Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Demokrātijas un vēlēšanu darbību nodaļa

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - DEMOKRĀTIJAS ATBALSTA UN VĒLĒŠANU KOORDINĀCIJAS GRUPAS ĀRKĀRTAS SANĀKSME

29-05-2017

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Andu Kopienas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - EP DELEGĀCIJAS ATTIECĪBĀM AR ANDU REĢIONA VALSTU KOPIENU SANĀKSME

29-05-2017

16:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu

+ Kārtējā sanāksme

01-06-2017

13:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Melnkalnes stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 13TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

08-06-2017

09:00

Brisele : PHS - P6B054

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

08-06-2017

10:00

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - EXTRAORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH CENTRAL AMERICA (DCAM) - EXCHANGE OF VIEWS WITH MARIA DOLORS AGUERO, MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF HONDURAS

08-06-2017

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidaustrumāzijas valstīm un Dienvidaustrumāzijas valstu asociāciju (ASEAN)

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) WITH THE 10 ASEAN AMBASSADORS

08-06-2017

14:00

Brisele : PHS - P4B001

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Krievijas parlamentārās sadarbības komitejā

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

14-06-2017

14:00

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ - DACP MEETING

14-06-2017

15:00

Strasbūra : SDM - SDM-S1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irānu

+ Kārtējā sanāksme

14-06-2017

15:00

Strasbūra : LOW - S4.2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)