Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DPAL - KOOSOLEK PIERRE VIMONT'IGA

29-09-2016

09:00

Brüssel : PHS - P6B054

pikaajaline kalender Delegatsioon Magribi riikide ja Araabia Magribi Liiduga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DMAG-DELEGATSIOONI KOOSOLEK

29-09-2016

14:00

Brüssel : ASP - A5G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

05-10-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

pikaajaline kalender Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

+ Ettevalmistav koosolek

+ - EP LIIKMED PARLAMENTAARSE ÜHISASSAMBLEE JUHATUSES: AKV-ELI PARLAMENTAARSE ÜHISASSAMBLEE JUHATUSE 12.-13. OKTOOBRI KOHTUMISE ETTEVALMISTUSKOOSOLEK

06-10-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

06-10-2016

09:30

Strasbourg : PFL - F01102

pikaajaline kalender Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - AMEERIKA ÜHENDRIIKIDEGA SUHTLEMISE DELEGATSIOONI KOOSOLEK

06-10-2016

10:15

Strasbourg : SDM - SDM-S1

pikaajaline kalender Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Brüssel : ASP - A1G-2

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)