Etusivu

Esittely ja toimivalta

Euroopan parlamentin ja Etelä-Kaukasian tasavaltojen – Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian – suhteita hoitaa valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa kumppanuus- ja yhteistyösopimusten määräysten mukaisesti. Sopimukset allekirjoitettiin 22. huhtikuuta 1996 Luxemburgissa, ja ne tulivat voimaan 1. heinäkuuta 1999.
 
Suhteista näihin kolmeen Kaukasian tasavaltaan vastaava Euroopan parlamentin valtuuskunta perustettiin 17. marraskuuta 1994. Tätä ennen alueesta vastasi suhteista Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) tasavaltoihin vastaava valtuuskunta.
 
Näitä kolmea maata koskevat parlamentaariset yhteistyövaliokunnat perustettiin vuonna 2004. Ne toteuttavat sopimuksen täytäntöönpanon parlamentaarista valvontaa ja toimivat avoimena foorumina keskustelulle kaikkia osapuolia kiinnostavista aiheista. Parlamentaaristen yhteistyövaliokuntien jäsenille tiedotetaan yhteistyöneuvoston ja komitean (toimeenpanoelin) tuloksista, ja he voivat ilmaista mielipiteensä suosituksissa, jotka osoitetaan yhteistyöneuvostolle, kumppanimaiden viranomaisille, komissiolle ja neuvostolle.
 
Euroopan parlamentin valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa koostuu 18 jäsenestä ja 13 varajäsenestä. Ne pitävät kaksi kokousta vuodessa: yhden jossakin Euroopan parlamentin toimipaikassa ja yhden asianomaisissa maissa.