Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mercosuriin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATION AVEC LE MERCOSUR

30-06-2016

09:00

Brussels : ASP - A5G-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Etelä-Afrikkaan vastaava valtuuskunta

+ EP:n jäsenen kanssa

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

30-06-2016

10:00

Brussels : ASP - A1E-1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Keski-Amerikan maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DCAM MEETING

30-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A5E-2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Mashrek-maihin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasbourg : WIC - WIC200

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : LOW - S4.5

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Irakiin vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbourg : SDM - SDM-S1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri EU:n ja Kazakstanin, EU:n ja Kirgisian, EU:n ja Uzbekistanin ja EU:n ja Tadžikistanin parlamentaarisissa yhteistyövaliokunnissa toimiva ja suhteista Turkmenistaniin ja Mongoliaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasbourg : LOW - S4.4

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarisessa edustajakokouksessa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasbourg : LOW - N3.2

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Valtuuskunta EU:n ja Turkin parlamentaarisessa sekavaliokunnassa

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasbourg : LOW - S4.1

Pitkän aikavälin kokouskalenteri Suhteista Palestiinaan vastaava valtuuskunta

+ Sääntömääräinen kokous

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasbourg : SDM - SDM-S5

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)