Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο

+ - IPM UE-EAU

25-09-2017

16:00

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

+ Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

+ Κοινή συνεδρίαση

+ - JOINT MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE US AND THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY

27-09-2017

13:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

+ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ

+ - CONSTITUENT MEETING OF THE AD HOC DELEGATION TO THE AU-EU PARLIAMENTARY SUMMIT IN ABIDJAN 27-28 NOVEMBER 2017

04-10-2017

14:30

Στρασβούργο : SDM - SDM-S5

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

+ Τακτική συνεδρίαση

04-10-2017

15:00

Στρασβούργο : LOW - S4.2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ - 38TH EU-AUSTRALIA INTER-PARLIAMENTARY MEETING

04-10-2017

15:00

Στρασβούργο : LOW - S4.1

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

04-10-2017

16:00

Στρασβούργο : LOW - S4.5

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - D-CL ORDINARY MEETING

05-10-2017

09:00

Στρασβούργο : LOW - N1.3

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ORDINARY MEETING

09-10-2017

15:30

Βρυξέλλες : ASP - A5E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

+ Τακτική συνεδρίαση

09-10-2017

17:15

Βρυξέλλες : ASP - A1E-1

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Μολδαβίας

+ Προπαρασκευαστική συνεδρίαση

+ PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-10-2017

12:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-2

 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Οι αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες των αντιπροσωπειών, αφενός, αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα κοινοβούλια κρατών που αποτελούν παραδοσιακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου δε συμβάλλουν ώστε να προωθούνται στις τρίτες χώρες οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα οι αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου διέπονται από τις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου έχουν σκοπό να προωθούν, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, την κοινοβουλευτική διάσταση των διεθνών σχέσεων.

(Άρθρο 3 των εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 29 Οκτωβρίου 2015)