Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 47TH EEA JPC MEETING

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-3

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

+ - DMAG MEETING

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydasien

+ Ordinært møde

08-12-2016

14:00

Brussels : ASP - A1E-1

Langtidskalender Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU JPA IN KENYA

08-12-2016

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

+ MØDE, PRÆSIDIET

Langtidskalender Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU

+ Forberedende møde

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU-JPA IN KENYA

08-12-2016

16:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Ekstraordinært møde

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ekstraordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Strasbourg : LOW - N3.2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Moldova

+ Ordinært møde

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ Ordinært møde

+ - 47TH EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

14-12-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

15-12-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

14-12-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Næste side  
 
Præsentation og beføjelser
 

Delegationerne har til opgave at bevare og udvikle Parlamentets internationale kontakter og bidrage til at styrke Den Europæiske Unions rolle og synlighed i verden.

I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at bevare og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at bidrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt folkerettens principper.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 29. oktober 2015)