Χρονοδιάγραμμα

Επόμενες συνεδριάσεις στο Στρασβούργο και στις Βρυξέλλες

Καμία επιβεβαιωμένη συνεδρίαση

2018 Meetings calendar

03-07-2018 15:47

The Delegation had several ordinary meetings during 2017 and 2018, as follows:

  • 21 June 2018, Brussels
  • 29 January 2018, Brussels
  • 6 November 2017, Brussels
  • 9 October 2017, Brussels
  • 26 June 2017, Brussels (in association with the D-IL)
  • 24 April 2017, Brussels
  • 6 March 2017, Brussels