Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

+ Ordinary meeting

+ - DMAG MEETING

15-02-2016

15:45

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni ghar-relazzjonijiet mal-Afrika t’Isfel

+ Ordinary meeting

15-02-2016

16:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Ġappun

+ Ordinary meeting

15-02-2016

18:00

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

+ LAQGĦA KOSTITUTTIVA

+ - EU-TUNISIA JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE CONSTITUENT MEETING

18-02-2016

09:00

Brussell : PHS - P4B001

18-02-2016

14:30

Brussell : PHS - P4B001

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Amerika Ċentrali

+ Ordinary meeting

18-02-2016

09:00

Brussell : ASP - A3G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mar-Repubblika Federattiva tal-Brażil

+ Ordinary meeting

18-02-2016

10:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Indja

+ Ordinary meeting

18-02-2016

10:00

Brussell : ASP - A1E-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

+ Ordinary meeting

18-02-2016

11:00

Brussell : ASP - A3G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Asja t'Isfel

+ Ordinary meeting

18-02-2016

12:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Parlament Pan-Afrikan

+ Ordinary meeting

18-02-2016

14:00

Brussell : ASP - A1G-2

 
Preżentazzjoni u kompetenzi
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.

Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.

Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.

(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)