Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

27-02-2017

17:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ DELEGĀCIJAS SANĀKSME

28-02-2017

15:30

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

02-03-2017

13:00

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING OF THE POLITICAL COMMITTEE OF THE PARLIAMENTARY ASSEMBLY

02-03-2017

14:30

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - JOINT MEETING DLAT-DCAM WITH A DELEGATION OF 3 MINISTERS AND FROM EL SALVADOR

06-03-2017

16:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DARM MEETING IN THE PRESENCE OF H.E. MR AL JUBEIR, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF ASUDI ARABIA

06-03-2017

16:30

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

09-03-2017

11:00

Brisele : ASP - A1G-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Afganistānu

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WTH AFGHANISTAN

09-03-2017

13:00

Brisele : ASP - A3E-3

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERBIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

09-03-2017

13:30

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING AHEAD OF THE 11TH EU-ICELAND JPC

09-03-2017

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)