Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Mode d'affichage des délégations
 
Jo LEINEN Πρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Reinhard BÜTIKOFER Αντιπρόεδρος Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Γερμανία Bündnis 90/Die Grünen
 
Frank ENGEL Αντιπρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Λουξεμβούργο Parti chrétien social luxembourgeois
 
Νίκος ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα - Ελιά
 
Zigmantas BALČYTIS Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Λιθουανία Lietuvos socialdemokratų partija
 
Bendt BENDTSEN Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Δανία Det Konservative Folkeparti
 
Simona BONAFÈ Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιταλία Partito Democratico
 
Victor BOŞTINARU Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ρουμανία Partidul Social Democrat
 
Wim van de CAMP Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Κάτω Χώρες Christen Democratisch Appèl
 
Stefan ECK Μέλος Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Γερμανία Independent
 
 
Presentation and competencies
 

The European Parliament's delegation for relations with the People's Republic of China was established following the first direct elections in 1979 and inter-parliamentary meetings have being taking place since 1980.
 
EU relations with China were established in 1975 and are governed by the 1985 EU-China Trade and Cooperation Agreement. The EU is China’s biggest trading partner, while China is the EU’s largest source of imports and second largest two-way trading partner.  Annual summits and regular political, trade and economic dialogues are held, including over fifty thematic dialogues and agreements.
 
The main task of the delegation is to maintain relations with the National People's Congress (NPC) through regular inter-parliamentary meetings. The delegation is also the focal point for relations with the Legislative Councils of the Special Administrative Regions (SAR) of Hong Kong and Macao.

 

 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Secretariat of the China Delegation by email at the following address:
d-cn@europarl.europa.eu
                                              
or by fax:
+32 2 284 68 31 (Brussels)
+33 3 881 79825 (Strasbourg)