Yleistä

Tietoa valtuuskunnista

Euroopan parlamentin valtuuskunnat ovat virallisia Euroopan parlamentin jäsenten ryhmiä, jotka kehittävät suhteita unionin ulkopuolisten maiden, alueiden tai organisaatioiden edustuslaitoksiin.

Brysselissä ja Strasbourgissa säännöllisesti pidettävissä kokouksissa valtuuskuntien jäsenet keskustelevat kumppanien maiden tilanteesta ja kumppanien yhteyksistä unioniin. Valtuuskunnat kutsuvat kokouksiinsa asiantuntijoita Euroopan parlamentin ulkopuolelta, esimerkiksi suurlähetystöistä, yliopistoista tai EU:n diplomaattiedustustoista. He pitävät esitelmiä ja vaihtavat näkemyksiä parlamentin jäsenten kanssa.

Kokouksiin kutsutaan myös vieraita, jotka eivät ehkä muuten saisi ääntään kuuluviin, kuten poliittisen opposition tai kansalaisyhteiskunnan edustajia. Näissä lyhyissä, usein vain tunnin kestävissä kokouksissa pidettävät esitykset avaavat jäsenille uutta näkökulmaa asioihin.

Valtuuskunnat järjestävät myös parlamenttien välisiä kokouksia, jotka tarjoavat tilaisuuden suoraan näkemystenvaihtoon kumppanimaiden vaaleilla valittujen edustajien kanssa.

Näitä kokouksia on enintään kaksi vuodessa, ja niiden kesto vaihtelee muutamasta tunnista muutamaan päivään. Kokouspaikkana on vuoroin EU:n ulkopuolinen parlamentti, jonne Euroopan parlamentin jäsenet matkustavat, ja vuoroin Euroopan parlamentti, jonne kumppanimaiden parlamentaarikot kutsutaan.

Kun Euroopan parlamentin jäsenet matkustavat kokouksiin EU:n ulkopuolelle, he pyrkivät samalla tapaamaan myös parlamentin ulkopuolisia henkilöitä ja tutustumaan EU:n rahoittamiin hankkeisiin.

Pysyvät valtuuskunnat

Euroopan parlamentissa on nykyään 44 pysyvää valtuuskuntaa. Niiden lukumäärä saattaa muuttua seuraavalla vaalikaudella, joka alkaa vuonna 2019. Parlamentti voi myös sitä ennen päättää asettaa tiettyyn alueeseen keskittyviä tilapäisiä valtuuskuntia.

Heti viime vaalien jälkeen parlamentti antoi päätöslauselman parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien jäsenmääristä. Siinä luetellaan tällä vaalikaudella toiminnassa olevat valtuuskunnat ja ilmoitetaan kuhunkin valtuuskuntaan kuuluvien parlamentin jäsenten lukumäärä.

Valtuuskuntien määrä ja koko voi vaihdella suuresti vaalikaudesta toiseen. Esimerkiksi viime vaalikaudella (2009-2014) yksi valtuuskunta vastasi suhteista Albaniaan, Bosnia ja Hertsegovinaan, Serbiaan, Montenegroon ja Kosovoon. Vuoden 2014 puolivälistä alkaen näitä suhteita on hoitanut neljä eri valtuuskuntaa.

Kokoonpano

Valtuuskunnista suurimpia ovat yleensä ne, jotka osallistuvat parlamentaarisiin edustajakokouksiin, joihin kokoontuu monien parlamenttien edustajia.

Esimerkiksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) maiden parlamenttien kanssa puolivuosittain järjestettäviin kokouksiin osallistuvassa Euroopan parlamentin valtuuskunnassa on 78 jäsentä. Edustajakokouksessa heillä on keskustelukumppaneinaan toiset 78 parlamentin jäsentä eli yksi kustakin AKT-maiden ryhmässä edustettuna olevasta maasta.

Näin suuret valtuuskunnat ovat kuitenkin epätavallisia, sillä valtaosassa parlamentin valtuuskuntia on enintään 15 jäsentä. Pienimmissä on vain 8 jäsentä.

Valtuuskuntien rakenne on koosta riippumatta sama: niillä on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, jotka valtuuskunnan jäsenet valitsevat keskuudestaan. Parlamentin poliittiset ryhmät nimittävät kaikki valtuuskunnan jäsenet, ja valtuuskunnan kokoonpano heijastaa parlamentin yleistä poliittista tasapainoa.

Jokainen parlamentin jäsen kuuluu johonkin valtuuskuntaan, ja jotkut heistä kuuluvat useampaan.

Säännöt

Valtuuskuntien on noudatettava tarkkoja sääntöjä, joiden virallinen otsikko on "Valtuuskuntien tehtävien suorittamista ja valtuuskuntamatkoja Euroopan unionin ulkopuolelle koskevat täytäntöönpanomääräykset".

Säännöissä ilmoitetaan valtuuskuntien yleinen tarkoitus: ylläpitää ja kehittää yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja edistää kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu.

Niissä todetaan myös, että parlamentin valtuuskuntien on toimittava yhteistyössä parlamentin valiokuntien kanssa ja noudatettava parlamentin hyväksymiä kantoja ja sääntöjä.

Jotta kustannukset pysyisivät kurissa, EU:n ulkopuolelle matkustavien jäsenten määrä on tarkkaan rajattu ja kaikkiin matkoihin vaaditaan ennakkolupa.

EP delegations, actors with a global reach

Esittely ja toimivalta

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä ja omalta osaltaan parantavat Euroopan unionin asemaa ja näkyvyyttä maailmassa.

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 29. lokakuuta 2015 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)