Veuillez remplir ce champ

Bemutatás

A küldöttségek ismertetése

Az Európai Parlament küldöttségei az európai parlamenti képviselők (EP-képviselők) hivatalos csoportjai, amelyek kapcsolatokat alakítanak ki a nem uniós országok, régiók vagy szervezetek parlamentjeivel.

A brüsszeli és strasbourgi rendszeres üléseken a küldöttségek tagjai megbeszélik a partnerországok helyzetét, valamint a partnerek és az EU közötti kapcsolatokat. A küldöttségek az Európai Parlamenten kívül - például nagykövetségeken, egyetemeken vagy az EU diplomáciai szolgálatában - tevékenykedő szakértőket hívnak meg, hogy előadásokat tartsanak és eszmecserét folytassanak a képviselőkkel.

A küldöttségek gyakran olyan vendégeket hívnak meg, akiknek nincsen lehetőségük máshol felszólalni: a politikai ellenzék vagy a civil társadalom tagjait. E rövid, gyakran csak egy órás találkozókon elhangzott ismertetők elmélyítik az EP-képviselők ismereteit.

A küldöttségek „parlamentközi találkozókat" szerveznek, ahol lehetőségük nyílik arra, hogy az adott országban megválasztott képviselőkkel közvetlenül megvitassák a kérdéseket.

Ezeket az üléseket legfeljebb évente kétszer tartják, és néhány órát vagy napot vesznek igénybe. Az ülések váltakozó helyszíneken zajlanak: az egyik ülésen az EP-képviselők utaznak az EU-n kívüli partner parlamentjébe; a másik ülésen pedig az EP-képviselők fogadják vendégeiket az Európai Parlamentben.

Amikor a képviselők ezekre az EU-n kívüli ülésekre utaznak, megpróbálnak találkozni a parlamenten kívüli személyekkel is, és ellátogatnak az EU által finanszírozott projektek helyszíneire.

Az állandó küldöttségek

Az Európai Parlamentben jelenleg 44 „állandó" küldöttség működik.

Ez a szám a 2019-ben kezdődő következő jogalkotási ciklusban módosulhat. A Parlament eseti küldöttség felállításáról is dönthet, amely egy adott időszakban egy konkrét területre összpontosít.

Közvetlenül a legutóbbi választások után a Parlament állásfoglalást fogadott el „a parlamentközi küldöttségek tagjainak számáról". Ez az állásfoglalás felsorolja a jogalkotási ciklus alatt működő küldöttségeket, valamint a tagjait kitevő képviselők számát.

A küldöttségek megoszlása és mérete jelentősen eltérhet az egyes jogalkotási ciklusok között. Például az előző jogalkotási ciklusban (2009-2014) Albániával, Bosznia-Hercegovinával, Szerbiával, Montenegróval és Koszovóval egy küldöttség foglalkozott. 2014 közepe óta négy különálló küldöttség fedi le ezeket az országokat.

Összetétel

A legnagyobb küldöttségek általában azok, amelyek több parlament közös „parlamenti közgyűlésein" vesznek részt.

Például 78 EP-képviselőből áll az Európai Parlament azon küldöttsége, amely az afrikai, karibi és csendes-óceáni (AKCS) országcsoport valamennyi parlamentjét összefogó, félévenkénti fórumon vesz részt. Az EP-képviselők e közgyűlésen 78 másik képviselővel találkoznak, akik az AKCS-csoport mind a 78 országából érkeznek.

De egy ilyen nagy küldöttség kivételnek számít, hiszen a Parlament küldöttségeinek többsége 15 vagy annál kevesebb tagot számlál. A legkisebbeknek mindössze 8 tagja van.

Méretüktől függetlenül minden küldöttségnek egyforma az összetétele: élén egy elnök és két alelnök áll, akiket a küldöttség választ. A küldöttség valamennyi tagját a Parlament képviselőcsoportjai jelölik ki, oly módon, hogy a küldöttség összetétele tükrözze a Parlament általános politikai egyensúlyát.

Minden egyes EP-képviselő tagja valamelyik küldöttségnek, egyesek akár többnek is.

Szabályok

A küldöttségeknek szigorú szabályokat kell követniük, amelyeket „A küldöttségek munkáját és az Unión kívüli kiküldetéseket szabályozó végrehajtási rendelkezések" című hivatalos dokumentumban határoztak meg.

Ennek szövege így fogalmazza meg a küldöttségek általános célját: „az Európai Unió hagyományos partnerei közé tartozó államok parlamentjeivel való kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére, másrészről [...] azon alapelvek előmozdítására irányul, amelyeken az Európai Unió nyugszik [...]".

A rendelkezések azt is leírják, hogy a Parlament küldöttségei hogyan működjenek együtt a Parlament bizottságaival, és hogyan kell tiszteletben tartaniuk a Parlament álláspontját és normáit.

A költségek alacsonyan tartása érdekében az EU-n kívülre utazó tagok számát is - minden egyes utazás előzetes engedélyeztetésével - szigorúan ellenőrzik.

EP delegations, actors with a global reach

Bemutatás, tevékenység

A küldöttségekfenntartják és alakítják a Parlament nemzetközi kapcsolatait és hozzájárulnakaz Európai Unió globális szerepének és láthatóságának erősítéséhez.

Ennek megfelelőena küldöttségek munkája egyrészről az Európai Unió hagyományos partnerei közétartozó államok parlamentjeivel való kapcsolatok fenntartására ésfejlesztésére, másrészről a harmadik országokban azon alapelvek előmozdításárairányul, amelyeken az Európai Unió nyugszik, vagyis a szabadság, a demokrácia,az emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása, illetve a jogállamiságelvei (az Ez Európai Unióról szóló szerződés 6. cikke).

A Parlamentnemzetközi kapcsolatait a nemzetközi közjog elvei határozzák meg.

A Parlamentnemzetközi kapcsolatai - amennyiben lehetséges - a nemzetközi kapcsolatokparlamenti dimenzióját erősítik.

(3. cikk, az ElnökökÉrtekezlete által 2015. október 29-én elfogadott, a küldöttségek tevékenységétvezérlő elvek)