Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - VALGEVENEGA SUHTLEMISE DELEGATSIOONI KOOSOLEK

26-05-2016

14:00

Brüssel : ASP - A1G-3

pikaajaline kalender Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

26-05-2016

14:00

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ DCAM-DELEGATSIOONI KOOSOLEK

26-05-2016

14:00

Brüssel : ASP - A3E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI DPAL KOOSOLEK

26-05-2016

14:30

Brüssel : ASP - A3G-3

pikaajaline kalender Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

+ Üldine koordineerimine

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

30-05-2016

16:30

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.4

pikaajaline kalender Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

pikaajaline kalender Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

pikaajaline kalender Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - N3.2

pikaajaline kalender Delegatsioon Austraalia ja Uus-Meremaaga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.4

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega kontaktide säilitamisele ja edendamisele ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste toetamisele, milleks on vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtted (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6 ja artikli 11 lõike 1 viies taane).

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärgiks on võimaluse ja vajaduse korral rahvusvaheliste suhete parlamentaarse mõõtme edendamine.

(esimeeste konverentsi poolt 21. septembril 2006 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)