Mødekalender

Mødekalender

 
 

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

+ KONSTITUERENDE MØDE

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

16:30

Brussels : JAN - 4Q2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet

+ KONSTITUERENDE MØDE

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

17:15

Brussels : JAN - 4Q2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico

+ KONSTITUERENDE MØDE

01-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 6Q2

Langtidskalender Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile

+ KONSTITUERENDE MØDE

01-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Udvalg Cariforum-EU

+ KONSTITUERENDE MØDE

01-10-2014

15:45

Brussels : JAN - 6Q2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Rusland

+ KONSTITUERENDE MØDE

02-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

Langtidskalender Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova

+ KONSTITUERENDE MØDE

02-10-2014

16:30

Brussels : JAN - 6Q2

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Armenien, EU-Aserbajdsjan og EU-Georgien

+ KONSTITUERENDE MØDE

02-10-2014

18:00

Brussels : JAN - 6Q2

Langtidskalender Delegationen til De Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Kasakhstan, EU-Kirgisistan, EU-Usbekistan og EU-Tadsjikistan og for Forbindelserne med Turkmenistan og Mongoliet

+ KONSTITUERENDE MØDE

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 4Q2

Langtidskalender Delegationen for Forbindelserne med Schweiz og Norge, til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Island og til Det Blandede EØS-Parlamentarikerudvalg

+ KONSTITUERENDE MØDE

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

18:00

Brussels : JAN - 4Q2

 
Principper for delegationernes virksomhed
 

Delegationer opretholder og udvikler Parlamentets internationale kontakter
 
I overensstemmelse hermed tager delegationernes virksomhed sigte på dels at opretholde og udvide kontakterne med parlamenter i stater, der er EU's traditionelle partnere, dels at idrage til at fremme de værdier, EU bygger på, i tredjelande, nemlig principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet (EU-traktatens artikel 6 og 11, stk. 1, femte led).

Parlamentets internationale kontakter er underlagt principperne i international offentlig ret.

Parlamentets internationale kontakter sigter mod at fremme den parlamentariske dimension af internationale forbindelser, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

(Artikel 3 i gennemførelsesbestemmelserne for delegationernes arbejde vedtaget af Formandskonferencen den 21. september 2006)