Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Andų bendrijos šalimis

+ Eilinis posėdis

+ - EP DELEGACIJOS RYŠIAMS SU ANDŲ BENDRIJOS ŠALIMIS POSĖDIS

27-03-2017

16:00

Briuselis : ASP - A5E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Izraeliu

+ su Europos Parlamento nariu

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU IZRAELIU POSĖDIS

27-03-2017

17:30

Briuselis : ASP - A1E-2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su MERCOSUR

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGACIJOS RYŠIAMS SU MERCOSUR POSĖDIS

30-03-2017

11:00

Briuselis : PHS - P4B001

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietų Afrika

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Strasbūras : LOW - S4.1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir Kazachstano, ES ir Kirgizijos, ES ir Uzbekistano, ES ir Tadžikistano parlamentinio bendradarbiavimo komitetuose ir ryšiams su Turkmėnistanu ir Mongolija

+ su Europos Parlamento nariu

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Strasbūras : LOW - S4.5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Pietryčių Azijos šalimis ir Pietryčių Azijos valstybių asociacija (ASEAN)

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Strasbūras : LOW - S4.2

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Bosnija ir Hercegovina ir Kosovu

+ Parengiamasis posėdis

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Strasbūras : LOW - S4.1

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Kanada

+ Eilinis posėdis

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Strasbūras : SDM - SDM-S5

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ryšiams su Korėjos pusiasaliu

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Strasbūras : LOW - S4.4

Ilgalaikis tvarkaraštis Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

+ Eilinis posėdis

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

18:00

Strasbūras : LOW - S4.5

 
Pristatymas ir kompetencija
 

Delegacijospalaiko ir plėtoja Parlamento tarptautinius ryšius ir padeda stiprinti EuroposSąjungos vaidmenį ir didinti jos matomumą pasaulyje.

Taigidelegacijų veikla, pirma, skirta ryšiams su valstybių, kurios tradiciškai yraEuropos Sąjungos partnerės, parlamentais palaikyti ir plėsti ir, antra,prisidėti prie vertybių, kuriomis grindţiama Europos Sąjunga, t. y. laisvės,demokratijos, pagarbos ţmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms ir teisinėsvalstybės principų (Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnis), populiarinimotrečiosiose šalyse.

Parlamentaspalaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis tarptautinės viešosios teisėsprincipais.

Parlamentas,palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, plėtotiparlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkųsueigos 2015 m. spalio 29 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklosprincipai))