Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

16:30

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

17:15

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta Cariforum–EU- parlamentaarisessa valiokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

01-10-2014

15:45

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

02-10-2014

15:00

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Moldovan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

02-10-2014

16:30

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

02-10-2014

18:00

Brussels : JAN - 6Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

12:00

Brussels : JAN - 4Q2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

+ JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

18:00

Brussels : JAN - 4Q2

 
Valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä
 
Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)