Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Mode d'affichage des délégations
 
Filip KACZMAREK Πρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Πολωνία Platforma Obywatelska
 
Valdemar TOMAŠEVSKI Αντιπρόεδρος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Λιθουανία Lietuvos lenkų rinkimų akcija
 
Justas Vincas PALECKIS Αντιπρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λιθουανία Lietuvos socialdemokratų partija
 
Laima Liucija ANDRIKIENĖ Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Λιθουανία Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
 
Christofer FJELLNER Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Σουηδία Moderata Samlingspartiet
 
Ivars GODMANIS Μέλος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Λεττονία Latvijas Pirmā Partija/Latvijas Ceļš
 
Nick GRIFFIN Μέλος Μη Εγγεγραμμένοι Ηνωμένο Βασίλειο British National Party
 
Gunnar HÖKMARK Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Σουηδία Moderata Samlingspartiet
 
Antonio MASIP HIDALGO Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Vojtěch MYNÁŘ Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τσεχική Δημοκρατία Česká strana sociálně demokratická
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, που συγκροτήθηκε το 1994, δεν έχει για την ώρα επίσημες σχέσεις με το κοινοβούλιο ή την κυβέρνηση του καθεστώτος της Λευκορωσίας, λόγω της απροθυμίας του να πραγματοποιήσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, να εγκαθιδρύσει κράτος δικαίου και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του λαού της Λευκορωσίας.
 
Εντούτοις, η αντιπροσωπεία διατηρεί έναν ενεργό και πυκνό διάλογο με τους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας.
 
Λόγω της επανειλημμένης άρνησης των αρχών του Μινσκ να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου στη χώρα, η αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψει στη Λευκορωσία, αλλά συνεδριάζει τακτικά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για να συζητήσει τις εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, να εκτιμήσει την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Λευκορωσία, καθώς και να διατυπώσει συστάσεις προς το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία και να πλησιάσει την ΕΕ αυτή η σημαντική γειτονική χώρα.
 

 
 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-by@europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 284 68 30 (Brussels)
+33 3 881 79020 (Strasbourg)
 
Σύνδεσμοι