Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Parlament Pan-Afrikan

+ ma' Membri tal-PE

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE PAN-AFRICAN PARLIAMENT

11-05-2016

14:00

Strasburgu : WIC - WIC200

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitati ta' Kooperazzjoni Parlamentari UE-Kazakistan, UE-Kirgiżistan, UE-Uzbekistan u UE-Taġikistan, u għar-relazzjonijiet mat-Turkmenistan u l-Mongolja

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING

11-05-2016

15:00

Strasburgu : LOW - S4.4

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 46TH EEA JPC MEETING

11-05-2016

15:00

Strasburgu : LOW - S4.1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iraq

+ Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Iran

+ laqgħa konġunta

11-05-2016

15:00

Strasburgu : LOW - N3.2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING TO THE 36TH EU-JAPAN INTERPARLIAMENTARY MEETING DURING WEEK 20

11-05-2016

15:00

Strasburgu : LOW - S4.5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Popolari taċ-Ċina

+ Ordinary meeting

11-05-2016

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S7

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kanada

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING

11-05-2016

16:00

Strasburgu : LOW - S4.5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bosnja-Ħerzegovina u l-Kosovo

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 1ST EU-KOSOVO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

16:15

Strasburgu : LOW - S4.1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk tal-Asja u mal-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja (ASEAN)

+ Ordinary meeting

+ - MEETING OF THE DELEGATION FOR RELATIONS WITH SOUTHEAST ASIA AND THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN)

11-05-2016

16:15

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 12TH EU-MONTENEGRO STABILISATION AND ASSOCIATION PARLIAMENTARY COMMITTEE MEETING

11-05-2016

17:15

Strasburgu : LOW - S4.1

 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.

Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)