Veuillez remplir ce champ

Preżentazzjoni

Sir af id-delegazzjonijiet

Id-delegazzjonijiet tal-Parlament Ewropew huma gruppi uffiċjali ta' Membri tal-Parlament Ewropew li jiżviluppaw relazzjonijiet mal-parlamenti ta' pajjiżi, reġjuni jew organizzazzjonijiet li mhumiex fl-UE.

F'laqgħat regolari fi Brussell u fi Strasburgu, il-membri tad-delegazzjonijiet jiddiskutu s-sitwazzjoni fil-pajjiżi sħab tagħhom u r-rabtiet bejn is-sħab u l-UE. Id-delegazzjonijiet jistiednu esperti li jaħdmu barra l-Parlament Ewropew - fl-ambaxxati jew fl-universitajiet, pereżempju, jew fis-servizz diplomatiku tal-UE - biex jagħtu konferenzi u jsir skambju ta' fehmiet mal-Membri tal-Parlament Ewropew.

Id-delegazzjonijiet ta' spiss jistiednu viżitaturi li nkella leħinhom jista' ma jiġix mismugħ: membri tal-oppożizzjoni politika jew membri tas-soċjetà ċivili. Il-preżentazzjonijiet tagħhom jespandu l-fehim tal-Membri tal-Parlament Ewropew waqt laqgħat qosra - spiss ta' siegħa biss.

Id-delegazzjonijiet jorganizzaw ukoll "laqgħat interparlamentari" li matulhom ikollhom l-opportunità li jiddiskutu direttament kwistjonijiet ma' rappreżentanti eletti mill-pajjiżi li fuqhom jiffukaw.

Dawn il-laqgħat isiru mhux aktar minn darbtejn fis-sena u jdumu ftit sigħat jew ġranet. Dawn isiru f'postijiet li jalternaw: għal laqgħa minnhom, il-Membri tal-Parlament Ewropew isiefru barra l-UE, lejn il-parlament l-ieħor; u għal li jmiss, il-Membri tal-Parlament Ewropew jilqgħu lill-mistednin tagħhom fil-Parlament Ewropew.

Meta l-Membri tal-Parlament Ewropew isiefru barra l-UE għal dawn il-laqgħat, huma jippruvaw jiltaqgħu wkoll ma' nies barra mill-parlament u jżuru proġetti ffinanzjati mill-UE.

Id-delegazzjonijiet permanenti

Il-Parlament Ewropew attwalment għandu 44 delegazzjoni permanenti. Dan jista' jinbidel għal-leġiżlatura li jmiss, li tibda fl-2019. Il-Parlament jista' wkoll jiddeċiedi li joħloq delegazzjonijiet ad hoc biex sadanittant jiffokaw fuq qasam partikolari.

Eżatt wara l-aħħar elezzjoni, il-Parlament approva riżoluzzjoni "dwar l-għadd tal-membri ta' delegazzjonijiet interparlamentari". Din ir-riżoluzzjoni telenka id-delegazzjonijiet li se joperaw matul din il-leġiżlatura, u n-numru tal-Membri tal-Parlament Ewropew fi ħdan kull waħda minnhom.

Minn leġiżlatura għall-oħra, id-distribuzzjoni u d-daqs tad-delegazzjonijiet jistgħu jvarjaw konsiderevolment. Pereżempju, fil-leġiżlatura preċedenti (2009-2014), delegazzjoni minnhom ħadmet mal-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina, is-Serbja, il-Montenegro u l-Kosovo. Minn nofs l-2014, erba' delegazzjonijiet separati jkopru dawn il-pajjiżi.

Kompożizzjoni

L-akbar delegazzjonijiet huma normalment dawk li jieħdu sehem f'"assemblej parlamentari", li fihom jiltaqgħu diversi parlamenti.

Pereżempju, hemm 78 Membru tal-Parlament Ewropew fid-delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għal forum semiannwali li jiġbor flimkien il-parlamenti tal-pajjiżi kollha tal-grupp ta' pajjiżi fl-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP). Meta dawn il-Membri tal-Parlament Ewropew jivvjaġġaw lejn l-Assemblea, jiltaqgħu ma' 78 membru parlamentari - wieħed minn kull wieħed mit-78 pajjiż tal-grupp AKP.

Iżda delegazzjoni tant kbira hija każ eċċezzjonali, peress li l-biċċa l-kbira tad-delegazzjonijiet tal-Parlament huma magħmula minn 15-il membru jew inqas. L-iżgħar fosthom għandhom biss 8 membri.

Irrispettivament mid-daqs tagħhom, id-delegazzjonijiet kollha għandhom l-istess struttura: għandhom President u żewġ Viċi Presidenti, li jiġu eletti mid-delegazzjoni. Il-membri kollha tad-delegazzjoni jiġu nominati mill-gruppi politiċi tal-Parlament, bil-kompożizzjoni totali tad-delegazzjoni li tirrifletti l-bilanċ politiku globali tal-Parlament.

Kull Membru tal-Parlament Ewropew huwa membru ta' delegazzjoni. Xi wħud huma f'aktar minn wieħed.

Regoli

Id-delegazzjonijiet huma obbligati jsegwu regoli stretti definiti f'dokument uffiċjali msejjaħ "Dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni dwar il-ħidma tad-delegazzjonijiet u l-missjonijiet barra l-Unjoni Ewropea".

Dan it-test jistabbilixxi l-għan ġenerali tad-delegazzjonijiet: "iż-żamma u t-titjib tal-kuntatti mal-parlamenti tal-Istati li tradizzjonalment huma sħab tal-Unjoni Ewropea u [...] għall-promozzjoni [...] tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea."

Id-dispożizzjonijiet jiddeskrivu wkoll kif d-delegazzjonijiet tal-Parlament għandhom jaħdmu mal-kumitati tal-Parlament, u kif l-operat tagħhom għandu jirrispetta l-pożizzjonijiet u l-istandards tal-Parlament.

Sabiex l-ispejjeż jinżammu baxxi, l-għadd ta' membri li jsiefru barra mill-UE huwa wkoll ikkontrollat b'mod strett, b'kull vjaġġ jirrikjedi awtorizzazzjoni minn qabel.

Id-delegazzjonijiet tal-PE, l-atturi li għandhom influwenza globali © European Parliament

Preżentazzjoni u kompetenzi

Id-delegazzjonijietgħandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament ujikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-rwol u l-viżibilità tal-Unjoni Ewropeafid-dinja.

Għalhekk,l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejniż-żamma u t-titjib tal-kuntatti mal-parlamenti tal-Istati li tradizzjonalmenthuma sħab tal-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxugħall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-UnjoniEwropea, speċifikament il-prinċipji ta' libertà, demokrazija, rispettgħad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istattad-dritt (Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea).

Il-kuntattiinternazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġiinternazzjonali pubblika.

Il-kuntattiinternazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejnikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijietinternazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji lijirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenzatal-Presidenti nhar il-29 ta' Ottubru 2015)