Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEASN)

31-08-2016

14:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Čīles apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - D-CL MEETING

05-09-2016

15:30

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DCAM MEETING

05-09-2016

16:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

+ Kārtējā sanāksme

05-09-2016

17:00

Brisele : ASP - A1G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Arābijas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DARP MEETING

05-09-2016

17:30

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Austrāliju un Jaunzēlandi

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH AUSTRALIA AND NEW ZEALAND WITH EU AMBASSADOR H.E. MR SEM FABRIZI

06-09-2016

12:00

Brisele : ASP - A1G-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Ķīnas Tautas Republiku

+ Sagatavošanas sēde

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 40TH EU-CHINA IPM PLANNED TO TAKE PLACE IN STRASBOURG ON 14-15/9/2016

08-09-2016

11:30

Brisele : ASP - A5G-3

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Sagatavošanas sēde

+ - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 8TH EU-WEST NORDIC COUNCIL IPM

08-09-2016

13:30

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību

+ Kārtējā sanāksme

+ - DMAG MEETING

08-09-2016

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks ĀKK un ES Apvienotā parlamentārā asambleja

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION OF THE ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY - DEBRIEFING WINDHOEK,

08-09-2016

15:15

Brisele : ASP - A5G-2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)