Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Ordinært møde

25-06-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ Ordinært møde

+ - D-CL ORDINARY MEETING

25-06-2015

09:30

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mellemamerika

+ Ordinært møde

+ - DCAM ORDINARY MEETING

25-06-2015

11:30

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ Ordinært møde

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

25-06-2015

10:00

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine

+ Ordinært møde

01-06-2015

13:30

Brussels : ASP - A1E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Israel

+ med MEP

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

25-06-2015

14:30

Brussels : ASP - A3G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Det Palæstinensiske Lovgivende Råd

25-06-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Maghreb-landene og Den Arabiske Maghreb-Union

+ Ordinært møde

+ - 7TH EU-JPC MOROCCO

10-06-2015

15:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Mashreq-landene

04-06-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø

25-06-2015

11:30

Brussels : ASP - A5E-2

Næste side  
 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)