Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 
 1. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - 51ST EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Στρασβούργο : SDM - SDM-S5  
 2. Μονάδα Διεύρυνσης και ΕΟΧ 
  με ΒΕΚ 

  MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN 
   
  Στρασβούργο : WIC - WIC200  
 3. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1G-1