Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ ma' Membri tal-PE

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY JPC MEETING

05-02-2015

15:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

27-01-2015

09:00

Brussell : ASP - A1E-2

27-01-2015

14:45

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

+ ma' Membri tal-PE

+ - DELEGATION TO THE EU-RUSSIA PARLIAMENTARY COOPERATION COMMITTEE

29-01-2015

10:00

Brussell : ASP - A3G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ukraina

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ ma' Membri tal-PE

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST UE/UKRAINE PARLIAMENTARY ASSOCIATION COMMITTEE (PAC) MEETING (BRUSSELS, 24-25 FEBRUARY 2015)

05-02-2015

11:00

Brussell : PHS - P6B054

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ ma' Membri tal-PE

05-02-2015

15:00

Brussell : PHS - P6B054

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan

11-03-2015

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

26-02-2015

15:15

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

29-01-2015

14:00

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija

05-02-2015

14:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq

26-02-2015

14:00

Brussell : ASP - A5E-2

 
Prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.
 
Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.
 
(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)