Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

+ Γενικός συντονισμός

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

30-05-2016

16:30

Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και το Κοσσυφοπέδιο

+ Γενικός συντονισμός

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Στρασβούργο : LOW - S4.2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Στρασβούργο : LOW - S4.2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Στρασβούργο : LOW - S4.5

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Στρασβούργο : LOW - N3.2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

+ με ΒΕΚ

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Στρασβούργο : LOW - S4.4

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

+ με ΒΕΚ

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Στρασβούργο : LOW - S4.4

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

+ Προπαρασκευαστική συνεδρίαση

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Οι αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες των αντιπροσωπειών, αφενός, αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα κοινοβούλια κρατών που αποτελούν παραδοσιακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, συμβάλλουν προκειμένου να προωθούνται στις τρίτες χώρες οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα οι αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 6 και 11(1), πέμπτη περίπτωση, της Συνθήκης ΕΕ).

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου διέπονται από τις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου έχουν σκοπό να προωθούν, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, την κοινοβουλευτική διάσταση των διεθνών σχέσεων.

(Άρθρο 3 των εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 21 Σεπτεμβρίου 2006)