Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Palæstina

+ Ordinært møde

+ - DPAL - MEETING WITH PIERRE VIMONT

29-09-2016

09:00

Brussels : PHS - P6B054

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

+ - DMAG MEETING

29-09-2016

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

+ Ordinært møde

05-10-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

+ Forberedende møde

+ - EP MEMBERS OF THE JPA BUREAU: PREPARATORY MEETING OF THE ACP-EU JPA BUREAU MEETING ON 12-13 OCTOBER

06-10-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Ordinært møde

06-10-2016

09:30

Strasbourg : PFL - F01102

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Det Andinske Fællesskab

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Ordinært møde

+

11-10-2016

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

+ Ordinært møde

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med MERCOSUR

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Brussels : ASP - A1E-2

 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)