Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Mode d'affichage des délégations
 
Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Πρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Πολωνία Platforma Obywatelska
 
Andrejs MAMIKINS Αντιπρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λετονία "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija
 
Valdemar TOMAŠEVSKI Αντιπρόεδρος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Λιθουανία Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga
 
Christofer FJELLNER Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Σουηδία Moderaterna
 
Iveta GRIGULE Μέλος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Λετονία Zaļo un Zemnieku savienība
 
Agnieszka KOZŁOWSKA-RAJEWICZ Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Πολωνία Platforma Obywatelska
 
Jens NILSSON Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Σουηδία Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
 
Bronis ROPĖ Μέλος Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Λιθουανία Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
 
Patrizia TOIA Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιταλία Partito Democratico
 
Nils TORVALDS Μέλος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Φινλανδία Svenska folkpartiet
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τη Λευκορωσία, που συγκροτήθηκε το 1994, δεν έχει για την ώρα επίσημες σχέσεις με το κοινοβούλιο ή την κυβέρνηση του καθεστώτος της Λευκορωσίας, λόγω της απροθυμίας του να πραγματοποιήσει ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, να εγκαθιδρύσει κράτος δικαίου και να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες του λαού της Λευκορωσίας.
 
Εντούτοις, η αντιπροσωπεία διατηρεί έναν ενεργό και πυκνό διάλογο με τους εκπροσώπους της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, των ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών της Λευκορωσίας.
 
Λόγω της επανειλημμένης άρνησης των αρχών του Μινσκ να χορηγήσουν θεωρήσεις εισόδου στη χώρα, η αντιπροσωπεία δεν μπόρεσε τα τελευταία χρόνια να ταξιδέψει στη Λευκορωσία, αλλά συνεδριάζει τακτικά στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο για να συζητήσει τις εξελίξεις στην πολιτική της ΕΕ έναντι της Λευκορωσίας, να εκτιμήσει την πολιτική και οικονομική κατάσταση στη Λευκορωσία, καθώς και να διατυπώσει συστάσεις προς το Συμβούλιο της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ενδεχόμενες περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση της δημοκρατίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου στη Λευκορωσία και να πλησιάσει την ΕΕ αυτή η σημαντική γειτονική χώρα.
 

 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-by@europarl.europa.eu 
 

 
Σύνδεσμοι