Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-MOLDOVA PAC WITH POLITICAL ANALYSTS (EXPERTS ON MOLDOVA)

26-10-2016

14:30

Strasbūras : WIC - WIC200

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DMAS PREP-MEETING: EGYPT

26-10-2016

14:30

Strasbūras : LOW - S4.4

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kanada

+ Neeilinis posėdis

+ DISKUSIJA SU KANADOS MINISTRU PIRMININKU JUSTINU TRUDEAU KLAUSIMAIS, SUSIJUSIAIS SU MOTERIMIS, DALYVAUJANT FEMM KOMITETO NARIAMS

26-10-2016

14:45

Strasbūras : SDM - SDM-S1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Japonija

+ Eilinis posėdis

+ DELEGACIJOS RYŠIAMS SU JAPONIJA POSĖDIS

26-10-2016

14:45

Strasbūras : LOW - S4.2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delagacija ryšiams su Iraku

+ Eilinis posėdis

+ - EILINIS DELEGACIJOS RYŠIAMS SU IRAKU POSĖDIS

26-10-2016

16:00

Strasbūras : SDM - SDM-S5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kanada

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANA ORDINARY MEETING

26-10-2016

16:15

Strasbūras : LOW - S4.4

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

+ su Europos Parlamento nariu

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU PIETŲ AFRIKA POSĖDIS

26-10-2016

17:00

Strasbūras : LOW - S4.1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGACIJA RYŠIAMS SU KORĖJOS PUSIASALIU

26-10-2016

17:15

Strasbūras : LOW - S4.2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje

+ Eilinis posėdis

26-10-2016

17:30

Strasbūras : SDM - SDM-S1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Indija

+ su Europos Parlamento nariu

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU INDIJA POSĖDIS

27-10-2016

11:00

Strasbūras : LOW - S4.2

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))