Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Latest News
During its meeting of 9 February 2017 in Brussels, the D-BR Delegation elected Fernando RUAS (EPP, PT) as its Chairman for the second half of the legislature.

* * *

The next D-BR meeting will take place on

Thursday, 12 October 2017 (Brussels)
11.00 - 12.30

room: to be confirmed

 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Fernando RUAS Πρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Πορτογαλία Partido Social Democrata
 
António MARINHO E PINTO Αντιπρόεδρος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Πορτογαλία Partido Democrático Republicano
 
Carlos ZORRINHO Αντιπρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πορτογαλία Partido Socialista
 
Udo BULLMANN Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Fabio Massimo CASTALDO Μέλος Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Ιταλία Movimento 5 Stelle
 
Pilar del CASTILLO VERA Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Ισπανία Partido Popular
 
Nicola DANTI Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιταλία Partito Democratico
 
Pascal DURAND Μέλος Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Γαλλία Europe Écologie
 
Ashley FOX Μέλος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Elisabetta GARDINI Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Ιταλία Forza Italia
 
 
Presentation and competencies
 

This Delegation established on 7 July 2014 covers relations with the Federative Republic of Brazil.

Moreover, the D-BR should contribute to the monitoring of the Strategic Partnership between Brazil and the European Union which was established during the 1st EU-Brazil summit in April 2007. In this context, the Delegation should implement the relations between its Members and the counterpart Members of the Brazilian Congress.

Every year, the Members of the Delegation should visit Brazil and receive visits from members of the Brazilian Congress. The Members of the Delegation are also Members of the Mercosur Delegation and the EuroLat Parliamentary Assembly.

 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with the Federative Republic of Brazil by e-mail at the following address:

d-br@europarl.europa.eu


Σύνδεσμοι