Veuillez remplir ce champ

Delegatsioonide juhtide konverents

Delegatsioonide juhtide konverents (CDC) on Euroopa Parlamendi poliitiline organ, mis kooskõlastab parlamendi 44 alalise delegatsiooni tööd.

Konverents tagab, et delegatsioonid töötavad tõhusalt ja kooskõlastatult parlamendi muude struktuuridega. Selle korrapärased koosolekud on foorumiks, kus arutada delegatsioonide ühiseid teemasid ja probleeme.

Koosseis ja esimees

Konverentsi liikmed on parlamendi 44 delegatsiooni juhid ja rahvusvaheliste suhete alal tegutseva 3 komisjoni esimehed.

Üks rühmas osalevast 44 juhist valitakse konverentsi esimeheks. Ta on sellel ametikohal kaks ja pool aastat ehk pool Euroopa Parlamendi viieaastasest ametiajast.

Praegu on delegatsioonide juhtide konverentsi esimees Inés Ayala Sender. Tema ametiaeg lõpeb parlamendi kaheksanda ametiaja lõpus 2019. aastal.

Hispaaniast valitud ning sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni kuuluv Ayala Sender on ka Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks moodustatud delegatsiooni esimees ning Vahemere Liidu parlamentaarsel assambleel osaleva delegatsiooni liige.

Ajakava

Delegatsioonide juhtide konverentsi koosolekud peetakse tavaliselt Strasbourgi osaistungjärgu teisipäeval. See tähendab, et aastas toimub 12 koosolekut.

Kaks korda aastas koostab konverents järgmise kuue kuu jooksul toimuvate delegatsioonide koosolekute ajakava. Ajakava projekt esitatakse väliskomisjonile, rahvusvahelise kaubanduse komisjonile ja arengukomisjonile. Pärast seda edastatakse ajakava esimeeste konverentsile - Euroopa Parlamendi organile, kuhu kuuluvad parlamendi president ja fraktsioonide esimehed.

Esimeeste konverents vastutab delegatsioonide ajakava heakskiitmise eest.

Muudele poliitilistele organitele antavad ja neilt saadavad soovitused

Mõnikord esitab delegatsioonide juhtide konverents esimeeste konverentsile ka ettepanekuid delegatsioonide töö kohta.

Esimeeste konverents ja Euroopa Parlamendi juhatus (veel üks poliitiline organ, mis koosneb parlamendi presidendist ja asepresidentidest) võivad delegeerida teatavaid ülesandeid delegatsioonide juhtide konverentsile.

Koostöö delegatsioonide vahel ning delegatsioonide ja komisjonide vahel

Delegatsioonide juhtide konverents toetab parimaid tavasid, võttes vastu ühised lähenemisviisid ja suunised delegatsioonide tegevuse jaoks.

Samuti töötab ta koos komisjonide esimeeste konverentsiga - paralleelse poliitilise organiga, mis kooskõlastab komisjonide tööd.

Nii on parlamendi komisjonide ja delegatsioonide tegevus omavahel kooskõlastatud.

See tugevdab Euroopa Parlamendi järelevalvet ELi välissuhetes.

Raamistik

Delegatsioonide juhtide konverentsi on kirjeldatud Euroopa Parlamendi kodukorras.

Kodukorra kehtiva versiooni artiklis 30 reguleeritakse konverentsi järgmise nelja klausliga:

1. Delegatsioonide juhtide konverents koosneb kõigi alaliste parlamentidevaheliste delegatsioonide juhtidest. Delegatsioonide juhtide konverents valib endale esimehe.
2. Esimehe puudumise korral juhatab konverentsi koosolekut vanim kohalolev liige.
3. Delegatsioonide juhtide konverents võib anda esimeeste konverentsile soovitusi delegatsioonide töö kohta.
4. Juhatus ja esimeeste konverents võivad anda delegatsioonide juhtide konverentsile teatavaid ülesandeid.