Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

16:30

Brussell : JAN - 4Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

17:15

Brussell : JAN - 4Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Messiku

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

01-10-2014

12:00

Brussell : JAN - 6Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Ċilì

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

01-10-2014

15:00

Brussell : JAN - 6Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Cariforum-UE

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

01-10-2014

15:45

Brussell : JAN - 6Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

02-10-2014

15:00

Brussell : JAN - 6Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Moldova

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

02-10-2014

16:30

Brussell : JAN - 6Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Armenja, UE-Azerbajġan u UE-Ġeorġja

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

02-10-2014

18:00

Brussell : JAN - 6Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan UE-Taġikistan u delegazzjonijiet għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

12:00

Brussell : JAN - 4Q2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

+ - CONSTITUENT MEETING

02-10-2014

18:00

Brussell : JAN - 4Q2

 
Prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.
 
Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.
 
(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)