Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DMAS: KOHTUMINE EL-I SAADIKUTEGA

28-08-2017

16:30

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Armeenia ja ELi-Aserbaidžaani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

+ EP LIIKMEGA

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brüssel : ASP - A1E-1

pikaajaline kalender Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brüssel : ASP - A3E-3

pikaajaline kalender Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brüssel : ASP - A5G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

+ Korraline koosolek

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brüssel : JAN - 2Q2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

+ Ettevalmistav koosolek

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.4

pikaajaline kalender Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)