Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su MERCOSUR

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU MERCOSUR POSĖDIS

30-06-2016

09:00

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

+ su Europos Parlamento nariu

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU PIETŲ AFRIKA POSĖDIS

30-06-2016

10:00

Briuselis : ASP - A1E-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU CENTRINĖS AMERIKOS ŠALIMIS POSĖDIS

30-06-2016

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasbūras : WIC - WIC200

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbūras : LOW - S4.5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delagacija ryšiams su Iraku

+ Eilinis posėdis

+ - IRAQ DELEGATION ORDINARY MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbūras : SDM - SDM-S1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasbūras : LOW - S4.4

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

+ Eilinis posėdis

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasbūras : LOW - N3.2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasbūras : LOW - S4.1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Palestina

+ Eilinis posėdis

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasbūras : SDM - SDM-S5

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijos palaiko ir pletoja Parlamento tarptautinius ryšius.

Taigi delegacijų veikla, viena, skirta palaikyti ir plesti ryšius su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos partneres, parlamentais ir, antra, prisideti prie vertybių, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga, t. y. laisves, demokratijos, pagarbos žmogaus teisems ir pagrindinems laisvems bei teisines valstybes principais (ES sutarties 6 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka), sklaidos trečiosiose šalyse.

Parlamentas palaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis viešosios tarptautines teises principais.

Parlamentas, palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, skatinti parlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkų sueigos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklos principai))