Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ EP:n jäsenen kanssa

17-12-2014

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

08-12-2014

16:30

Brussels : ASP - A1E-1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian sekä EU:n ja Uzbekistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Tadžikistaniin, Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE CENTRAL ASIA DELEGATION

04-12-2014

12:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 33RD EU-SWITZERLAND INTERPARLIAMENTARY MEETING

02-12-2014

15:00

Brussels : PHS - P6B054

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Chilen parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ - EU-CHILE JPC OF JANUARY 2015

11-12-2014

14:00

Brussels : ASP - A5G-3

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Armenian, EU:n ja Azerbaidžanin ja EU:n ja Georgian parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH CAUCASUS

18-12-2014

09:30

Strasbourg : LOW - S4.5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

+ Yleinen koordinointi

+ - 9. EU:N JA MONTENEGRON PARLAMENTAARISEN VAKAUTUS- JA ASSOSIAATIOVALIOKUNNAN KOKOUS

01-12-2014

15:00

Brussels : ASP - A1G-2

02-12-2014

09:00

Brussels : ASP - A1G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Palestiinan lakia säätävään neuvostoon vastaava valtuuskunta

+ Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

17-12-2014

15:00

Strasbourg : LOW - S2.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

11-12-2014

12:30

Brussels : ASP - A5G-3

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - INTERPARLIAMENTARY MEETING BETWEEN EUROPEAN PARLIAMENT AND JORDANIAN PARLIAMENT

04-12-2014

09:30

Brussels : ASP - A3E-2

 
Valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä
 
Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)