Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 
 1. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ 
  με ΒΕΚ 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1E-1  
 2. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη 
  Τακτική συνεδρίαση 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1E-2  
 3. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - DARP MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5E-2  
 4. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - 8TH EU-MOROCCO JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-2  
 5. Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής 
  Έκτακτη συνεδρίαση 

  - 26TH MEETING OF THE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-CHILE 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-2  
 6. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική 
  με ΒΕΚ 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5G365  
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5G365  
 7. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - DELEGATION PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE EU-SWITZERLAND IPM 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1E-3  
 8. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ 
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ 

  - CONSTITUENT MEETING OF THE EU-ALGERIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5G-3  
 9. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Στρασβούργο : LOW - N3.2  
 10. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA 
   
  Στρασβούργο : LOW - S4.4  
 11. Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - ORDINARY DLAT MEETING 
   
  Στρασβούργο : LOW - N3.2  
 12. Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 
  Τακτική συνεδρίαση 
   
  Στρασβούργο : LOW - S4.4