Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

+ Vispārējā koordinācija

+ - SAGATAVOŠANĀS SANĀKSME 2. ES UN BOSNIJAS UN HERCEGOVIJAS STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS PARLAMENTĀRĀS KOMITEJAS SANĀKSMEI

30-05-2016

16:30

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

+ Vispārējā koordinācija

+ - 2ND EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING (SAPC)

08-06-2016

15:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

09-06-2016

09:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

08-06-2016

15:00

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Kanādu

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

08-06-2016

16:00

Strasbūra : LOW - S4.5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

08-06-2016

16:00

Strasbūra : LOW - N3.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND

08-06-2016

16:00

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Indiju

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

09-06-2016

10:00

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm

+ Sagatavošanas sēde

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 78TH EU-US INTER-PARLIAMENTARY MEETING IN THE HAGUE - 26-28 JUNE 2016

14-06-2016

14:00

Brisele : ASP - A1G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku

+ Kārtējā sanāksme

+ - 2ND INTERPARLIAMENTARY MEETING EZU-BRAZIL

16-06-2016

09:00

Brisele : ASP - A5E-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijas uztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus.

Tādēļ delegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus ar to valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, no otras puses, dot trešajām valstīm ieguldījumu to vērtību attīstīšanā, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamatā, t.i., brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principu attīstīšanā (ES līguma 6. pants un 11. panta 1. punkta piektais ievilkums).

Parlamenta starptautiskos sakarus reglamentē starptautisko sabiedrisko tiesību principi.
To mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicināt starptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants -- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma 2006. gada 21. septembrī)