Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Next Meeting
Enlarged Bureau - in camera

Wednesday, 13 September 2017 (Strasbourg)
16.30 - 17.30
room: Louise Weiss N 3.2

* * *

DLAT:

Wednesday, 13 September 2017 (Strasbourg)
17.30 - 18.30
room: Louise Weiss N 3.2


   
 
Mode d'affichage des délégations
 
Ramón JÁUREGUI ATONDO Πρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Tomasz Piotr PORĘBA Αντιπρόεδρος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Πολωνία Prawo i Sprawiedliwość
 
Ernest URTASUN Αντιπρόεδρος Ομάδα τωv Πρασίvωv / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία Ισπανία Iniciativa per Catalunya Verds
 
Miroslav MIKOLÁŠIK Αντιπρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Σλοβακία Kresťanskodemokratické hnutie
 
João PIMENTA LOPES Αντιπρόεδρος Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Πορτογαλία Partido Comunista Português
 
Gérard DEPREZ Αντιπρόεδρος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Βέλγιο Mouvement Réformateur
 
Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Αντιπρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Ισπανία Partido Popular
 
Karoline GRASWANDER-HAINZ Αντιπρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αυστρία Sozialdemokratische Partei Österreichs
 
Marina ALBIOL GUZMÁN Μέλος Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Ισπανία Izquierda Unida
 
Pascal ARIMONT Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Βέλγιο Christlich Soziale Partei
 
 
Presentation and competencies
 

The Euro-Latin American Parliamentary Assembly - EuroLat - was created in 2006 and it is the parliamentary institution of the Bi-regional Strategic Association established in June 1999 in the context of the EU-LAC (European Union-Latin American and Caribbean) Summits. EuroLat adopts and submits resolutions and recommendations to the various organizations, institutions and ministerial groups responsible for the development of the Bi-regional Strategic Association.
 
EuroLat is a joint multilateral Parliamentary Assembly composed of 150 members, 75 from the European Parliament and 75 from the Latin American component, including Parlatino (Latin American Parliament), Parlandino (Andean Parliament), Parlacen (Central American Parliament) and Parlasur (Mercosur Parliament). The Mexican and Chilean congresses are also represented in view of the existence of the Joint Parliamentary Committees EU/Mexico and EU/Chile.

 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Secretariat of the Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly by e-mail at the following address:

launit@europarl.europa.eu
 
or by fax:
+32 2 28 31273 (Brussels)
+33 3 881 76902 (Strasbourg)
Σύνδεσμοι