Αρχική σελίδα

Αρχική σελίδα

 
Mode d'affichage des délégations
 
Francisco ASSIS Πρόεδρος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πορτογαλία Partido Socialista
 
Xabier BENITO ZILUAGA Αντιπρόεδρος Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών Ισπανία PODEMOS
 
Elisabetta GARDINI Αντιπρόεδρος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Ιταλία Forza Italia
 
Clara Eugenia AGUILERA GARCÍA Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ισπανία Partido Socialista Obrero Español
 
Udo BULLMANN Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γερμανία Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Fabio Massimo CASTALDO Μέλος Ομάδα Ευρώπη Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας Ιταλία Movimento 5 Stelle
 
Pilar del CASTILLO VERA Μέλος Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) Ισπανία Partido Popular
 
Dita CHARANZOVÁ Μέλος Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Τσεχική Δημοκρατία ANO 2011
 
Nicola DANTI Μέλος Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ιταλία Partito Democratico
 
Ashley FOX Μέλος Ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών Ηνωμένο Βασίλειο Conservative Party
 
 
Presentation and competencies
 

This Delegation's remit covers relations with the five countries of Mercosur: Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay and Venezuela.

Every year, the Members of the Delegation visit the region and receive visits from members of the national parliaments from the Mercosur countries and from the Mercosur Parliament (Parlasur). The Members of the Delegation are also Members of the EuroLat Parliamentary Assembly and sometimes meet their Mercosur counterparts also on the occasion of the Assembly's activities.

 
 
 
Επικοινωνία
 
You can contact the Secretariat of the Delegation for relations with the Mercosur countries by e-mail at the following address:
dmer@europarl.europa.eu

or by fax:
+32 2 284 43 44 (Brussels)
+33 3 881 72 872 (Strasbourg)