Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ Forberedende møde

+ med MEP

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

05-02-2015

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

+ Forberedende møde

+ med MEP

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST UE/UKRAINE PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC) MEETING (BRUSSELS, 24-25 FEBRUARY 2015)

05-02-2015

11:00

Brussels : PHS - P6B054

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ Forberedende møde

+ med MEP

05-02-2015

15:00

Brussels : PHS - P6B054

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ekstraordinært møde

24-03-2015

13:30

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

11-02-2015

14:30

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

26-02-2015

15:15

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

+ Ordinært møde

05-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Irak

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater

+ Ordinært møde

+ - WASHINGTON 101 EVENT ON THE NEW US CONGRESS

04-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

Næste side  
 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)