Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

27-02-2017

17:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ DELEGATSIOONI KOOSOLEK

28-02-2017

15:30

Brüssel : ASP - A5G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Üleaafrikalise Parlamendiga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - DELEGATSIOONI ÜLEAAFRIKALISE PARLAMENDIGA SUHTLEMISEKS KOOSOLEK

02-03-2017

13:00

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees

+ EP LIIKMEGA

+ - PARLAMENTAARSE ASSAMBLEE POLIITIKAKOMITEE KOOSOLEK

02-03-2017

14:30

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

09-03-2017

11:00

Brüssel : ASP - A1G-1

pikaajaline kalender Delegatsioon Afganistaniga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Brüssel : ASP - A3E-3

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION MEETING OF THE EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Brüssel : ASP - A5G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ DELEGATSIOONI KOOSOLEK ENNE EL-I JA ISLANDI PARLAMENTAARSE ÜHISKOMISJONI 11. KOHTUMIST

09-03-2017

14:00

Brüssel : ASP - A5E-2

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)