Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 
 1. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES ORDINARY MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-2  
 2. Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - 77TH EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1G-2  
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1G-2  
 3. Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας και ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - 6TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5E-2  
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5E-2  
 4. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-3  
 5. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ελβετία, τη Νορβηγία, στη ΜΚΕ ΕΕ-Ισλανδίας και στη ΜΚΕ του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 50TH EEA JPC MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A5E-2  
 6. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη 
  Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

  Κοινή συνεδρίαση 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A3G-3  
 7. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - DCAM ORDINARY MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1E-2  
 8. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - DARP MEETING 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1E-2  
 9. Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur 
  Τακτική συνεδρίαση 

  - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR 
   
  Βρυξέλλες : ASP - A1G-2