Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ Ordinært møde

+ – 17. FÆLLES PARLAMENTARISKE UDVALGSMØDE EU-MEXICO, DEN 16.–17. APRIL 2014

16-04-2014

14:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

17-04-2014

08:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Iran

+ med MEP

16-04-2014

15:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Folkerepublikken Kina

+ Ordinært møde

+ – MØDE I DELEGATIONEN FOR FORBINDELSERNE MED FOLKEREPUBLIKKEN KINA

16-04-2014

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Landene i Sydøstasien og Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien (ASEAN)

+ Ordinært møde

16-04-2014

16:00

Strasbourg : LOW - S4.4

 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)