Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Armeenia ja ELi-Aserbaidžaani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - EL-I JA ASERBAIDŽAANI PARLAMENTAARSE KOOSTÖÖKOMISJONI 14. KOHTUMINE

02-05-2017

14:30

Brüssel : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

03-05-2017

09:00

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ - 24TH MEETING OF THE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-CHILE

04-05-2017

09:00

Brüssel : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

04-05-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1G-3

pikaajaline kalender Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DARP MEETING

04-05-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - ORDINARY D-BR MEETING

04-05-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN; JOINT MEETING WITH DKOR

04-05-2017

14:30

Brüssel : ASP - A5G-3

pikaajaline kalender Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

+ Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DPAL - MEETING WITH AHMAD TIBI

08-05-2017

17:00

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

11-05-2017

12:30

Brüssel : ASP - A5G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

+ Ettevalmistav koosolek

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 4TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-05-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1H-1

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)