Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 
 1. Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-2  
  Τακτική συνεδρίαση  

  Delegation to the EU-Montenegro SAPC Preparatory meeting for the 17th EU-Montenegro Stabilisation and Association Parliamentary Committee  
 2. Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-2  
  Τακτική συνεδρίαση  

  Bureau  
 3. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
   
  Στρασβούργο : SDM - SDM-S1  
  Τακτική συνεδρίαση  

  52nd EEA Joint Parliamentary Committee meeting  
 4. Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας 
   
  Στρασβούργο : SDM - SDM-S5  
  Τακτική συνεδρίαση  

  9th EU-Ukraine PAC meeting (2nd part)  
 5. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά 
   
  Στρασβούργο : LOW - S4.5  
  Τακτική συνεδρίαση  

  40th EU-Canada Inter-parliamentary Meeting