Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - ORDINARY MEETING

26-01-2017

09:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DCAM MEETING

26-01-2017

10:30

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Palestīnu

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - ELECTION OF CHAIR

26-01-2017

12:45

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību

+ DIBINĀŠANAS SANĀKSME

+ - POSSIBLE CONSTITUENT MEETING DMAG (ELECTION OF NEW CHAIR)

26-01-2017

14:00

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

31-01-2017

13:30

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+

31-01-2017

14:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Izraēlu

+ Kārtējā sanāksme

02-02-2017

14:00

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - D-CL ORDINARY MEETING

06-02-2017

15:15

Brisele : ASP - A1G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

06-02-2017

15:15

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTIRES OF THE ANDEAN COMMUNITY

06-02-2017

16:00

Brisele : ASP - A1E-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)