Kokouskalenteri

Kokouskalenteri

 
 

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

Sääntömääräinen kokous

+ - DMAG MEETING

15-02-2016

15:45

Brussels : ASP - A5E-2

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

JÄRJESTÄYTYMISKOKOUS

+ - EU-TUNISIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE CONSTITUENT MEETING

18-02-2016

09:00

Brussels : PHS - P4B001

18-02-2016

14:30

Brussels : PHS - P4B001

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

Valmisteleva kokous

+ - D-CL PREPARATORY MEETING FOR JPC TO TAKE PLACE

17-03-2016

09:30

Brussels : ASP - A5E-2

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

Sääntömääräinen kokous

17-03-2016

15:15

Brussels : ASP - A3E-2

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

Sääntömääräinen kokous

28-04-2016

15:15

Brussels : ASP - A3E-2

Suhteista Maghreb-maihin ja Pohjois-Afrikan arabivaltioiden liittoon vastaava valtuuskunta

Sääntömääräinen kokous

02-06-2016

14:00

Brussels : ASP - A5G-2

 
Esittely ja toimivalta
 

Valtuuskunnat ylläpitävät ja kehittävät Euroopan parlamentin kansainvälisiä yhteyksiä

Näin ollen valtuuskuntien tehtävänä on toisaalta pyrkiä ylläpitämään ja kehittämään yhteyksiä sellaisten valtioiden parlamentteihin, jotka ovat perinteisesti olleet Euroopan unionin kumppaneita, ja toisaalta pyrkiä edistämään kolmansissa maissa arvoja, joiden varaan Euroopan unioni on perustettu, eli vapauden, kansanvallan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen sekä oikeusvaltion periaatteita (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artikla ja 11 artiklan 1 kohdan viides luetelmakohta).

Parlamentin kansainvälisissä yhteyksissä noudatetaan kansainvälisen julkisoikeuden periaatteita.

Parlamentin kansainvälisillä yhteyksillä pyritään edistämään kansainvälisten suhteiden parlamentaarista ulottuvuutta, silloin kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

(3 artikla, puheenjohtajakokouksen 21. syyskuuta 2006 hyväksymät valtuuskuntien tehtäviä koskevat periaatteet)