Παρουσίαση

Έργο των αντιπροσωπειών

Οι αντιπροσωπείες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι επίσημες ομάδες ΒΕΚ (βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) που αναπτύσσουν σχέσεις με τα κοινοβούλια τρίτων χωρών, περιφερειών ή οργανισμών.

Σε τακτικές συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, τα μέλη των αντιπροσωπειών συζητούν την κατάσταση στις χώρες εταίρους και τους δεσμούς μεταξύ των εταίρων και της ΕΕ. Οι αντιπροσωπίες προσκαλούν εμπειρογνώμονες που εργάζονται εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου -- σε πρεσβείες ή πανεπιστήμια, για παράδειγμα, ή στη διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ -- προκειμένου να δίνουν διαλέξεις και να ανταλλάσσουν απόψεις με τους ΒΕΚ.

Οι αντιπροσωπείες συχνά προσκαλούν άτομα οι απόψεις των οποίων ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να ακουστούν διαφορετικά: μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης ή μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Οι εισηγήσεις τους επιτρέπουν στους βουλευτές να αποκτήσουν γενική εικόνα της κατάστασης κατά τη διάρκεια σύντομων συνεδριάσεων, συνήθως διάρκειας μιας ώρας.

Οι αντιπροσωπείες διοργανώνουν επίσης «διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις» όπου έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα θέματα απευθείας με τους εκλεγμένους εκπροσώπους από τις χώρες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Οι συνεδριάσεις αυτές πραγματοποιούνται το πολύ δύο φορές το χρόνο και διαρκούν μερικές ώρες ή ημέρες. Λαμβάνουν χώρα σε εναλλασσόμενους τόπους: οι βουλευτές ταξιδεύουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία συνεδρίαση στο άλλο κοινοβούλιο, ενώ υποδέχονται τους επισκέπτες τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την επόμενη συνεδρίαση.

Όταν οι βουλευτές του ΕΚ ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ για αυτές τις συνεδριάσεις, προσπαθούν επίσης να συναντηθούν με άτομα εκτός κοινοβουλίου και να επισκεφθούν έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Οι μόνιμες αντιπροσωπίες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαθέτει επί του παρόντος 44 «μόνιμες» αντιπροσωπείες». Αυτό μπορεί να αλλάξει κατά την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, η οποία αρχίζει το 2019. Εν τω μεταξύ, το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίσει τη σύσταση ad hoc αντιπροσωπειών που θα είναι επιφορτισμένες με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ακριβώς μετά τις τελευταίες εκλογές, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα «σχετικά με την αριθμητική σύνθεση των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών». Το ψήφισμα αυτό απαριθμεί τις αντιπροσωπείες που δραστηριοποιούνται κατά τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας, και τον αριθμό των βουλευτών του ΕΚ που περιλαμβάνει εκάστη.

Από τη μία θητεία στην άλλη, η κατανομή και το μέγεθος των αντιπροσωπειών μπορεί να διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο (2009-2014), μια αντιπροσωπεία ασχολήθηκε με την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Μαυροβούνιο και το Κοσσυφοπέδιο. Από τα μέσα του 2014, τέσσερις ξεχωριστές αντιπροσωπείες καλύπτουν τις χώρες αυτές.

Σύνθεση

Οι μεγαλύτερες αντιπροσωπείες, είναι συνήθως αυτές που συμμετέχουν σε «κοινοβουλευτικές συνελεύσεις», στις οποίες συγκεντρώνονται πολλά κοινοβούλια.

Για παράδειγμα, 78 ΒΕΚ συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο εξαμηνιαίο φόρουμ το οποίο συγκεντρώνει όλα τα κοινοβούλια της ομάδας των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Όταν αυτοί οι βουλευτές πηγαίνουν στην Ολομέλεια, συναντούν 78 βουλευτές -- ένα από κάθε μία από τις 78 χώρες της ομάδας ΑΚΕ.

Πλην όμως μια τέτοια μεγάλη αντιπροσωπεία είναι ασυνήθιστη, δεδομένου ότι η πλειονότητα των αντιπροσωπειών του Κοινοβουλίου αποτελείται από 15 ή λιγότερα μέλη. Η μικρότερη από αυτές έχει μόλις 8 μέλη.

Ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, όλες οι αντιπροσωπίες έχουν την ίδια δομή: έχουν έναν πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους, οι οποίοι εκλέγονται από την αντιπροσωπεία. Όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας διορίζονται από τις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου, με τη συνολική σύνθεση της αντιπροσωπείας να αντικατοπτρίζει τη γενική πολιτική ισορροπία του Κοινοβουλίου.

Κάθε βουλευτής του ΕΚ είναι μέλος αντιπροσωπείας. Ορισμένοι ανήκουν σε περισσότερες της μίας.

Κανόνες

Οι αντιπροσωπείες πρέπει να τηρούν αυστηρούς κανόνες που ορίζονται στο επίσημο έγγραφο «εκτελεστικές διατάξεις που διέπουν τις εργασίες των αντιπροσωπειών και των αποστολών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Το κείμενο αυτό ορίζει το γενικό στόχο των αντιπροσωπειών: «τη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα εθνικά κοινοβούλια κρατών που συνιστούν κατά παράδοση εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και [...] την προώθηση [...] των αξιών στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι διατάξεις περιγράφουν επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου θα πρέπει να συνεργαστούν με τις επιτροπές του Κοινοβουλίου, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι δραστηριότητές τους θα πρέπει να τηρούν τις θέσεις και τα πρότυπα του Κοινοβουλίου.

Για να παραμείνει το κόστος σε χαμηλά επίπεδα, ελέγχεται επίσης αυστηρά ο αριθμός των βουλευτών που ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ, και για όλα τα ταξίδια απαιτείται προηγούμενη έγκριση.

Αντιπροσωπείες ΕΚ, παράγοντες με παγκόσμια εμβέλεια. © European Parliament

Παρουσίαση και αρμοδιότητες

Οι αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες των αντιπροσωπειών, αφενός, αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα κοινοβούλια κρατών που αποτελούν παραδοσιακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου δε συμβάλλουν ώστε να προωθούνται στις τρίτες χώρες οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα οι αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου διέπονται από τις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου έχουν σκοπό να προωθούν, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, την κοινοβουλευτική διάσταση των διεθνών σχέσεων.

(Άρθρο 3 των εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 29 Οκτωβρίου 2015)