Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

Calendar of activities 2019

17-10-2019 18:09

Stabilisation and Association Parliamentary Committee (SAPC) meetings

11th EU-Serbia meeting

30-31 October 2019, Belgrade, Serbia

Ordinary meetings

17 October 2019, 13:30-14:30, Brussels (ASP 5G3)

Constitutive meeting

26 September 2019, 11:00-11:20, Brussels

Stabilisation and Association Parliamentary Committee (SAPC) meetings

10th EU-Serbia meeting

27 March 2019, Strasbourg

Ordinary meetings

18 March 2019, 17:00-18:00, Brussels


Calendar of activities 2018

23-09-2019 14:43

Stabilisation and Association Parliamentary Committee (SAPC) meetings

9th EU-Serbia meeting

29-30 October 2018, Belgrade

8th EU-Serbia meeting

13-14 June 2018, Strasbourg

Ordinary meetings

18 October 2018, 13:00-14:00, Brussels

7 June 2018, 13:30-14:30, Brussels


Calendar of activites 2017

23-09-2019 14:43

Stabilisation and Association Parliamentary Committee (SAPC) meetings

7th EU-Serbia meeting

20-21 December 2017, Belgrade

6th EU-Serbia meeting

13-14 September 2017, Strasbourg

Ordinary meetings

7 December 2017, 10:00-11:00, Brussels

7 September 2017, 11:30-12:30, Brussels