Etusivu

Esittely ja toimivalta

Valtuuskunta on kehittynyt suhteista Itsenäisten valtioiden yhteisöön (IVY) vastanneesta valtuuskunnasta, joka perusti vuonna 1993 Keski-Aasiaa käsittelevän työryhmän. Vuonna 1994 perustettiin suhteista Keski-Aasian maihin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta.
 
Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat ovat kokoontuneet säännöllisesti Kazakstanin, Kirgisian ja Uzbekistanin kanssa vuodesta 2000 lähtien. Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat ovat keskeinen osa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia, jotka tulivat voimaan 1. heinäkuuta 1999 ja tarjoavat puitteet EU:n ja näiden kolmen maan suhteille. Yhteistyövaliokuntien tärkeimpiä tehtäviä on seurata kumppanuus- ja yhteistyösopimusten täytäntöönpanoa. Niillä on oikeus pyytää tietoja sopimuksia valvovalta yhteistyöneuvostolta. Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat voivat myös antaa suosituksia neuvostolle.
 
Mongolian, Tadžikistanin ja Turkmenistanin kanssa järjestetään säännöllisesti parlamenttien välisiä kokouksia, koska niiden kanssa ei ole vielä kumppanuus- ja yhteistyösopimusta.