Veuillez remplir ce champ

Pozdravna riječ predsjednice Konferencije predsjednika izaslanstava

Poštovani zastupnici, partneri i prijatelji,

kad je riječ o vrijednostima na kojima se temelji i načelima kojima se vodi, Europska unija svjetski je uzor ujedinjen u obrani mirnog, poštenog i uključivog svjetskog poretka utemeljenog na pravilima.

Kao izabrani predstavnici građana zastupnici u Europskom parlamentu zalažu se za ostvarenje potreba građana na međunarodnoj razini, odražavajući naše vrijednosti i strateške interese.

Upravo u okviru rada izaslanstava vodimo dijalog s našim partnerima iz trećih zemalja kako bismo ostvarili blagostanje za sve strane i mir za naše građane, posebno jačanjem demokracije i poštovanja ljudskih prava.

Snažno sam uvjerena da parlamentarna diplomacija ima važnu ulogu u oblikovanju i ostvarivanju ciljeva europskih vanjskih politika s maksimalnom dosljednošću i vjerodostojnošću.

Na ovim stranicama možete pronaći dodatne informacije o našim aktivnostima: o našoj misiji, povijesti i nedavnim sastancima u Bruxellesu i Strasbourgu, kao i o našim vanjskim misijama, kalendaru budućih aktivnosti i važnim parlamentarnim rezolucijama u ovom području našeg rada.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Predsjednica Konferencije predsjednika izaslanstava
Deveti parlamentarni saziv

Predstojeće sjednice

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom


Bruxelles : ASP - A1E-2

REDOVNA SJEDNICA
REDOVNA SJEDNICA IZASLANSTVA ZA ODNOSE S NARODNOM REPUBLIKOM KINOM

Izaslanstvo za odnose s Indijom


Bruxelles : ASP - A1E-1

REDOVNA SJEDNICA

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika


Bruxelles : ASP - A3G-2

Preparatory meeting
27. SJEDNICA ZAJEDNIČKOG PARLAMENTARNOG ODBORA EU-A I MEKSIKA

Izaslanstvo za odnose s državama Srednje Amerike


Bruxelles : ASP - A5G-2

REDOVNA SJEDNICA