Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina

+ Laqgħa ordinarja

+ - DPAL - MEETING WITH PIERRE VIMONT

29-09-2016

09:00

Brussell : PHS - P6B054

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

+ Laqgħa ordinarja

+ - DMAG MEETING

29-09-2016

14:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

+ Laqgħa ordinarja

05-10-2016

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Konġunta AKP-UE

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - EP MEMBERS OF THE JPA BUREAU: PREPARATORY MEETING OF THE ACP-EU JPA BUREAU MEETING ON 12-13 OCTOBER

06-10-2016

09:00

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

+ Laqgħa ordinarja

06-10-2016

09:30

Strasburgu : PFL - F01102

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

+ Laqgħa ordinarja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE UNITED STATES

06-10-2016

10:15

Strasburgu : SDM - SDM-S1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Komunità Andina

+ Laqgħa ordinarja

+ - MEETING OF EP DELEGATION FOR RELATIONS WITH COUNTRIES OF THE ANDEAN COMMUNITY

10-10-2016

16:00

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija

+ Laqgħa ordinarja

+ - 5TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP-UNITED ARAB EMIRATES

13-10-2016

10:00

Brussell : ASP - A3G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mercosur

+ Laqgħa ordinarja

+ - MEETING OF DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR

13-10-2016

14:30

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

+ Laqgħa ordinarja

+ - D-CL MEETING

17-10-2016

15:30

Brussell : ASP - A1G-2

 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 

Id-delegazzjonijietgħandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament ujikkontribwixxu għat-tisħiħ tar-rwol u l-viżibilità tal-Unjoni Ewropeafid-dinja.

Għalhekk,l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejniż-żamma u t-titjib tal-kuntatti mal-parlamenti tal-Istati li tradizzjonalmenthuma sħab tal-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxugħall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-UnjoniEwropea, speċifikament il-prinċipji ta' libertà, demokrazija, rispettgħad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istattad-dritt (Artikolu 6 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea).

Il-kuntattiinternazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġiinternazzjonali pubblika.

Il-kuntattiinternazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejnikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijietinternazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji lijirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenzatal-Presidenti nhar il-29 ta' Ottubru 2015)