Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ -DMAS JA DROI-KOMISJONIDE ÜHINE KOOSOLEK

06-07-2016

14:30

Strasbourg : WIC - WIC200

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI KOOSOLEK

06-07-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI KESK-AASIA RIIKIDEGA SUHTLEMISEKS KOOSOLEK

06-07-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.4

pikaajaline kalender Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI EUROOPA – LADINA-AMEERIKA PARLAMENTAARSES ASSAMBLEES KORRALINE KOOSOLEK

06-07-2016

16:30

Strasbourg : LOW - N3.2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOON ELI–TÜRGI PARLAMENTAARSES ÜHISKOMISJONIS

06-07-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - KORRALINE KOOSOLEK

07-07-2016

09:30

Strasbourg : LOW - N1.3

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE (PCC)

07-07-2016

10:30

Strasbourg : LOW - S4.1

pikaajaline kalender Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

11-07-2016

18:00

Brüssel : PHS - P6B054

pikaajaline kalender Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - ANNUAL STAKEHOLDER MEETING

12-07-2016

17:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks

14-07-2016

09:00

Brüssel : ASP - A5E-2

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega kontaktide säilitamisele ja edendamisele ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste toetamisele, milleks on vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtted (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6 ja artikli 11 lõike 1 viies taane).

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärgiks on võimaluse ja vajaduse korral rahvusvaheliste suhete parlamentaarse mõõtme edendamine.

(esimeeste konverentsi poolt 21. septembril 2006 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)