THE 9TH EU-ICELAND JPC MEETING

16-04-2015

11:15

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

23-04-2015

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

16-04-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

07-05-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

+ Ekstraordinært møde

+ - IPM EP - BAHREIN

20-04-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Irak

+ Ordinært møde

16-04-2015

14:00

Brussels : ASP - A3G-3

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Iran

+ Ordinært møde

29-04-2015

17:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

+ Forberedende møde

21-05-2015

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Næste side  
 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)