Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

25-06-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - D-CL ORDINARY MEETING

25-06-2015

09:30

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DCAM ORDINARY MEETING

25-06-2015

11:30

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

25-06-2015

10:00

Brussels : ASP - A1E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

01-06-2015

13:30

Brussels : ASP - A1E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Israeliin vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

25-06-2015

14:30

Brussels : ASP - A3G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

25-06-2015

15:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - EU:N JA MAROKON PARLAMENTAARISEN SEKAVALIOKUNNAN 7. KOKOUS

10-06-2015

15:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

04-06-2015

14:00

Brussels : ASP - A1G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Arabian niemimaahan vastaava valtuuskunta

25-06-2015

11:30

Brussels : ASP - A5E-2

 
Valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä
 
Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)