Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mercosur

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGĀCIJAS ATTIECĪBĀM AR MERCOSUR SANĀKSME

30-06-2016

09:00

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - DELEGĀCIJAS ATTIECĪBĀM AR DIENVIDĀFRIKU SANĀKSME

30-06-2016

10:00

Brisele : ASP - A1E-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DCAM SANĀKSME

30-06-2016

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DMAS AND DROI JOINT MEETING

06-07-2016

14:30

Strasbūra : WIC - WIC200

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

06-07-2016

16:00

Strasbūra : LOW - S4.5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL ASIAN COUNTRIES

06-07-2016

16:15

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - ORDINARY DLAT MEETING

06-07-2016

16:30

Strasbūra : LOW - N3.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Turcijas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

06-07-2016

17:15

Strasbūra : LOW - S4.1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Palestīnu

+ Kārtējā sanāksme

+ - DPAL DELEGATION MEETING

07-07-2016

09:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Meksikas apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - ORDINARY MEETING

07-07-2016

09:30

Strasbūra : LOW - N1.3

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijas uztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus.

Tādēļ delegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus ar to valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, no otras puses, dot trešajām valstīm ieguldījumu to vērtību attīstīšanā, kas ir Eiropas Savienības dibināšanas pamatā, t.i., brīvības, demokrātijas, cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principu attīstīšanā (ES līguma 6. pants un 11. panta 1. punkta piektais ievilkums).

Parlamenta starptautiskos sakarus reglamentē starptautisko sabiedrisko tiesību principi.
To mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicināt starptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants -- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma 2006. gada 21. septembrī)