Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Korean niemimaahan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

13-09-2017

16:30

Strasbourg : LOW - S4.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Kaakkois-Aasian maihin ja Kaakkois-Aasian alueellisen yhteistyön liittoon (ASEAN) vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION FORE RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

13-09-2017

17:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta Välimeren unionin parlamentaarisessa edustajakokouksessa

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY OF THE UNION FOR THE MEDITERRANEAN

13-09-2017

17:30

Strasbourg : WIC - WIC200

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Australiaan ja Uuteen-Seelantiin vastaava valtuuskunta

+ Ylimääräinen kokous

+ - 38TH EU-AUSTRALIA INTER-PARLIAMENTARY MEETING

04-10-2017

15:00

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - 7TH EU-IRAQ INTERPARLIAMENTARY METING

09-10-2017

15:00

Brussels : ASP - A1E-2

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä ja omalta osaltaan parantavat Euroopan unionin asemaa ja näkyvyyttä maailmassa.

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 29. lokakuuta 2015 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)