Etusivu

Etusivu

 
Othmar KARAS Puheenjohtaja Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Itävalta Österreichische Volkspartei
 
Liisa JAAKONSAARI Varapuheenjohtaja Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Suomi Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti
 
Jiří MAŠTÁLKA Varapuheenjohtaja Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto Tšekki Komunistická strana Čech a Moravy
 
Nikolay BAREKOV Jäsen Euroopan konservatiivit ja reformistit Bulgaria Reload Bulgaria Party
 
Alain CADEC Jäsen Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Ranska Les Républicains
 
Aymeric CHAUPRADE Jäsen Sitoutumattomat Ranska Les Français Libres
 
Knut FLECKENSTEIN Jäsen Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Saksa Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Lampros FOUNTOULIS Jäsen Sitoutumattomat Kreikka Popular Association – Golden Dawn
 
Gerben-Jan GERBRANDY Jäsen Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä Alankomaat Democraten 66
 
Giorgos GRAMMATIKAKIS Jäsen Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Kreikka The River
 
 
Jäsenet
 
Esittely ja toimivalta
 

Euroopan parlamentin valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa perustettiin 1. joulukuuta 1997. Vuonna 1997 allekirjoitettiin myös EU:n ja Venäjän välinen kumppanuus- ja yhteistyösopimus, joka on edelleen EU:n Venäjän-suhteiden oikeudellinen perusta. Sopimuksessa luotiin perusta EU:n ja Venäjän parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan työlle ja osapuolten parlamenttien välisille suhteille. Siinä määriteltiin EU:n ja Venäjän välisen säännöllisen neuvonpidon poliittiset lähtökohdat, joita ovat demokratia ja ihmisoikeudet, poliittiset ja taloudelliset oikeudet ja sitoutuminen kansainväliseen rauhaan ja turvallisuuteen. Vuodesta 1997 vuoden 2014 alkuun EU:n ja Venäjän parlamentaarinen yhteistyövaliokunta toimi tässä hengessä poliittisen ja taloudellisen yhteistyön kehittämisen sekä Euroopan parlamentin ja Venäjän liittokokouksen kahden kamarin eli duuman ja liittoneuvoston välisen jatkuvan vuoropuhelun vakiintuneena foorumina. Tänä aikana yhteistyövaliokunta seurasi ja käsitteli parlamentaarisen toimivaltansa puitteissa molempien osapuolten kannalta kiinnostavia kysymyksiä monilla eri politiikanaloilla.
Ukrainan kriisin jälkeen ja EU:n Venäjään kohdistamaan pakotepolitiikkaan sisältyvien diplomaattisten toimien mukaisesti Euroopan parlamentti ei vuoden 2014 maaliskuusta lähtien ole enää ylläpitänyt parlamentaarisia suhteita Venäjän liittokokoukseen.
Nykytilanteessa Euroopan parlamentin valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan EU:n ja Venäjän välisten suhteiden kannalta kiinnostavista tapahtumista ja aiheista. Se on myös edelleen keskusteluyhteydessä Venäjän kansalaisyhteiskunnan, kansalaisjärjestöjen ja median edustajien kanssa.

 
 
 
Yhteydenotot
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
d-ru@europarl.europa.eu