Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

Χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων

 
 

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

27-04-2017

14:00

Βρυξέλλες : PHS - P5B001

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ Κ. DMYTRO SHYMKIV, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

27-04-2017

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νότιας Ασίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΣΙΑΣ

27-04-2017

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A1E-1

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

+ με ΒΕΚ

+ - 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΚ ΕΕ-ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ

27-04-2017

14:30

Βρυξέλλες : PHS - P6B054

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας και ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

27-04-2017

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A3E-3

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ

+ Τακτική συνεδρίαση

27-04-2017

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ DCAM

27-04-2017

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αρμενίας και ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας

+ Τακτική συνεδρίαση

+ - 14Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΕ-ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

02-05-2017

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

+ Έκτακτη συνεδρίαση

+ - 24Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΧΙΛΗΣ

04-05-2017

09:00

Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Βρυξέλλες : ASP - A3G-2

Μακροπρόθεσμο χρονοδιάγραμμα Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ

+ Τακτική συνεδρίαση

04-05-2017

14:00

Βρυξέλλες : ASP - A1G-3

 
Παρουσίαση και αρμοδιότητες
 

Οι αντιπροσωπείες διατηρούν και αναπτύσσουν τις διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου και συμβάλλουν στην ενίσχυση του ρόλου και της προβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο.

Κατά συνέπεια, οι εργασίες των αντιπροσωπειών, αφενός, αποσκοπούν στη διατήρηση και ενίσχυση των επαφών με τα κοινοβούλια κρατών που αποτελούν παραδοσιακούς εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου δε συμβάλλουν ώστε να προωθούνται στις τρίτες χώρες οι αξίες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα οι αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου διέπονται από τις αρχές του δημόσιου διεθνούς δικαίου.

Οι διεθνείς επαφές του Κοινοβουλίου έχουν σκοπό να προωθούν, όποτε είναι δυνατόν και ενδεδειγμένο, την κοινοβουλευτική διάσταση των διεθνών σχέσεων.

(Άρθρο 3 των εκτελεστικών διατάξεων σχετικά με τις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών, που εγκρίθηκαν από τη Διάσκεψη των Προέδρων στις 29 Οκτωβρίου 2015)