Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

+ Kārtējā sanāksme

05-10-2016

15:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

06-10-2016

09:30

Strasbūra : PFL - F01102

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasbūra : SDM - SDM-S1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

11-10-2016

12:30

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

12-10-2016

09:00

Brisele : ASP - A5G-3

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību

+ Kārtējā sanāksme

+ - DMAG MEETING

13-10-2016

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mercosur

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Brisele : ASP - A1G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā

+ Delegācija attiecībām ar Irāku

+ Kārtējā sanāksme

20-10-2016

11:30

Brisele : ASP - A5G-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)