Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kinijos Liaudies Respublika

+ Eilinis posėdis

05-10-2016

15:00

Strasbūras : SDM - SDM-S5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

06-10-2016

09:30

Strasbūras : PFL - F01102

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasbūras : SDM - SDM-S1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

+ Neeilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

11-10-2016

12:30

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

12-10-2016

09:00

Briuselis : ASP - A5G-3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga

+ Eilinis posėdis

+ - DMAG MEETING

13-10-2016

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su MERCOSUR

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Čilės jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Briuselis : ASP - A1G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje

+ Delagacija ryšiams su Iraku

+ Eilinis posėdis

20-10-2016

11:30

Briuselis : ASP - A5G-2

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))