Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

15:45

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

11:15

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

10:30

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

15:45

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

16:30

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

17:15

Brussels : JAN - 4Q2

 
Valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä
 
Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)