Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

Draft calendar of meetings for 2018 in Strasbourg 16.15-17.15

18-12-2018 15:15

7 February - (this meeting being an exception - 14.00-15.00)

14 March

18 April (cancelled)

30 May

13 June (cancelled)

4 July

12 September

3 October (cancelled)

24 October

14 November (cancelled)

12 December - (this meeting being an exception - 18.00-19.00)

Draft calendar of meetings for the second half of 2017

21-06-2017 16:36
(Dates are subject to change)

  • Brussels, Thursday 28 September, 14.00-15.00, Delegation meeting
  • Strasbourg, Wednesday 4 - Thursday 5 October, 38th EU-Australia IPM
  • Brussels,Thursday 19 October, 14.00 - 15.00, Delegation meeting
  • Brussels,Thursday 9 November, 09.00 - 10.00, Delegation meeting
  • Brussels,Thursday 7 December, 14.00 - 15.00, Delegation meeting