Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Demokratiatuen ja vaalitarkkailun yksikkö

+ Ylimääräinen kokous

+ - DEMOKRATIATUKI- JA VAALIKOORDINOINTIRYHMÄN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

29-05-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Andien yhteisön maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - SUHTEISTA ANDIEN YHTEISÖN MAIHIN VASTAAVAN EP:N VALTUUSKUNNAN KOKOUS

29-05-2017

16:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

+ Ylimääräinen kokous

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Brussels : PHS - P4B001

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ Ylimääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa

+ Ylimääräinen kokous

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-06-2017

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

14-06-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä ja omalta osaltaan parantavat Euroopan unionin asemaa ja näkyvyyttä maailmassa.

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 29. lokakuuta 2015 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)