Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Next meeting
Next meeting of the Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly is taking place on 7 September 2017 at 14.00-15.30.
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Louis MICHEL Πρόεδρος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Βέλγιο Mouvement Réformateur
 
Michèle RIVASI Αντιπρόεδρος Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Γαλλία Europe Écologie
 
João FERREIRA Αντιπρόεδρος Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Πορτογαλία Partido Comunista Português
 
Cécile Kashetu KYENGE Αντιπρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιταλία Partito Democratico
 
Renaud MUSELIER Αντιπρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Γαλλία Les Républicains
 
Daniel HANNAN Αντιπρόεδρος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
Louis-Joseph MANSCOUR Αντιπρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γαλλία Parti socialiste
 
Piernicola PEDICINI Αντιπρόεδρος Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Ιταλία Movimento 5 Stelle
 
Edward CZESAK Αντιπρόεδρος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Paulo RANGEL Αντιπρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Πορτογαλία Partido Social Democrata
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the EP-Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly at the following address:
acp@europarl.europa.eu

or by fax:
+32 2 284 24 84
Σύνδεσμοι