Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Forberedende møde

+ med MEP

+ - DET 18. MØDE I DET BLANDEDE PARLAMENTARISKE UDVALG EU-MEX

27-11-2014

09:00

Strasbourg : PFL - F03101

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ med MEP

17-12-2014

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

+ Ordinært møde

08-12-2014

16:30

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE CENTRAL ASIA DELEGATION

04-12-2014

12:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Forberedende møde

+ – FOR DET 43. MØDE I DET BLANDEDE EØS-PARLAMENTARIKERUDVALG

27-11-2014

11:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 33RD EU-SWITZERLAND INTERPARLIAMENTARY MEETING

02-12-2014

15:00

Brussels : PHS - P6B054

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

+ Ordinært møde

+ - DET 12. MØDE I DET BLANDEDE PARLAMENTARISKE UDVALG EU-DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN

27-11-2014

09:00

Strasbourg : LOW - N1.3

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Forberedende møde

+ - EU-CHILE JPC OF JANUARY 2015

11-12-2014

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

+ Generel koordinering

+ - DET 2. PARLAMENTARISKE STABILISERINGS- OG ASSOCIERINGSUDVALG EU-SERBIEN

27-11-2014

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

+ med MEP

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH CAUCASUS

18-12-2014

09:30

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)