Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - ORDINARY MEETING

26-01-2017

09:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DCAM MEETING

26-01-2017

10:30

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Palestina

+ Neeilinis posėdis

+

26-01-2017

12:45

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga

+ STEIGIAMASIS POSĖDIS

+ - POSSIBLE CONSTITUENT MEETING DMAG (ELECTION OF NEW CHAIR)

26-01-2017

14:00

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

+ Neeilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Izraeliu

+ Eilinis posėdis

02-02-2017

14:00

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:30

Briuselis : PHS - P5B001

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

+ Eilinis posėdis

+ - DARP MEETING

06-02-2017

16:30

Briuselis : ASP - A5E-2

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))