Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY UPC MEETING

11-03-2015

17:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Serbien

+ Generel koordinering

+ - PPREPARATORY MEETING FOR THE 3RD-EU-SERBIA SAPC

11-03-2015

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 8TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

11-03-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Den Transatlantiske Dialog mellem Lovgivere

+ Workshop

+ – PRIORITIES FOR THE 114TH CONGRESS AND WHAT THEY MEAN FOR EUROPE

04-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Forberedende møde

+ - THE 31ST EU-NORWAY IPM AND 44TH EEA JPC MEETING TAKING PLACE IN NORWAY ON 16-18 MARCH 2015

05-03-2015

11:30

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Bosnien-Hercegovina og Kosovo

+ Generel koordinering

+ med MEP

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 10TH EU-MONTENEGRO SAPC MEETING

26-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ekstraordinært møde

24-03-2015

13:30

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova

+ Ordinært møde

05-03-2015

09:00

Brussels : ASP - A3G-3

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

+ Forberedende møde

+ - 1ST PREPARATORY MEETING FOR THE 15TH EU-ARMENIA PCC MEETING

05-03-2015

10:15

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

11-03-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)