Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

+ - DMAG MEETING

15-02-2016

15:45

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Sydafrika

+ Ordinært møde

15-02-2016

16:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Japan

+ Ordinært møde

15-02-2016

18:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ KONSTITUERENDE MØDE

+ - EU-TUNISIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE CONSTITUENT MEETING

18-02-2016

09:00

Brussels : PHS - P4B001

18-02-2016

14:30

Brussels : PHS - P4B001

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ordinært møde

18-02-2016

09:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Føderative Republik Brasilien

+ Ordinært møde

18-02-2016

10:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Indien

+ Ordinært møde

18-02-2016

10:00

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

18-02-2016

11:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

+ Ordinært møde

18-02-2016

12:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament

+ Ordinært møde

18-02-2016

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)