Posėdžių tvarkaraštis

 
 
 1. Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis 
  Eilinis posėdis 

  - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES ORDINARY MEETING 
   
  Briuselis : ASP - A3G-2  
 2. Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete 
  Eilinis posėdis 

  - 77TH EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING 
   
  Briuselis : ASP - A1G-2  
   
  Briuselis : ASP - A1G-2  
 3. Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete 
  Eilinis posėdis 

  - 6TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING 
   
  Briuselis : ASP - A5E-2  
   
  Briuselis : ASP - A5E-2  
 4. Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu 
  Eilinis posėdis 

  - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT 
   
  Briuselis : ASP - A3G-3  
 5. Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete 
  Eilinis posėdis 

  - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 50TH EEA JPC MEETING 
   
  Briuselis : ASP - A5E-2  
 6. Delegacija ryšiams su Palestina 
  Žmogaus teisių pakomitetis 

  Bendras posėdis 
   
  Briuselis : ASP - A3G-3  
 7. Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis 
  Eilinis posėdis 

  - DCAM ORDINARY MEETING 
   
  Briuselis : ASP - A1E-2  
 8. Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu 
  Eilinis posėdis 

  - DARP MEETING 
   
  Briuselis : ASP - A1E-2  
 9. Delegacija ryšiams su MERCOSUR 
  Eilinis posėdis 

  - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR 
   
  Briuselis : ASP - A1G-2