Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

+ Laqgħa straordinarja

+ - MEETING OF THE DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PCC

27-10-2015

15:30

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina

+ Laqgħa straordinarja

+ - EXCHANGE OF VIEWS EXCHANGE OF VIEWS WITH PAT COX, HEAD OF NEED ASSESSMENT MISSION IN UKRAINE, AT THE OCCASION OF HIS VISIT TO BRUSSELS

20-10-2015

13:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - MEETING OF THE CENTRAL ASIA DELEGATION, PREPARATION FOR MISSION TO TAJIKISTAN

22-10-2015

09:00

Brussell : ASP - A1E-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ ma' Membri tal-PE

+ - PREPARATORY MEETING AHEAD OF THE 45TH EEA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

12-11-2015

14:00

Brussell : ASP - A1E-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

+ Koordinazzjoni ġenerali

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-BOSNIA AND HERZEGOVINA STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

28-10-2015

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

+ Ordinary meeting

+ laqgħa konġunta

+ DELEGATION TO THE EU-UKRAINE PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE

15-10-2015

10:30

Brussell : ASP - A1G-3

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

+ Ordinary meeting

29-10-2015

09:30

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bjelorusssja

+ Laqgħa straordinarja

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH BELARUS

19-11-2015

14:00

Brussell : ASP - A1E-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 9TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

28-10-2015

14:00

Strasburgu : SDM - SDM-S1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

+ Koordinazzjoni ġenerali

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 11TH EU-MONTENEGRO STABILIZATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE (SAPC)

19-11-2015

09:00

Brussell : ASP - A5G-2

 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.

Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)