Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION MEETING

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.4

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Sveitsiin ja Norjaan vastaava sekä EU:n ja Islannin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa ja Euroopan talousalueen (ETA) parlamentaarisessa sekavaliokunnassa toimiva valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 46TH EEA JPC MEETING

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

+ Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta

+ Yhteinen kokous

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - N3.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 36TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING DURING WEEK 20

11-05-2016

15:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kiinan kansantasavaltaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

11-05-2016

15:00

Strasbourg : SDM - SDM-S7

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - VALTUUSKUNTAKOKOUS

11-05-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Bosnia ja Hertsegovinaan ja Kosovoon vastaava valtuuskunta

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-KOSOVO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

11-05-2016

16:15

Strasbourg : SDM - SDM-S5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Montenegron parlamentaarisessa vakautus- ja assosiaatiovaliokunnassa

+ Valmisteleva kokous

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 12TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES ORDINARY MEETING

12-05-2016

10:45

Strasbourg : SDM - SDM-S5

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)