Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - EU-TURKEY JPC

06-11-2014

15:15

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Ukraina

+ Ordinary meeting

+ - DELEGATION MEETING: DEBATE ON THE PRESENT SITUATION IN UKRAINE AND THE COMING ELECTIONS WITH REPRESENTATIVES OF THE EEAS AND THE UKRAINIAN DIPLOMACY

08-10-2014

14:00

Brussell : ASP - A5E-1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

17-12-2014

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S1

18-12-2014

09:00

Strasburgu : SDM - SDM-S1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Assemblea Parlamentari tan-NATO

+ Ordinary meeting

09-10-2014

15:00

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan

+ Ordinary meeting

+ - THE EUROPEAN UNION AND THE ARAB PEACE INITIATIVE

13-11-2014

15:00

Brussell : ASP - A5G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ JPC MOROCCO

20-11-2014

10:00

Brussell : PHS - P6B054

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Maxreq

+ Ordinary meeting

06-11-2014

09:00

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Istati Uniti

+ Ordinary meeting

06-11-2014

11:30

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Peniżola Għarbija

+ Ordinary meeting

06-11-2014

10:15

Brussell : ASP - A3G-2

 
Prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.
 
Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.
 
(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)