Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Moldovas parlamentārās asociācijas komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-MOLDOVA PAC WITH POLITICAL ANALYSTS (EXPERTS ON MOLDOVA)

26-10-2016

14:30

Strasbūra : WIC - WIC200

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DMAS PREP-MEETING: EGYPT

26-10-2016

14:30

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Kanādu

+ ĀRKĀRTAS SANĀKSME

+ DISCUSSION WITH JUSTIN TRUDEAU, PRIME MINISTER OF CANADA, ON ISSUES CONCERNING WOMEN, IN THE PRESENCE OF MEMBERS OF THE FEMM COMMITTEE

26-10-2016

14:45

Strasbūra : SDM - SDM-S1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Japānu

+ Kārtējā sanāksme

+ MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH JAPAN

26-10-2016

14:45

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irāku

+ Kārtējā sanāksme

+ - ORDINARY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH IRAQ

26-10-2016

16:00

Strasbūra : SDM - SDM-S5

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Kanādu

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH CANA ORDINARY MEETING

26-10-2016

16:15

Strasbūra : LOW - S4.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Dienvidāfriku

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTH AFRICA

26-10-2016

17:00

Strasbūra : LOW - S4.1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Korejas pussalas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE KOREAN PENINSULA

26-10-2016

17:15

Strasbūra : LOW - S4.2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā

+ Kārtējā sanāksme

26-10-2016

17:30

Strasbūra : SDM - SDM-S1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Indiju

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - MEETING DELEGATION FOR RELATIONS WITH INDIA

27-10-2016

11:00

Strasbūra : LOW - S4.2

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)