Posėdžių tvarkaraštis

Posėdžių tvarkaraštis

 
 

Delegacija ES ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos jungtiniame parlamentiniame komitete

Eilinis posėdis

+ - 12-ASIS ES IR BUVUSIOSIOS JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKOS MAKEDONIJOS JUNGTINIO PARLAMENTINIO KOMITETO SUSITIKIMAS

26-11-2014

15:00

Strasbūras : LOW - N1.3

27-11-2014

09:00

Strasbūras : LOW - N1.3

 
Delegacijų veiklos principai
 

Delegacijos palaiko ir pletoja Parlamento tarptautinius ryšius.

Taigi delegacijų veikla, viena, skirta palaikyti ir plesti ryšius su valstybių, kurios tradiciškai yra Europos Sąjungos partneres, parlamentais ir, antra, prisideti prie vertybių, kuriomis pagrįsta Europos Sąjunga, t. y. laisves, demokratijos, pagarbos žmogaus teisems ir pagrindinems laisvems bei teisines valstybes principais (ES sutarties 6 straipsnis ir 11 straipsnio 1 dalies penkta įtrauka), sklaidos trečiosiose šalyse.

Parlamentas palaiko tarptautinius ryšius vadovaudamasis viešosios tarptautines teises principais.

Parlamentas, palaikydamas tarptautinius ryšius, siekia, kur tik įmanoma ir tinkama, skatinti parlamentinį tarptautinių ryšių aspektą.

(Pirmininkų sueigos 2006 m. rugsėjo 21 d. sprendimo 3 straipsnis (Delegacijų veiklos principai))