Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ -TIKŠANĀS AR EP DELEGĀCIJU ATTIECĪBĀM AR ANDU KOPIENAS VALSTĪM

27-03-2017

16:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Izraēlu

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - TIKŠANĀS AR DELEGĀCIJU ATTIECĪBĀM AR IZRAĒLU

27-03-2017

17:30

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mercosur

+ Kārtējā sanāksme

+ - RÉUNION DE LA DÉLÉGATION POUR LES RELATIONS AVEC LE MERCOSUR

30-03-2017

11:00

Brisele : PHS - P4B001

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

05-04-2017

15:30

Strasbūra : LOW - S4.1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING TO PREPARE TURKMENISTAN IPM IN WEEK 16 AND KAZAKHSTAN PCC IN WEEK 17

05-04-2017

16:15

Strasbūra : LOW - S4.5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

05-04-2017

16:15

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Bosniju un Hercegovinu un Kosovu

+ Sagatavošanas sēde

+ - PREPARATORY DELEGATION MEETING FOR THE EU-KOSOVO STABILIATION AND ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN PRISTINA IN APRIL

05-04-2017

17:00

Strasbūra : LOW - S4.1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Kanādu

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANADA

05-04-2017

17:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-04-2017

17:15

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

05-04-2017

18:00

Strasbūra : LOW - S4.5

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)