Etusivu

Etusivu

 
Latest news
Joint statement by Mr David McALLISTER, Ms Rebecca HARMS, Mr Sajjad KARIM on tragic death of civilians in the Fizuli region - 6 July 2017 (see link below)

Statement by Mr Sajjad KARIM, Chairman of the EP Delegation - The Georgian Constitution is an essential tool for all Georgian citizens, to advance their country on the path of democracy and European integration - 5 July 2017 (see link below)
   
 
Sajjad KARIM Puheenjohtaja Euroopan konservatiivit ja reformistit Yhdistynyt kuningaskunta Conservative Party
 
Elisabeth KÖSTINGER Varapuheenjohtaja Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Itävalta Österreichische Volkspartei
 
Antanas GUOGA Varapuheenjohtaja Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Liettua Independent
 
Lorenzo CESA Jäsen Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Italia Unione di Centro
 
Birgit COLLIN-LANGEN Jäsen Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Saksa Christlich Demokratische Union Deutschlands
 
Damian DRĂGHICI Jäsen Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Romania Independent
 
Heidi HAUTALA Jäsen Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä Suomi Vihreä liitto
 
Iris HOFFMANN Jäsen Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä Saksa Sozialdemokratische Partei Deutschlands
 
Robert Jarosław IWASZKIEWICZ Jäsen Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa Puola KORWiN
 
Kateřina KONEČNÁ Jäsen Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto Tšekki Komunistická strana Čech a Moravy
 
 
Jäsenet
 
Esittely ja toimivalta
 

Euroopan parlamentin sekä Etelä-Kaukasian maiden eli Armenian, Azerbaidžanin ja Georgian parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat EU:n ja Armenian sekä EU:n ja Azerbaidžanin välisissä parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa sekä EU:n ja Georgian välisessä parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa. Parlamentaariset yhteistyövaliokunnat perustuvat Armenian ja Azerbaidžanin kanssa vuonna 1996 tehtyihin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksiin, jotka tulivat voimaan 1. heinäkuuta 1999. Nämä yhteiset parlamentaariset elimet seuraavat kaikilta osin kumppanuus- ja yhteistyösopimuksia ja toimivat näin EU:n ja Armenian sekä EU:n ja Azerbaidžanin välisten suhteiden parlamentaarisen valvonnan foorumina.

Georgian-suhteet perustuvat nykyään assosiaatiosopimukseen sekä sen pitkälle menevää ja laaja-alaista vapaakauppa-aluetta (DCFTA) koskevaan osaan. Assosiaatiosopimus tuli voimaan 1. heinäkuuta 2016. Se korvaa kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen, ja sen tarkoituksena on luoda kunnianhimoinen ja selkeä perusta Georgian ja EU:n kahdenvälisten suhteiden lujittamiselle. Näin sopimus muodostaa perustan, jolta Georgia voi lähteä toteuttamaan uudistuksiaan sopimuksessa esitettyjen yhteisten arvojen eli demokratian, hyvän hallinnon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteiden mukaisesti. Sopimus toimii myös perustana sellaisen hyvin kunnianhimoisen toimintakehyksen luomiselle, jonka tavoitteena on lainsäädännön lähentäminen ja pitkälle menevän vapaakauppa-alueen muodostaminen. Äskettäin perustetulle Georgian ja EU:n väliselle assosiaationeuvostolle on annettu tehtäväksi assosiaatiosopimuksen ja sen vapaakauppa-aluetta koskevan osan täytäntöönpano, kun taas parlamentaarisesta valvonnasta huolehtii EU:n ja Georgian välinen parlamentaarinen assosiaatiovaliokunta. Assosiaatiovaliokunta toimii myös avoimena keskustelufoorumina, jolla voidaan käsitellä kaikkia EU:n ja Georgian suhteisiin liittyviä ja muita kummallekin osapuolelle tärkeitä asioita. Se pyrkii osaltaan vauhdittamaan Georgian demokraattisten ja markkinauudistusten toteutumista ja maan tiiviimpää integroitumista EU:hun. Assosiaatiosopimuksen mukaisesti assosiaatiovaliokunta vastaa myös vuoropuhelusta kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Euroopan parlamentin valtuuskunta EU:n ja Armenian ja EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa sekä EU:n ja Georgian välisessä parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa koostuu 18 jäsenestä ja 18 varajäsenestä. Yhteistyövaliokunnat pitävät yleensä yhden kokouksen ja assosiaatiovaliokunnat kaksi kokousta vuodessa vuorotellen isäntämaassa ja jossakin Euroopan parlamentin toimipaikassa.

 
 
 
Yhteydenotot
 
You can contact the Delegation Secretariat by e-mail at the following address:
dsca@europarl.europa.eu