Sanāksmju kalendārs

Sanāksmju kalendārs

 
 

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Brazīlijas Federatīvo Republiku

+ Kārtējā sanāksme

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brisele : ASP - A1E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Serbijas stabilizācijas un asociācijas parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brisele : ASP - A3G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Armēnijas un ES un Azerbaidžānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī ES un Gruzijas parlamentārās asociācijas komitejā

+ AR EP DEPUTĀTU(-I)

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brisele : ASP - A1E-1

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Šveici un Norvēģiju, kā arī ES un Islandes apvienotajā parlamentārajā komitejā un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) apvienotajā parlamentārajā komitejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brisele : ASP - A3E-3

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Magribas valstīm un Arābu Magribas Savienību

+ Kārtējā sanāksme

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brisele : ASP - A5G-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Centrālamerikas valstīm

+ Kārtējā sanāksme

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brisele : ASP - A5E-2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā

+ Kārtējā sanāksme

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brisele : JAN - 2Q2

Ilgtermiņa grafiks Delegācija ES un Kazahstānas, ES un Kirgizstānas, ES un Uzbekistānas, ES un Tadžikistānas parlamentārās sadarbības komitejās, kā arī attiecībām ar Turkmenistānu un Mongoliju

+ Sagatavošanas sēde

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasbūra : LOW - N3.4

Ilgtermiņa grafiks Delegācija attiecībām ar Irānu

+ Kārtējā sanāksme

13-09-2017

15:00

Strasbūra : LOW - S4.5

 
Delegācijas apraksts un kompetence
 

Delegācijasuztur un attīsta Parlamenta starptautiskos sakarus un veicina EiropasSavienības lomas nostiprināšanos un redzamību pasaulē.

Tādēļdelegāciju darbības mērķis ir, no vienas puses, uzturēt un attīstīt sakarus arto valstu parlamentiem, kuras tradicionāli ir Eiropas Savienības partneri, un,no otras puses, sniegt ieguldījumu to vērtību sekmēšanā trešās valstīs, kas irEiropas Savienības dibināšanas pamatā, t. i., brīvības, demokrātijas,cilvēktiesību ievērošanas un pamatbrīvību, kā arī tiesiskuma principi (ESlīguma 6. pants).

Parlamentastarptautiskos sakarus reglamentē starptautisko publisko tiesību principi.

Parlamentastarptautisko sakaru mērķis ir pēc iespējas un vajadzības gadījumā veicinātstarptautisko attiecību parlamentāro dimensiju.

(3. pants-- Delegāciju darbu regulējošie principi, ko Priekšsēdētāju konference pieņēma2015. gada 29. oktobrī)