Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brussels : ASP - A1E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri ValtuuskuntaEU:n ja Serbian parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Armenian ja EU:n ja Azerbaidžanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa sekä EU:n ja Georgian parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brussels : ASP - A1E-1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brussels : ASP - A3E-3

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brussels : JAN - 2Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbourg : LOW - N3.4

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä ja omalta osaltaan parantavat Euroopan unionin asemaa ja näkyvyyttä maailmassa.

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 29. lokakuuta 2015 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)