Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Izraeliu

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL WITH THE EU HEAD OF DELEGATION

28-08-2017

16:30

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Brazilijos Federacine Respublika

+ Eilinis posėdis

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Armėnijos ir ES ir Azerbaidžano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ES ir Gruzijos parlamentiniame asociacijos komitete

+ su Europos Parlamento nariu

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Briuselis : ASP - A1E-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Briuselis : ASP - A3E-3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga

+ Eilinis posėdis

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Iranu

+ Eilinis posėdis

13-09-2017

15:00

Strasbūras : LOW - S4.5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

13-09-2017

16:00

Briuselis : SQM - SQM04Y963

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))