Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

14-01-2015

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - PREPARATORY MEETING TO THE XVIII JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-MEXICO

15-01-2015

09:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

27-01-2015

09:00

Brussels : ASP - A1E-2

27-01-2015

14:45

Brussels : ASP - A1E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

18-12-2014

08:30

Strasbourg : SDM - SDM-S1

+ - 33. EU:N JA SVEITSIN PARLAMENTTIEN VÄLINEN KOKOUS

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - SUHTEISTA ETELÄ-KAUKASIAN MAIHIN VASTAAVA VALTUUSKUNTA

18-12-2014

09:30

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

08-01-2015

15:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

22-01-2015

15:15

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

29-01-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

08-01-2015

10:15

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

26-02-2015

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

 
Valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä
 
Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)