Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Forberedende møde

+ med MEP

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

14-01-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Forberedende møde

+ med MEP

+ - PREPARATORY MEETING TO THE XVIII JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-MEXICO

15-01-2015

09:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

27-01-2015

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

27-01-2015

14:45

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

11-02-2015

14:45

Strasbourg : LOW - N3.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

22-01-2015

15:15

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

29-01-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

08-01-2015

10:15

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Irak

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

+ Forberedende møde

21-05-2015

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Canada

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

14-01-2015

16:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Næste side  
 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)