Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 

'

'
 
 
Mode d'affichage des délégations
 
Antonyia PARVANOVA Αναπληρώτρια Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Βουλγαρία National Movement for Stability and Progress
 
Συλβάνα ΡΑΠΤΗ Αναπληρώτρια Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ελλάδα Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
 
Marie-Thérèse SANCHEZ-SCHMID Αναπληρώτρια Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Γαλλία Union pour un Mouvement Populaire
 
Marco SCURRIA Αναπληρωτής Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Ιταλία Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale
 
Alda SOUSA Αναπληρώτρια Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Πορτογαλία Bloco de Esquerda
 
 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ δημιουργήθηκε μετά τις πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το 1979. Από το 1994 έως το 2004, η αντιπροσωπεία χειριζόταν επίσης τις σχέσεις με τα κράτη του Περσικού Κόλπου. Μετά τις εκλογές του 2004, το πεδίο αρμοδιοτήτων της αντιπροσωπείας για το Μασρέκ περιορίζεται στις τέσσερις χώρες της ζώνης αυτής: στην Αίγυπτο, την Ιορδανία, τον Λίβανο και τη Συρία.
Τα τελευταία έτη, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατείχε κεντρική θέση στις ανταλλαγές απόψεων με τους εκπροσώπους των χωρών της περιοχής, δίνοντας έμφαση σε ορισμένα συγκεκριμένα περιφερειακά ζητήματα προτεραιότητας: τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί στη διάσκεψη της Αννάπολης για την επανεκκίνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων• τη σταθεροποίηση του Ιράκ• το ζήτημα των ιρακινών προσφύγων και εκτοπισθέντων• την κρίση στον Λίβανο• την ελευθεροτυπία και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αραβικές χώρες• τις προοπτικές ενίσχυσης του ρόλου της ΕΕ και της Ιορδανίας υπέρ της σταθεροποίησης. Δύο επιτροπές παρατηρητών παρακολούθησαν το 2005 και το 2009 τις κοινοβουλευτικές εκλογές στον Λίβανο, ενώ μια τρίτη επιτροπή παρακολούθησε επίσης τις προεδρικές εκλογές στην Αίγυπτο τον Νοέμβριο του 2005.

 
 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with the Mashreq countries by email at the following address:
                                              
or by fax:
+32 2 284 17 21