Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - DELEGATION MEETING WITH SAKHAROV PRIZE NOMINEE

13-12-2016

15:30

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC IN ASSOCIATION WITH THE DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PAC

14-12-2016

14:30

Strasbūra : LOW - N3.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - 3RD MEETING OF THE EU-MOLDOVA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC)

14-12-2016

15:00

Strasbūra : LOW - S4.2

15-12-2016

09:00

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - 47TH EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

14-12-2016

15:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

15-12-2016

09:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Izraēlu

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH ISRAEL

14-12-2016

15:00

Strasbūra : LOW - S4.5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irāku

+ - PRESS POINT WITH THE SAKHAROV LAUREATES NADIA MURAD AND LAMIJA AJI BASHAR - BEFORE MEETING ROOM N3.2

14-12-2016

15:45

Strasbūra : -

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irāku

+ Kārtējā sanāksme

+ - WITH THE SAKHAROV LAUREATES 2016

14-12-2016

16:00

Strasbūra : LOW - N3.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

14-12-2016

16:15

Strasbūra : SDM - SDM-S1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - D-US ORDINARY MEETING

15-12-2016

09:30

Strasbūra : WIC - WIC100

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION METING

15-12-2016

10:00

Strasbūra : LOW - S4.4

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)