Ülésnaptár

Ülésnaptár

 
 

Hosszú távú naptár Az EU–Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

16:30

Brüsszel : JAN - 4Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Törökország Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

17:15

Brüsszel : JAN - 4Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Mexikó Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

01-10-2014

12:00

Brüsszel : JAN - 6Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Chile Parlamenti Vegyes Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

01-10-2014

15:00

Brüsszel : JAN - 6Q2

Hosszú távú naptár A CARIFORUM–EU Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

01-10-2014

15:45

Brüsszel : JAN - 6Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Oroszország Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

02-10-2014

15:00

Brüsszel : JAN - 6Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Moldova Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

02-10-2014

16:30

Brüsszel : JAN - 6Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Örményország, EU–Azerbajdzsán, EU–Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség

+ alakuló ülés

02-10-2014

18:00

Brüsszel : JAN - 6Q2

Hosszú távú naptár Az EU–Kazahsztán, EU–Kirgizisztán, EU–Üzbegisztán Parlamenti Együttműködési Bizottságokba delegált küldöttség és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség

+ alakuló ülés

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

12:00

Brüsszel : JAN - 4Q2

Hosszú távú naptár A Svájccal és Norvégiával fenntartott kapcsolatokért felelős és az EU–Izland Parlamenti Vegyes Bizottságba és az EGT Parlamenti Vegyes Bizottságába delegált küldöttség

+ alakuló ülés

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

18:00

Brüsszel : JAN - 4Q2

 
A küldöttségek tevékenységét szabályozó elvek
 

A küldöttségek fenntartják és kialakítják a Parlament nemzetközi kapcsolatait.
 
Ennek megfelelően a küldöttségek munkája egyrészről az Európai Unió hagyományos partnerei közé tartozó államok parlamentjeivel való kapcsolatok fenntartására és fejlesztésére, másrészről a harmadik országokban azon alapelvek előmozdítására irányul, amelyeken az Európai Unió nyugszik, vagyis a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és szabadságjogok tiszteletben tartása, illetve a jogállamiság elvei (az EU-Szerződés 6. cikke és 11. cikke (1) bekezdésének ötödik francia bekezdése).
 
A Parlament nemzetközi kapcsolatait a nemzetközi közjog elvei határozzák meg.
 
A Parlament nemzetközi kapcsolatai – amennyiben lehetséges – a nemzetközi kapcsolatok parlamenti dimenzióját erősítik.
 
(3. cikk, az Elnökök Értekezlete által 2006. szeptember 21-én elfogadott, a küldöttségek tevékenységét vezérlő elvek)