Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Izraēlu

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - DELEGĀCIJAS ATTIECĪBĀM AR IZRAĒLU SANĀKSME

26-06-2017

17:00

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - 9TH EU-WEST NORDIC COUNCIL INTER-PARLIAMENTARY MEETING

29-06-2017

09:00

Brisele : ASP - A1E-1

+ Sagatavošanas sēde

29-06-2017

09:15

Brisele : ASP - A1E-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Japānu

+ Sagatavošanas sēde

+ - MEETING TO PREPARE THE 37TH EU-JAPAN IPM SCHEDULED FOR 5 AND 6 JULY 2017

29-06-2017

14:00

Brisele : ASP - A1E-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

05-07-2017

14:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

05-07-2017

14:30

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irānu

+ Kārtējā sanāksme

05-07-2017

15:00

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irāku

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

05-07-2017

16:00

Strasbūra : WIC - WIC200

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

05-07-2017

16:30

Strasbūra : LOW - S4.5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Palestīnu

+ Kārtējā sanāksme

+ - DPAL - FAMILIES OF PALESTINIAN PRISONERS

06-07-2017

09:00

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Albānijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING EU-ALBANIA STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

06-07-2017

10:30

Strasbūra : LOW - S4.5

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)