Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Centrinės Amerikos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU CENTRINĖS AMERIKOS ŠALIMIS POSĖDIS

05-12-2016

16:00

Briuselis : ASP - A3G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Palestina

+ Eilinis posėdis

+ - SUSITIKIMAS GAZOS KLAUSIMU

05-12-2016

17:15

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Šveicarija ir Norvegija, ES ir Islandijos jungtiniame parlamentiniame komitete bei Europos ekonominės erdvės (EEE) jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Parengiamasis posėdis

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 47TH EEA JPC MEETING

08-12-2016

14:00

Briuselis : ASP - A1E-3

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Magribo šalimis ir Arabų Magribo sąjunga

+ Eilinis posėdis

+ - DMAG MEETING

08-12-2016

14:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis

+ Eilinis posėdis

08-12-2016

14:00

Briuselis : ASP - A1E-1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

+ Parengiamasis posėdis

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU JPA IN KENYA

08-12-2016

15:00

Briuselis : ASP - A5G-2

+ BIURAS

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje

+ Parengiamasis posėdis

+ - PREPARATORY MEETING FOR ACP-EU-JPA IN KENYA

08-12-2016

16:00

Briuselis : ASP - A5G-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Neeilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Strasbūras : SDM - SDM-S5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete

+ Neeilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Strasbūras : LOW - N3.2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Moldovos parlamentiniame asociacijos komitete

+ Eilinis posėdis

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Strasbūras : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Strasbūras : LOW - S4.2

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))