Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

+ Yleinen koordinointi

+ EU:N JA BOSNIAN JA HERTSEGOVINAN PARLAMENRAATISEN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOVALIOKUNNAN 2. KOKOUKSEN VALMISTELUKOKOUS

30-05-2016

16:30

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Intiaan vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Brasilian liittotasavaltaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DMAS DELEGATION MEETING

16-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A3G-2

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)