Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

+ - IPM UE-EAU

25-09-2017

16:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

+ Delegacija ryšiams su NATO parlamentine asamblėja

+ Bendras posėdis

+ - JOINT MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE US AND THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE NATO PARLIAMENTARY ASSEMBLY

27-09-2017

13:00

Briuselis : ASP - A1G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu

+ STEIGIAMASIS POSĖDIS

+ - CONSTITUENT MEETING OF THE AD HOC DELEGATION TO THE AU-EU PARLIAMENTARY SUMMIT IN ABIDJAN 27-28 NOVEMBER 2017

04-10-2017

14:30

Strasbūras : SDM - SDM-S5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Iranu

+ Eilinis posėdis

04-10-2017

15:00

Strasbūras : LOW - S4.2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija

+ Neeilinis posėdis

+ - 38TH EU-AUSTRALIA INTER-PARLIAMENTARY MEETING

04-10-2017

15:00

Strasbūras : LOW - S4.1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kanada

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

04-10-2017

16:00

Strasbūras : LOW - S4.5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - D-CL ORDINARY MEETING

05-10-2017

09:00

Strasbūras : LOW - N1.3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Palestina

+ Eilinis posėdis

+ - ORDINARY MEETING

09-10-2017

15:30

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

+ Eilinis posėdis

09-10-2017

17:15

Briuselis : ASP - A1E-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete

+ Parengiamasis posėdis

+ PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING

11-10-2017

12:30

Briuselis : ASP - A1G-2

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))