Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

05-02-2015

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - VALTUUSKUNTA EU:N JA VENÄJÄN PARLAMENTAARISESSA YHTEISTYÖVALIOKUNNASSA

29-01-2015

10:00

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST UE/UKRAINE PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC) MEETING (BRUSSELS, 24-25 FEBRUARY 2015)

05-02-2015

11:00

Brussels : PHS - P6B054

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ EP:n jäsenen kanssa

05-02-2015

15:00

Brussels : PHS - P6B054

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

11-03-2015

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

26-02-2015

15:15

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

29-01-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

05-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - WASHINGTON 101 EVENT ON THE NEW US CONGRESS

04-03-2015

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

 
Valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä
 
Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)