Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

+ Ordinary meeting

+ DELEGATION TO THE EU-TURKEY JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE

20-01-2016

16:00

Strasburgu : LOW - S4.1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina

+ Ordinary meeting

+ - DEBRIEFING OF THE EU-UKRAINE ASSOCIATION COUNCIL

08-12-2015

13:30

Brussell : ASP - A1G-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja u UE-Azerbajġan u għall-Kumitat Parlamentari ta' Assoċjazzjoni UE-Ġeorġja

+ ma' Membri tal-PE

+ 16TH EU-ARMENIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

20-01-2016

14:30

Strasburgu : LOW - S4.5

21-01-2016

09:30

Strasburgu : LOW - S4.5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

+ ma' Membri tal-PE

+ - 11TH EU-UZBEKISTAN PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE MEETING

01-12-2015

09:00

Brussell : PHS - P6B054

01-12-2015

11:00

Brussell : PHS - P6B054

01-12-2015

14:00

Brussell : PHS - P6B054

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

+ ma' Membri tal-PE

+ - MEETING OF THE STANDING COMMITTEE OF PARLIAMENTARIANS OF THE ARCTIC REGION

16-12-2015

15:00

Strasburgu : PFL - F01102

17-12-2015

09:00

Strasburgu : PFL - F01102

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iżrael

+ ma' Membri tal-PE

10-12-2015

10:15

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

+ Koordinazzjoni ġenerali

+ - PREPARATORY MEETING FOR 11TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE

03-12-2015

09:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Palestina

+ Ordinary meeting

17-12-2015

09:00

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

+ Laqgħa straordinarja

+ - 14TH INTERPARLIAMENTARY MEETING EP/ALGERIA

03-12-2015

09:00

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

+ Ordinary meeting

+ - DMAS DELEGATION MEETING

13-04-2016

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S1

 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.

Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)