Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ – DELEGACIJOS POSĖDIS

27-04-2017

14:00

Briuselis : PHS - P5B001

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGACIJOS SUSITIKIMAS SU UKRAINOS PREZIDENTO ADMINISTRACIJOS VADOVO PAVADUOTOJU DMYTRO SHYMKIVU DĖL UKRAINOS ADMINISTRACINIŲ, SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ REFORMŲ

27-04-2017

14:00

Briuselis : ASP - A1G-3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ – DELEGACIJOD RYŠIAMS SU PIETŲ AZIJOS ŠALIMIS POSĖDIS

27-04-2017

14:00

Briuselis : ASP - A1E-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

+ su Europos Parlamento nariu

+ – 14-ASIS ES IR KAZACHSTANO PBK POSĖDIS

27-04-2017

14:30

Briuselis : PHS - P6B054

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

+ Eilinis posėdis

+ – PARENGIAMASIS POSĖDIS PRIEŠ 14-ĄJĮ ES IR AZERBAIDŽANO PARLAMENTINIO BENDRADARBIAVIMO KOMITETO SUSITIKIMĄ

27-04-2017

14:30

Briuselis : ASP - A3E-3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Izraeliu

+ Eilinis posėdis

27-04-2017

14:30

Briuselis : ASP - A1G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DCAM EILINIS POSĖDIS

27-04-2017

14:30

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

+ Eilinis posėdis

+ - 14TH EU-AZERBAIDJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

02-05-2017

14:30

Briuselis : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Neeilinis posėdis

+ - 24TH MEETING OF THE JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE EU-CHILE

04-05-2017

09:00

Briuselis : ASP - A3G-2

04-05-2017

14:30

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

+ Eilinis posėdis

04-05-2017

14:00

Briuselis : ASP - A1G-3

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))