Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Demokratijos ir rinkimų veiklos skyrius

+ Neeilinis posėdis

+ - NEEILINIS PARAMOS DEMOKRATIJAI IR RINKIMŲ KOORDINAVIMO GRUPĖS POSĖDIS

29-05-2017

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - EP DELEGACIJOS RYŠIAMS SU ANDŲ BENDRIJOS ŠALIMIS POSĖDIS

29-05-2017

16:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Panafrikos Parlamentu

+ Eilinis posėdis

01-06-2017

13:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Briuselis : PHS - P6B054

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Neeilinis posėdis

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Briuselis : PHS - P4B001

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

+ Neeilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasbūras : LOW - S4.4

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

+ Neeilinis posėdis

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasbūras : SDM - SDM-S1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Iranu

+ Eilinis posėdis

14-06-2017

15:00

Strasbūras : LOW - S4.2

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))