Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ DELEGACIJOS POSĖDIS

28-02-2017

15:30

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Neeilinis posėdis

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Arabijos pusiasaliu

+ Eilinis posėdis

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

+ Eilinis posėdis

09-03-2017

11:00

Briuselis : ASP - A1G-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Afganistanu

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Briuselis : ASP - A3E-3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING OF THE EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Japonija

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN

09-03-2017

14:00

Briuselis : PHS - P6B054

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))