Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - DPAL - MEETING WITH PIERRE VIMONT

29-09-2016

09:00

Βρυξέλλες : PHS - P6B054

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την Ένωση του Αραβικού Μαγκρέμπ

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - DMAG MEETING

29-09-2016

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A5G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

+ Τακτική συνεδρίαση

05-10-2016

15:00

Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

+ Προπαρασκευαστική συνεδρίαση

+ - EP MEMBERS OF THE JPA BUREAU: PREPARATORY MEETING OF THE ACP-EU JPA BUREAU MEETING ON 12-13 OCTOBER

06-10-2016

09:00

Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Μεξικού

+ Τακτική συνεδρίαση

06-10-2016

09:30

Στρασβούργο : PFL - F01102

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+

11-10-2016

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Οι αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες των αντιπροσωπειών, αφενός, αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα κοινοβούλια κρατών που αποτελούν παραδοσιακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου δε συμβάλλουν ώστε να προωθούνται στις τρίτες χώρες οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα οι αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου διέπονται από τις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου έχουν σκοπό να προωθούν, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, την κοινοβουλευτική διάσταση των διεθνών σχέσεων.

(Άρθρο 3 των εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 29 Οκτωβρίου 2015)