Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - KORRALINE KOOSOLEK

26-01-2017

09:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Kesk-Ameerika riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - KESK-AMEERIKA RIIKIDEGA SUHTLEMISE DELEGATSIOONI KOOSOLEK

26-01-2017

10:30

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ - ESIMEHE VALIMINE

26-01-2017

12:45

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis

+ ERAKORRALINE KOOSOLEK

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

31-01-2017

14:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

02-02-2017

14:00

Brüssel : ASP - A3G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Brüssel : ASP - A1G-2

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees

+ Korraline koosolek

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Araabia poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Brüssel : ASP - A5E-2

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)