Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - DELEGĀCIJAS ATTIECĪBĀM AR PANĀFRIKAS PARLAMENTU SANĀKSME

24-04-2017

15:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DARP SANĀKSME

24-04-2017

16:30

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

27-04-2017

14:00

Brisele : PHS - P5B001

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING WITH MR DMYTRO SHYMKIV, DEPUTY HEAD OF THE PRESIDENTIAL ADMINISTRATION OF UKRAINE ON ADMINISTRATIVE, SOCIAL AND ECONOMIC REFORMS.

27-04-2017

14:00

Brisele : ASP - A1G-3

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidāzijas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTH ASIA

27-04-2017

14:00

Brisele : ASP - A1E-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - 14TH EU-KAZAKHSTAN PCC MEETING

27-04-2017

14:30

Brisele : PHS - P6B054

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Armēnijas un ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 14TH EU-AZERBAIJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

27-04-2017

14:30

Brisele : ASP - A3E-3

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Izraēlu

+ Kārtējā sanāksme

27-04-2017

14:30

Brisele : ASP - A1G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DCAM ORDINARY MEETING

27-04-2017

14:30

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Armēnijas un ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - 14TH EU-AZERBAIDJAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

02-05-2017

14:30

Brisele : ASP - A1E-2

03-05-2017

09:00

Brisele : ASP - A1E-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)