Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - ELI JA LÄÄNE-PÕHJAMAADE NÕUKOGU ÜHEKSAS PARLAMENTIDEVAHELINE KOHTUMINE

29-06-2017

09:00

Brüssel : ASP - A1E-1

+ Ettevalmistav koosolek

29-06-2017

09:15

Brüssel : ASP - A1E-1

pikaajaline kalender Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

+ Ettevalmistav koosolek

+ - 5.-6. JUULIKS 2017 KAVANDATUD ELI–JAAPANI 37. PARLAMENTIDEVAHELISE KOHTUMISE ETTEVALMISTUS

29-06-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1E-1

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI KOOSOLEK

05-07-2017

14:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

pikaajaline kalender Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

05-07-2017

14:30

Strasbourg : LOW - S4.4

pikaajaline kalender Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

pikaajaline kalender Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - ELI JA JAAPANI 37. PARLAMENTIDEVAHELISE KOHTUMISE ESIMENE ISTUNG

05-07-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.1

pikaajaline kalender Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - IRAAGIGA SUHTLEMISEKS LOODUD DELEGATSIOONI KOOSOLEK

05-07-2017

16:00

Strasbourg : WIC - WIC200

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI KOOSOLEK JA ELI JA MONTENEGRO PARLAMENTAARSE STABILIEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISKOMITEE ESIMEHE VALIMINE

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - N1.3

pikaajaline kalender Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOON PALESTIINAGA SUHTLEMISEKS - PALESTIINA VANGIDE PEREKONNAD

06-07-2017

09:00

Strasbourg : LOW - S4.2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Albaania parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - ELI-ALBAANIA PARLAMENTAARSE STABILISEERIMIS- JA ASSOTSIEERIMISKOMITEES OSALEVA DELEGATSIOONI KOOSOLEK

06-07-2017

10:30

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)