Kalendarju tal-laqgħat

Kalendarju tal-laqgħat

 
 

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Turkija

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 76TH EU-TURKEY UPC MEETING

11-03-2015

17:30

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja

+ Koordinazzjoni ġenerali

+ - PPREPARATORY MEETING FOR THE 3RD-EU-SERBIA SAPC

11-03-2015

16:00

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Albanija

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 8TH EU-ALBANIA SAPC MEETING

11-03-2015

15:00

Strasburgu : SDM - SDM-S5

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Moldova

26-03-2015

11:30

Brussell : PHS - P6B054

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Isvizzera u n-Norveġja u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Islanda u għall-Kumitat Parlamentari Konġunt taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE)

+ Laqgħa ta' tħeħħija

+ - THE 31ST EU-NORWAY IPM AND 44TH EEA JPC MEETING TAKING PLACE IN NORWAY ON 16-18 MARCH 2015

05-03-2015

11:30

Brussell : ASP - A5E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Kooperazzjoni UE-Russja

+ Laqgħa straordinarja

24-03-2015

13:30

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Bjelorusssja

+ Ordinary meeting

26-03-2015

10:15

Brussell : ASP - A1E-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Montenegro

+ Koordinazzjoni ġenerali

+ ma' Membri tal-PE

+ - PREPARATORY MEETING FOR THE 10TH EU-MONTENEGRO SAPC MEETING

26-03-2015

14:00

Brussell : ASP - A1G-2

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Kunsill Leġiżlattiv Palestinjan

11-03-2015

14:30

Strasburgu : SDM - SDM-S1

Kalendarju għal perjodu twil ta' żmien Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tal-Magreb u l-Unjoni tal-Magreb Għarbi

16-04-2015

15:00

Brussell : ASP - A5G-2

 
Prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet
 

Id-delegazzjonijiet għandhom iżommu u jiżviluppaw il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament.
 
Għalhekk, l-attivitajiet ta' delegazzjoni, minn naħa, għandhom ikunu mmirati lejn iż-żamma u ttitjib tal-kuntatti mal-parlamenti ta' l-Istati li tradizzjonalment huma sħab ta' l-Unjoni Ewropea u, min-naħa l-oħra, għandhom jikkontribwixxu għall-promozzjoni f'pajjiżi terzi tal-valuri li fuqhom hija msejsa l-Unjoni Ewropea, speċifikament il-prinċipji ta' liberta, demokrazija, rispett għad-drittijiet tal-bniedem u għal-libertajiet fundamentali, u l-istat tad-dritt (Artikoli 6 u 11(1), ħames inċiż, tat-Trattat UE).
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom jiġu regolati mill-prinċipji tal-liġi internazzjonali pubblika.
 
Il-kuntatti internazzjonali tal-Parlament għandhom ikunu mmirati biex irawmu, kull fejn ikun possibbli u xieraq, id-dimensjoni parlamentari tar-relazzjonijiet internazzjonali.
 
(Artikolu 3, prinċipji li jirregolaw l-attivitajiet tad-delegazzjonijiet, adottati mill-Konferenza tal-Presidenti nhar il-21 ta' Settembru 2006)