Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Ordinært møde

+ DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

20-01-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine

+ Ordinært møde

+ - DEBRIEFING OF THE EU-UKRAINE ASSOCIATION COUNCIL

08-12-2015

13:30

Brussels : ASP - A1G-1

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien og EU-Aserbajdsjan og Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Georgien

+ med MEP

+ 16TH EU-ARMENIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

20-01-2016

14:30

Strasbourg : LOW - S4.5

21-01-2016

09:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ med MEP

+ - 11TH EU-UZBEKISTAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

01-12-2015

09:00

Brussels : PHS - P6B054

01-12-2015

11:00

Brussels : PHS - P6B054

01-12-2015

14:00

Brussels : PHS - P6B054

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ med MEP

+ - MEETING OF THE STANDING COMMITTEE OF PARLIAMENTARIANS OF THE ARCTIC REGION

16-12-2015

15:00

Strasbourg : PFL - F01102

17-12-2015

09:00

Strasbourg : PFL - F01102

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ med MEP

10-12-2015

10:15

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Montenegro

+ Generel koordinering

+ - PREPARATORY MEETING FOR 11TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE

03-12-2015

09:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

+ Ordinært møde

17-12-2015

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ekstraordinært møde

+ - 14TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP/ALGERIA

03-12-2015

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

+ Ordinært møde

+ - DMAS DELEGATION MEETING

13-04-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)