Etusivu

Esittely ja toimivalta

Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta on yksi vanhimmista parlamentin valtuuskunnista (ensimmäinen kokous maaliskuussa 1975).
 
Vuosittain pidettävissä kokouksissa on yleensä painotettu EU:n ja Kanadan erinomaisia suhteita.
 
Viimeaikaisissa kokouksissa on ollut havaittavissa yhtäläisyyksiä keskusteluissa EU:n institutionaalisesta kehityksestä ja Kanadan perustuslakikysymyksestä, ja molemmat osapuolet ovat osoittaneet kiinnostusta suvereniteettia ja toissijaisuutta koskeviin asioihin.
 
Aivan viime kokouksissa on keskusteltu erittäin laaja-alaisesti eri aiheista. Turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka, ilmastonmuutos, metsätalous, biotekniikka, muuntogeeniset organismit ja turvallisuuskysymykset ovat muodostaneet kahdenvälisen asialistan rungon ja toimineet pohjana rakentavalle vuoropuhelulle. Molemmat osapuolet ovat pitäneet tärkeänä Dohan WTO-neuvottelujen uuden kierroksen käynnistämistä ja korostaneet tilaisuuksia kauppasuhteiden vahvistamiseen. Ne ovat myös laajalti yksimielisiä siitä, että globaaleihin haasteisiin on sovellettava monenvälistä lähestymistapaa.
 
Valtuuskunta kannatti erityisesti neuvotteluja kauppaa ja sijoituksia edistävästä laaja-alaisesta sopimuksesta sekä tutkimuksia, joissa tarkastellaan mahdollisuuksia yhdentää transatlanttisia markkinoita.
 
Arkaluonteisempia asioita ovat olleet kalastukseen ja eläinten hyvinvointiin (erityisesti hylkeenmetsästykseen ja hyljetuotteilla käytävään kauppaan) liittyvät ongelmat.
Kanadan parlamentin valtuuskunta vieraili EU:ssa viimeksi marraskuussa 2007, jolloin pidettiin Euroopan parlamentin ja Kanadan 30. parlamenttien välinen kokous.