Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brussels : ASP - A1E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

05-09-2016

17:00

Brussels : ASP - A1G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brussels : ASP - A1G-1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

14-09-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

+ Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

14-09-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.5

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä ja omalta osaltaan parantavat Euroopan unionin asemaa ja näkyvyyttä maailmassa.

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 29. lokakuuta 2015 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)