Koosolekute ajakava

Koosolekute ajakava

 
 

pikaajaline kalender Delegatsioon Andide Ühenduse riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - EP DELEGATSIOONI ANDIDE ÜHENDUSE RIIKIDEGA SUHTLEMISEKS KOOSOLEK

27-03-2017

16:00

Brüssel : ASP - A5E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - DELEGATSIOONI IISRAELIGA SUHTLEMISEKS KOOSOLEK

27-03-2017

17:30

Brüssel : ASP - A1E-2

pikaajaline kalender Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI MERCOSURI RIIKIDEGA SUHTLEMISEKS KOOSOLEK

30-03-2017

11:00

Brüssel : PHS - P4B001

pikaajaline kalender Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - DELEGATSIOONI LÕUNA-AAFRIKA VABARIIGIGA SUHTLEMISEKS KOOSOLEK

05-04-2017

15:30

Strasbourg : LOW - S4.1

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks

+ EP LIIKMEGA

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

pikaajaline kalender Delegatsioon Kagu-Aasia riikide ja Kagu-Aasia Rahvaste Assotsiatsiooniga (ASEAN) suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Strasbourg : LOW - S4.2

pikaajaline kalender Delegatsioon Bosnia ja Hertsegoviina ning Kosovoga suhtlemiseks

+ Ettevalmistav koosolek

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

pikaajaline kalender Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

pikaajaline kalender Delegatsioon Korea poolsaare riikidega suhtlemiseks

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Strasbourg : LOW - S4.4

pikaajaline kalender Delegatsioon ELi – endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi parlamentaarses ühiskomisjonis

+ Korraline koosolek

+ - DELEGATSIOONI KOOSOLEK

05-04-2017

18:00

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Tutvustus ja pädevused
 

Delegatsioonid säilitavad ja arendavad Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte ning aitavad kaasa Euroopa Liidu rolli ja nähtavuse suurendamisele maailmas.

Sellele vastavalt on delegatsioonide tegevus ühest küljest suunatud kontaktide säilitamisele ja edendamisele traditsiooniliselt Euroopa Liiduga partnerlussuhetes olevate riikide parlamentidega ning teisest küljest kolmandates riikides Euroopa Liidu alusväärtuste - vabaduse, demokraatia, inimõiguste ja põhivabaduste austamise ning õigusriigi põhimõtete (Euroopa Liidu lepingu artikkel 6) toetamisele.

Euroopa Parlamendi rahvusvahelisi kontakte reguleerivad rahvusvahelise avaliku õiguse põhimõtted.

Euroopa Parlamendi rahvusvaheliste kontaktide eesmärk on võimaluse ja vajaduse korral edendada rahvusvaheliste suhete parlamentaarset mõõdet.

(esimeeste konverentsi poolt 29. oktoober 2015 vastu võetud delegatsioonide tegevust reguleerivate rakendussätete artikkel 3)