Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

05-09-2016

17:00

Brüssel : ASP - A1G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brüssel : ASP - A1G-1

pikaajaline kalender Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Ettevalmistav koosolek

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

pikaajaline kalender Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

pikaajaline kalender Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

+ Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

14-09-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)