Έγγραφα συνεδρίασης

DMER: Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποθηκεύει ηλεκτρονικά όλα τα έγγραφά συνεδριάσεων της εν λόγω αντιπροσωπείας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα έγγραφα, πρέπει να επιλέξετε την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί ένας κατάλογος των διαθέσιμων εγγράφων. Σε πολλές περιπτώσεις, είναι διαθέσιμα σε πολλές γλώσσες.

Αφού ανοίξετε το έγγραφο στον φυλλομετρητή σας, μπορείτε να αποθηκεύσετε το αρχείο ή να το αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.