Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

+ Eilinis posėdis

05-09-2016

17:00

Briuselis : ASP - A1G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

+ Eilinis posėdis

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Briuselis : ASP - A1G-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga

+ Eilinis posėdis

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

+ Parengiamasis posėdis

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 5TH EU-SERVIA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

14-09-2016

15:00

Strasbūras : LOW - S4.1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Izraeliu

+ Eilinis posėdis

14-09-2016

15:00

Strasbūras : LOW - S4.5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

+ Delagacija ryšiams su Iraku

+ Eilinis posėdis

14-09-2016

16:00

Strasbūras : SDM - SDM-S1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

14-09-2016

16:15

Strasbūras : LOW - S4.5

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))