Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

+ Laqgħa ordinarja

+ - DMAS: MEETING WITH EU-AMBASSADORS

28-08-2017

16:30

Brussell : ASP - A3G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

+ Laqgħa ordinarja

+ - ORDINARY D-BR MEETING

31-08-2017

14:00

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja

+ Laqgħa ordinarja

+ - DELEGATION MEETING IN PREPARATION FOR THE 6TH EU-SERVIA-STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITEE (SAPC)

04-09-2017

16:00

Brussell : ASP - A3G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja u UE-Azerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja

+ ma' Membri tal-PE

+ - PREPARATORY MEETING OF THE 5TH EU-GEORGIA PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE MEETING IN TBILISI

07-09-2017

11:30

Brussell : ASP - A1E-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

+ Laqgħa ordinarja

+ - DELEGATION MEETING

07-09-2017

12:30

Brussell : ASP - A3E-3

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

+ Laqgħa ordinarja

+ - MAGHREB DELEGATION MEETING

07-09-2017

14:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali

+ Laqgħa ordinarja

+ - DCAM ORDINARY MEETING

07-09-2017

14:00

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

+ Laqgħa ordinarja

+ - DEBRIEFING OF THE ACP-EU JPA IN MALTA

07-09-2017

14:30

Brussell : JAN - 2Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA (DCAS) FOR THE 11TH EU-MONGOLIA IPM

13-09-2017

15:00

Strasburgu : LOW - N3.4

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran

+ Laqgħa ordinarja

13-09-2017

15:00

Strasburgu : LOW - S4.5

 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 

Id-delegazzjonijietgħandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament ujikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-rwol u l-viżibilità tal-Unjoni Ewropeafid-dinja.

Għalhekk,l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejniż-żamma u t-titjib tal-kuntatti mal-parlamenti tal-Istati li tradizzjonalmenthuma sħab tal-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxugħall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-UnjoniEwropea, speċifikament il-prinċipji ta' libertà, demokrazija, rispettgħad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istattad-dritt (Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea).

Il-kuntattiinternazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġiinternazzjonali pubblika.

Il-kuntattiinternazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejnikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijietinternazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji lijirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenzatal-Presidenti nhar il-29 ta' Ottubru 2015)